ਆਯੁਰਵੇਦ ਨਾਲ ਹਰ ਬਿਮਾਰੀ ਜੜ ਤੋਂ ਖਤਮ

ਵੀਡੀਓ ਥੱਲੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ,ਕੈਂ-ਸ-ਰ ਵਰਗੀਆਂ ਬਿ-ਮਾ-ਰੀ-ਆਂ ਦਾ ਮੁ-ਫ਼-ਤ ਇ-ਲਾ-ਜ ਹ ਰ ਬਿ-ਮਾ-ਰੀ ਦਾ ਸੌ ਪ-ਰ-ਸੈਂ-ਟ ਇ-ਲਾ-ਜ, ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਠੀਕ ਹੈ, ਕਈ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਰੋ-ਗ ਦੂ-ਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ,ਜਿਹੜੇ ਘ ਰ ਚੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਗਰੀਬ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਗ਼ਰੀਬ ਹੈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁ-ਫ਼-ਤ ਦ-ਵਾ-ਈ ਦਿਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਅੱਜ-ਕੱਲ੍ਹ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਚਿੰ ਤਾ ਪਛਾਣੀਆਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਆ ਗਈ ਹੈ

ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਧਿ-ਆ-ਨ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਖਾਣ ਪੀ ਣ ਦੀਆਂ ਆ-ਦ-ਤਾਂ ਬਦਲ ਗਈਆਂ ਹਨ ਰਹਿਣ-ਸਹਿਣ ਦੇ ਢੰ-ਗ ਬਦਲ ਗਏ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਸੀਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸਰੀਰ ਦੀ ਕਸਰਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ,ਸੰਤੁ ਲਿਤ ਭੋਜਨ ਦਾ ਸੇ-ਵ-ਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸਗੋਂ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ-ਵਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਪੈਦਾ ਹੋਈਆਂ ਹਨ,ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਸਿ ਰਫ ਸਾਦਾ ਜੀਵਨ ਜਿਉਂਦੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ-ਵਾਂ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ,

ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇਕ ਚੁਟਕੀ ਸੇਂਧਾ ਨਮਕ ਪਾਣੀ ਵਿਚ ਪਾ ਕੇ ਪੀਂਦੇ ਹੋ ਤੁਹਾਡਾ ਕਦੀ ਵੀ ਬਲੱ ਡ ਪ੍ਰੈ-ਸ਼-ਰ ਨਹੀਂ ਵਧੇਗਾ, ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇਕ ਚੱਮਚ ਇੱਕ ਬਾਲਟੀ ਵਿੱਚ ਨਮਕ ਪਾ ਕੇ ਨਹਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਦੀ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈ-ਸ਼-ਰ ਨਾ ਲ ਸ-ਬੰ-ਧ-ਤ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ, ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਬ-ਵਾ-ਸੀ-ਰ ਦਾ ਇ-ਲਾ-ਜ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਨਹੀਂ ਉਸਦਾ ਵੀ ਇ-ਲਾ-ਜ ਕੀ ਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਮਰਦਾਂ ਦੇ ਰੋ-ਗ ਖ-ਤ-ਮ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਰੋ-ਗ ਖ-ਤ-ਮ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ,

ਮੁਟਾਪੇ ਵਰਗੀ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਖ਼-ਤ-ਮ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈ-ਸ਼-ਰ ਕੋਈ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਹੋ ਵੇ ਉਹ ਵੀ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਵਾਲਾ ਦਾ ਝ-ੜ-ਨਾ ਹੋਵੇਗੀ , ਅਤੇ ਮਰਦਾਂ ਤੇ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਗੁ-ਪ-ਤ ਰੋ-ਗ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਸਾਰੇ ਠੀਕ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂ ਦੇ ਹ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ-ਵਾਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਡਾਕਟਰ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਜਗਰੂਪ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰ ਨਵਦੀਪ ਭੰਗੂ ਆਯੁਰਵੈਦਿਕ ਹਸਪਤਾ ਲ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸੰਪਰਕ ਨੰਬਰ ਹੈ7009184421 ,9041011884ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਨੰਬਰ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਕੇ

ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਕੋਈ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਦੱਸ ਕੇ ਦ-ਵਾ-ਈ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿ ਚ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਓਗੇ ਇਸ ਜਗਾ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਠੀਕ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਇਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਇ ਹਨਾ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਧਿ-ਆ-ਨ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਦੱਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਦ-ਵਾ-ਈ ਲੈਣੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਪ-ਰ-ਹੇ-ਜ਼ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਇ ਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰ-ਹੇ-ਜ਼ ਕਰਨੇ ਹਨ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦ-ਵਾ-ਈ ਦੇਣੀ ਐ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾ ਇਨ੍ਹਾ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਚੱਲ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਲੈਣੀ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਓ ਗੇ

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *