ਸਾਰੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ

ਵੀਡੀਓ ਥੱਲੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ,ਮਰਦਾਂ ਦੀ ਨਪੁੰਸਕਤਾ ਨੂੰ ਸੁ ਧਾ ਰ ਨ ਦਾ ਇਕ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਸਫੈਦ ਪਿਆਜ਼ ਖਾਓ ਅਤੇ ਸ਼ੁੱਧ ਦੇਸੀ ਸ਼ਹਿਦ ਲਓ। ਲੋੜੀਂਦੇ ਨਤੀਜੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪਿਆਜ਼ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਪਿ ਆ ਜ ਦਾ ਰਸ ਕੱਢ ਲੈਣਾ ਹੈ ਜੇਕਰ ਇਹ ਰਸ ਇੱਕ ਕਿਲੋ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਹਿਦ ਵੀ ਇੱਕ ਕਿਲੋ ਹੀ ਲੈਣਾ ਹੈ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪਿਆਜ ਦਾ ਰਸ ਕੱਢ ਲੈਣਾ ਹੈ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇ ਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਬਰਤਨ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਇਕ ਘੰਟੇ ਲਈ ਲਈ ਰੱਖ ਦੇਣਾ ਹੈ ਅਤੇ

ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਇਹ ਨਿੱਤਰ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕੜਾਹੀ ਵਿਚ ਇਸ ਰਸ ਨੂੰ ਪਾ ਲੈ ਣਾ ਹੈ ਥੱਲੇ ਵਾਲਾ ਹਿੱਸਾ ਜੋ ਮ-ਟੀ-ਰੀ-ਅ-ਲ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਇਸ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਨਿ-ਤ-ਰਿ-ਆ ਹੋਇਆ ਰਸ ਕੜਾਹੀ ਵਿਚ ਪਾ ਲੈਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਗਰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇ ਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹਿਦ ਐ-ਨ ਬਰਾਬਰ ਮਾਤਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿਦ ਅਤੇ ਅਤੇ ਪਿਆਜ਼ ਦਾ ਰਸ ਜਦੋਂ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਿ ਕਸ ਹੋ ਜਾਵੇ

ਗੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਬਣ ਜਾਵੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਉਤਾਰ ਕੇ ਠੰਡਾ ਹੋਣ ਲਈ ਰੱਖ ਦੇਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇ ਸ ਨੂੰ 20 ਤੋਂ 25 ਦਿਨ ਲਈ ਕਿਸੇ ਬਰਤਨ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦੇਣਾ ਹੈ ਜੇਕਰ ਇਸਦਾ ਵੱਧ ਫਾਇਦਾ ਲੈਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਬਰਤਨ ਘੜੇ ਵਿੱਚ ਪਾਕੇ ਵੀ ਪੱ ਟੀ ਦੇਣ ਲਈ ਮਿੱਟੀ ਵਿੱਚ ਦੱਬ ਦੇਣਾ ਹੈ ਇਸ ਦਾ ਸੇ-ਵ-ਨ ਤੁਸੀਂ ਅੱਧੇ ਤੋਂ ਅੱਧਾ ਚੱਮਚ ਠੰਡੇ ਦੁੱਧ ਨਾਲ ਸੇ-ਵ-ਨ ਕਰ ਲੈਣਾ ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁੱਝ ਪ-ਰ-ਹੇ-ਜ਼ ਹਨ ਘਾਟਾ ਨਹੀਂ ਖਾਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿੱਠਾ ਨਹੀਂ ਖਾਣਾ ਤਲੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਖਾਣੀਆਂ ਪੇਟ ਖ-ਰਾ-ਬ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਣਾ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਉੱਪਰ ਦਿੱਤੀ ਸਾਰੀ ਜਾ-ਣ-ਕਾ-ਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਜੇ ਕnਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੁਕਤੇ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ

ਸੇ-ਵ-ਨ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਮ-ਰ-ਦਾ-ਨਾ ਤਾਕਤ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ-ਵਾਂ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਨ ਬੇ-ਚੈ-ਨ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹਰ ਵਕਤ ਅਸੀਂ ਵੀ ਅ-ਸ਼-ਲੀ-ਲ ਦੇਖਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਸੋਚਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਵਿਚ ਇਕ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਅਤੇ ਮਰਦਾਨਾ ਕ-ਮ-ਜ਼ੋ-ਰੀ ਵੀ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਏਗੀ,

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *