ਸਾਂਡੇ ਦੇ ਤੇਲ ਬਾਰੇ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਰੇ ਪੁਰਸ਼ ਇਸ ਜਾਣਕਰੀ ਨੂੰ ਜਰੂਰ ਦੇਖਣ

ਵੀਡੀਓ ਥੱਲੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ,ਸੰ-ਡੇ ਦਾ ਤੇਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿੱਥੋਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਕੀ ਫ਼ਾਇਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇਸ ਸਭ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਆਪ ਜੀ ਨਾਲ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਇਹ ਕਿਸ ਤੋ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਆਪਸ ਵਿਚ ਕੀ ਕੁਝ ਪਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਕਿਹੜੇ-ਕਿਹੜੇ ਫਾਇਦੇ ਹਨ ਇਸ ਤੇਲ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਤੇਲ ਸ਼ਿਪਕਲੀ ਵਰਗਾ ਜਾਨਵਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ

ਕਿਰਲੇ ਵਰਗਾ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਜਾਨਵਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਤੋ ਇਹ ਤੇਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਤੇਲ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਹੀ ਹੁੰਦਿਆ ਹਨ ਇਸ ਤੇਲ ਨਾਲ ਸਰੀਰ ਦੀਆ ਦਰਦਾ ਸਹੀ ਹੁੰਦਿਆ ਹਨ ਅਤੇ ਮਰਦਾਨਾ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਵੀ ਦੂਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਗੋਡਿਆਂ ਦਾ ਦਰਦ ਠੀਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਮਰਦਾਨਾ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤੇਲ ਨੂੰ ਲਿੰ-ਗ ਤੇ ਲਗਾ ਕੇ ਮਾਲਸ਼ ਕਰੋ ਤਾਂ ਉਹ ਸਮੱਸਿਆ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਪਰ ਤੇਲ ਵੇਚਣ

ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜੋ ਇਸ ਵਿਚ ਮਾਹਿਰ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸੱਪ ਦੀ ਚਰਬੀ ਸੰਡੇ ਦੀ ਚਰਬੀ ਡੱਡੂ ਦੀ ਚਰਬੀ ਮਛਲੀ ਦੀ ਚਰਬੀ ਸ਼ੇਰ ਦੀ ਚਰਬੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਤੱਤ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵਿੱਚ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਉੱਪਰ ਦਿੱਤੀ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਸਾਢੇ ਦੇ ਤੇਲ ਵਿਚ ਕੀ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਿਸ ਦੇ

ਕਿਹੜੇ-ਕਿਹੜੇ ਫਾਇਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਵਰਤਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਵਰਤ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਰੀਰਕ ਫਾ-ਇ-ਦਾ ਮਿਲ ਸਕੇ,ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾ-ਣ-ਕਾ-ਰੀ ਅਖ਼ਬਾਰ,ਨਿਊਜ ਚੈਨਲ,ਯੂ-ਟਿਊਬ ਆਦਿ ਤੋਂ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਫਾਇਦਾ ਹੋ

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *