ਹਫਤੇ ‘ਚ 3 ਦਿਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਗਾਓ ਕੱਚਾ ਦੁੱਧ-ਕਾਲੇ ਘੇਰੇ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ-ਚਿਹਰੇ ‘ਤੇ ਚਮਕ ਆਵੇਗੀ

ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਕਾਲੇ ਘੇਰੇ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਹੈ। ਘੱਟ ਸੌਣਾ ਅਤੇ ਮੋਬਾਈਲ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨਾ ਇਸ ਦਾ ਆਮ ਕਾਰਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਡਾਰਕ ਸਰਕਲ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਮਰਦਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪ-ਰੇ-ਸ਼ਾ-ਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸਿਹਤ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤ-ਣਾ-ਅ ਲੈਣ, ਘੱਟ ਨੀਂਦ, ਘੱਟ ਪਾਣੀ ਪੀਣ ਅਤੇ ਹਾ-ਰ-ਮੋ-ਨ-ਸ ‘ਚ ਬਦਲਾਅ ਦੇ ਕਾ ਰ ਨ ਡਾਰਕ ਸਰਕਲ ਹੋਣ ਲੱਗਦੇ ਹਨ।

ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਕਾਲੇ ਘੇਰੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਇਹ ਸਾ ਨੂੰ ਥੱਕੇ ਅਤੇ ਬੁੱਢੇ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਡਾਰਕ ਸਰਕਲ ਤੋਂ ਪ-ਰੇ-ਸ਼ਾ-ਨ ਹੋ ਤਾਂ ਦੁੱਧ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਇਸ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਤੋਂ ਛੁ-ਟ-ਕਾ-ਰਾ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਲੇ ਘੇਰਿਆਂ ਦੇ ਇ-ਲਾ-ਜ ਲਈ ਦੁੱਧ ਬਹੁਤ ਫਾ-ਇ-ਦੇ-ਮੰ-ਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਚਮੜੀ ਨੂੰ ਚਮਕਦਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਗੁਣ ਹੁੰਦੇ ਹ ਨ। ਆਓ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਾਲੇ ਘੇਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਦੁੱਧ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਕਰੀਏ।

ਪਹਿਲਾ ਤਰੀਕਾ-:ਇੱਕ ਕਟੋਰੀ ਵਿੱਚ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਠੰਡਾ ਦੁੱਧ ਲਓ।ਹੁਣ ਇਸ ਵਿੱਚ ਦੋ ਕ ਪਾ ਹ ਦੀਆਂ ਗੇਂਦਾਂ ਨੂੰ ਭਿਓ ਦਿਓ।ਕਪਾਹ ਦੀਆਂ ਗੇਂਦਾਂ ਨੂੰ ਅੱਖਾਂ ‘ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੱਖੋ ਕਿ ਇਹ ਕਾਲੇ ਘੇ-ਰਿ-ਆਂ ਨੂੰ ਢੱਕ ਲਵੇ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 20 ਮਿੰਟ ਲਈ ਛੱਡ ਦਿ ਓ।ਹੁਣ ਕਪਾਹ ਦੀਆਂ ਗੇਂਦਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢ ਲਓ।ਫਿਰ ਤਾਜ਼ੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਚਿਹਰਾ ਧੋ ਲਓ,ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਤਿੰਨ ਵਾਰ ਦੁਹਰਾ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਦੂਜਾ ਤਰੀਕਾ-:ਠੰਡੇ ਦੁੱਧ ਵਿਚ ਥੋੜਾ ਬਦਾਮ ਦਾ ਤੇਲ ਮਿਲਾਓ।ਇਸ ਤਿਆਰ ਮਿ ਸ਼ ਰ ਣ ਵਿੱਚ ਦੋ ਕ ਪਾ ਹ ਦੀਆਂ ਗੇਂਦਾਂ ਨੂੰ ਡੁਬੋ ਦਿਓ।ਅੱਖਾਂ ‘ਤੇ ਕਾਟਨ ਦੀਆਂ ਗੇਂਦਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੱਖੋ ਕਿ ਉਹ ਕਾਲੇ ਘੇਰਿਆਂ ਨੂੰ ਢੱਕ ਦੇਣ।ਇਸ ਨੂੰ 15-20 ਮਿੰਟ ਲਈ ਲੱ ਗਾ ਰਹਿਣ ਦਿਓ।ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਾਜ਼ੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਧੋ ਲਓ।ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਉਪਾਅ ਨੂੰ ਹਰ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਦੁਹਰਾ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਤੀਜਾ ਤਰੀਕਾ-:ਬਰਾਬਰ ਮਾਤਰਾ ‘ਚ ਠੰਡਾ ਦੁੱਧ ਅਤੇ ਗੁਲਾਬ ਜਲ ਮਿਲਾ ਲਓ।ਫਿਰ ਇਸ ਮਿਸ਼ਰਣ ਵਿਚ ਦੋ ਕਪਾਹ ਪੈਡਾਂ ਨੂੰ ਭਿਓ ਦਿਓ।ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅੱਖਾਂ ‘ਤੇ ਰੱਖੋ।ਇਸ ਨਾਲ ਕਾਲੇ ਘੇਰਿਆਂ ਨੂੰ ਢੱਕ ਦਿਓ।ਇਸ ਨੂੰ 20 ਮਿੰਟ ਲ ਈ ਲੱਗਾ ਰਹਿਣ ਦਿਓ।ਕਪਾਹ ਦੇ ਪੈਡ ਨੂੰ ਹਟਾਓ ਅਤੇ ਤਾਜ਼ੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਧੋਵੋ।ਕਾਲੇ ਘੇਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਹਫ਼ਤੇ ਵਿ ਚ 3 ਵਾਰ ਦੁੱਧ ਦੇ ਨਾਲ ਦੁਹਰਾ ਸਕਦੇ ਹੋ

ਸਾਡੀ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਇ ਸ ਤੇ ਮਾ ਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਆਵਦੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਜਰੂਰ ਲਿਓ ਜੀ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਤੋ ਸਾਡੇ ਵਲੋ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾ ਲ ਨਾ ਕਰੋ ਜੀ. ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋਜੇ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੈਗੀ.ਇਸ ਲਈ ਫਿਰ ਦਸਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਵਦੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਜ਼ਰੂਰ ਲਉ ਜੀ

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *