ਕਾਲੀ ਜੀਰੀ ਦੇ ਫਾਇਦੇ ਅਤੇ ਕਾਲੀ ਜੀਰੀ ਦੇ ਅਸਰਦਾਰ ਘਰੇਲੂ ਨੁਸਖ਼ਾ

ਕਾਲੀ ਜੀਰੀ ਦੇ ਫ਼ਾਇਦੇ ਅਤੇ ਕਾਲੀ ਜੀਰੀ ਦੇ ਅਸਰਦਾਰ ਘਰੇਲੂ ਨੁਸਖੇ ਦੇਖਣ ਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪੈਰਾਂ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ-ਵਾਂ ਦੂ-ਰ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ,ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ.ਕਿਤੇ ਹੈ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਕੀ ਕੀ ਫਾ-ਇ-ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਇਸ ਨੂੰ ਕਾਲਾ ਜੀਰਾ ਸ-ਮ-ਝ-ਦੇ ਹਨ ਪਰ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਅਲੱਗ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇਹ ਦੇਖਣ ਵਿਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦਿਖਦਾ ਹੈ ਕਾਲੀ ਜੀਰੀ ਵਿਚ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਥੋੜ੍ਹਾ ਕਢਵਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ

ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਤਾਸੀਰ ਗਰਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਬਿ-ਮਾ-ਰੀ-ਆਂ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ.ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਬਿ-ਮਾ-ਰੀ ਵਿਚ ਕਿਸ ਤਰਾਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਇਹ ਤਕਲੀਫ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅ-ਸ-ਥ-ਮਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਦੰਦਾਂ ਦੀ ਬਿ-ਮਾ-ਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਛਾਤੀ ਵਿੱਚ ਕੱਪ ਜੰਮ ਗਿਆ ਹੈ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਾਗਜ਼ ਜਾਂ ਫਿਰ ਪੇਟ ਦੀਆਂ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ-ਵਾਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ ਤੁਸੀਂ ਕਾਲੀ ਜ਼ੀਰੀ ਦਾ ਸੇ-ਵ-ਨ ਜਰੂਰ ਕਰੋ ਇਸ ਨਾਲ ਇਹ ਸਭ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ-ਵਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਹੁਣ ਟੀ ਤਿੱਨ ਗ੍ਰਾਮ ਕਾਲੀ

ਜੀਰੀ ਦੇ ਪਾ-ਊ-ਡ-ਰ ਨੂੰ ਰੰਡੀ ਦੇ ਤੇਲ ਵਿਚ ਮਿਲਾ ਕੇ ਲੈ ਲਓ ਇਸ ਨਾਲ ਪੇਟ ਦਰਦ ਅਤੇ ਪੇਟ ਵਿੱਚ ਕੀੜਿਆਂ ਦੀ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ.ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਹ ਐਂ-ਟੀ-ਬਾ-ਇ-ਓ-ਟਿ-ਕ ਅਤੇ ਐਂ-ਟੀ-ਸੈ-ਪ-ਟਿ-ਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਸ ਨਾਲ ਖੁਜਲੀ ਸੋ-ਜ ਸਫੇਦ ਦਾਗ ਦੀ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚ-ਮ-ੜੀ ਦੀ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇ-ਨ-ਫੈ-ਕ-ਸ਼-ਨ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਤਤਕਾਲੀ ਸੀਰੀ ਨੂੰ ਕਾਲੇ ਤਿਲਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਸੇ-ਵ-ਨ ਕਰੋ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਪੰਜਾਹ ਗ੍ਰਾਮ ਕਾਲੀ

ਜੀਰੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਹ ਗ੍ਰਾਮ ਸਰਕਾਰੀ ਤੇਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਪੀਸ ਲਓ ਇਕ ਚਮਚ ਪੇਸਟ ਇੱਕ ਕੱਪ ਗੁਣਗੁਣੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਸੇ-ਵ-ਨ ਕਰੋ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਲਗਾਤਾਰ ਲੈਣ ਨਾਲ ਚ-ਮ-ੜੀ ਦੀਆਂ ਸਭ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ-ਵਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿੱਲ ਮੁਹਾਸੇ ਦਾਗ ਧੱਬੇ ਖੁਜਲੀ ਕੇ ਸਭ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ,ਜਦੋਂ ਘੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਜਦੋਂ ਫ਼ਾ-ਇ-ਦੇ-ਮੰ-ਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਹ ਸਰੀਰ ਚ ਜਮਾਂ ਫੈਟ ਨੂੰ ਹੋਣ ਦੀ ਥਾਂ ਪੀਲਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਕਾਲੀ ਚਿੜੀ ਆਲਸੀ ਅਜਵਾਇਨ ਅਤੇ ਸੌਂਫ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਦੋ ਦੋ ਚਮਚ ਲੈ ਲਉ ਸੌਂਫ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ

ਦੂਜੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਭੁੰ-ਨ ਲਓ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸੌਂਫ ਮਿਲਾ ਕੇ ਪੀਸ ਕੇ ਪਾ-ਊ-ਡ-ਰ ਬਣਾ ਲਓ.ਇਸ ਪਾ-ਊ-ਡ-ਰ ਦਾ ਇੱਕ ਚਮਚ ਸਵੇਰੇ ਖਾਲੀ ਪੇਟ ਗੁਨਗੁਨਾ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾ ਕੇ ਲੈਣਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੋ ਤਾਂ ਇਸ ਪਾਣੀ ਵਿਚ ਨਿੰਬੂ ਦਾ ਰਸ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਦ ਮਿਲਾ ਕੇ ਸ਼ਹਿਦ ਦਾ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਨਾ ਕਰੋ ਇਸ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਇੱਕ ਮਹੀਨਾ ਜ਼ਰੂਰ ਪੀਓ ਤੁਹਾਡਾ ਚਾਰ ਤੋਂ ਪੰਜ ਕਿਲੋ ਵਜ਼ਨ ਘੱਟ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ,ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿਚ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ-ਵਾਂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੀਆਂ

ਹਨ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਥੱਲੇ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਵੀਡਿਓ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿਚ ਸਾਰਾ ਅਨੁਸ਼ਕਾ ਸਮਝਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਰੋ-ਗ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਸ਼ੂਗਰ ਵਰਗੇ ਰੋ-ਗ ਵੀ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਨੁਕਤੇ ਥੱਲੇ ਵੀਡਿਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੀਆਂ ਹਰੇਕ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ-ਵਾਂ ਨੂੰ ਦੂ-ਰ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਲੀ ਜ਼ੀਰੀ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰੇਗੀ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਉਪਰ ਦੱਸੇ ਕਿ ਸਾਰੇ ਨੁ-ਸ-ਖਿ-ਆਂ ਨੂੰ ਵਰਤੋ ਤੁਹਾਡੇ ਹਰੇਕ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ-ਵਾਂ ਦੂ-ਰ ਹੋਣਗੀਆਂ.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *