ਦਹੀਂ ਖਾਣ ਦੇ ਫਾਇਦੇ-ਦੇਖੋ ਕਿਸ ਤਰਾਂ

ਦਹੀਂ ਦੁੱਧ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਾ-ਇ-ਦੇ-ਮੰ-ਦ ਹੈ। ਦਹੀਂ ਵਿੱਚ ਦੁੱਧ ਨਾਲੋਂ 18 ਗੁਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੈ-ਲ-ਸ਼ੀ-ਅ-ਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੁੱਧ ਨਹੀਂ ਪਚਦਾ,ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਹੀ ਵੀ ਹ-ਜ਼-ਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 80% ਦਹੀਂ ਖਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਤਾ-ਕ-ਤ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।ਦਹੀਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਬੀ-ਵਿਟਾਮਿਨਾਂ ਦੀ ਮਾਤਰਾ, ਖਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਥਿ-ਆ-ਮੀ-ਨ, ਰਿ-ਬੋ-ਫ-ਲੇ-ਵਿ-ਨ, ਅਤੇ ਨਿ-ਕੋ-ਟਾ-ਮਾ-ਈ-ਡ, ਦਹੀਂ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰ-ਕਿ-ਰਿ-ਆ ਵਿੱਚ ਦੁੱਗਣੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਦੁੱਧ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦਹੀਂ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਪਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦੁੱਧ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਹੀਂ ‘ਚ ਵੀ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਅਤੇ ਕੈ-ਲ-ਸ਼ੀ-ਅ-ਮ ਦੀ ਭਰਪੂਰ ਮਾਤਰਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਦੁੱਧ ਨੂੰ ਹ-ਜ਼-ਮ ਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਵੀ ਦਹੀਂ ਪਚਣਯੋਗ ਹੈ।

ਹਾ-ਨੀ-ਕਾ-ਰ-ਕ – ਦਮੇ, ਸਾਹ ਦੀ ਤਕਲੀਫ, ਖਾਂਸੀ, ਕਫ, ਜ-ਲੂ-ਣ, ਖੂ-ਨ ਦੇ ਪਤਲੇ, ਬੁਖਾਰ ਵਿੱਚ ਦਹੀਂ ਨਾ ਖਾਓ। ਰਾਤ ਨੂੰ ਦਹੀਂ ਨਹੀਂ ਖਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।ਬ-ਦ-ਹ-ਜ਼-ਮੀ — ਪੀਸੀ ਹੋਈ ਜੀਰਾ, ਨਮਕ ਅਤੇ ਕਾਲੀ ਮਿਰਚ ਨੂੰ ਦਹੀਂ ‘ਚ ਪੱਕ ਕੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਖਾਣ ਨਾਲ ਬ-ਦ-ਹ-ਜ਼-ਮੀ ਠੀਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਭੋਜਨ ਜਲਦੀ ਪਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।ਦਸਤ – 100 ਗ੍ਰਾਮ ਬਰਫੀ ਅਤੇ 150 ਗ੍ਰਾਮ ਦਹੀਂ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਕੇ ਸਵੇਰੇ-ਸ਼ਾਮ ਲਓ। ਦਸਤ ਬੰ-ਦ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਇੱਕ ਸੇਵਾ-ਮੁਕਤ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਸਫਲਤਾ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਕਈ ਵਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱ-ਸਿ-ਆ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਇਹ ਆਪਣਾ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਨੁਸਖਾ ਦੱ-ਸਿ-ਆ ਹੈ। ਬੱਚੇ ਅਤੇ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਦੀ ਸ-ਮ-ਰੱ-ਥਾ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਵਧਾਈ ਜਾਂ ਘਟਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਐ-ਸੀ-ਡਿ-ਟੀ — ਐ-ਸੀ-ਡਿ-ਟੀ ਵਿੱਚ ਦਹੀਂ ਹੀ ਮਿੱਠਾ ਖਾਓ। ਦਹੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੱਟਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੱਟਾ ਦਹੀਂ ਐ-ਸਿ-ਡ ਜਾਂ ਐ-ਸਿ-ਡਿ-ਟੀ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਲੈਕਟਿਕ ਐ-ਸਿ-ਡ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਤਰਾ ਕਾਰਨ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਸੁਸਤੀ ਅਤੇ ਕ-ਮ-ਜ਼ੋ-ਰੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਸੂਰਜ ਚੜ੍ਹਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਹੀਂ,ਚੌਲ ਅਤੇ ਖੰਡ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸੂਰਜ ਚੜ੍ਹਨ ਨਾਲ ਵਧਣ ਵਾਲਾ ਸਿਰਦਰਦ ਖ-ਤ-ਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਛੇ ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਲਓ।

ਖੂ-ਨ ਦੇ ਰੋ-ਗ–ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਬਵਾਸੀਰ ਵਿੱਚ ਖੂ-ਨ ਆਉਂਦਾ ਰਹੇ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਸਿਰਫ ਦਹੀਂ ਹੀ ਖਾਂਦੇ ਰਹੋ, ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਾ ਖਾਓ। ਖੂ-ਨ ਵਗਣਾ ਬੰ-ਦ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਭੋਜਨ — ਮਾਂ ਦੇ ਦੁੱਧ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਹੀਂ ਬੱਚੇ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਭੋਜਨ ਹੈ। ਬੁ-ਲ-ਗਾ-ਰੀ-ਆ ਵਿੱਚ, ਦਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਮਾਂ ਦਾ ਦੁੱਧ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅ-ਸ-ਮ-ਰੱ-ਥ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।ਅੰ-ਤ-ੜੀ-ਆਂ ਦੀ ਸੋ-ਜ ਨੂੰ ਦੂ-ਰ ਕਰਨ ਲਈ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵਾਰ ਦਹੀਂ ਦਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੇਵਨ ਕਰੋ। ਰੋਟੀ ਘੱਟ ਖਾਓ। ਭੁੱਖ ਲੱਗਣ ‘ਤੇ ਦਹੀਂ ਖਾਓ।

ਪੇ-ਚ-ਸ਼ – ਦੋ ਚੱਮਚ ਇਸਬਗੋਲ ਦੇ ਛਿਲਕੇ ਨੂੰ ਦਹੀਂ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾ ਕੇ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਵਾਰ ਖਾਓ। ਪਹਿਲੀ ਖੁਰਾਕ ਸਵੇਰੇ ਖਾਲੀ ਪੇਟ ਲਓ। ਪੇਚਸ਼ ‘ਚ ਦਹੀਂ ਖਾਣਾ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।ਰੋ-ਗ ਰੋਕੂ – ਜੋ ਲੋਕ ਦਹੀਂ ਦਾ ਨਿਯਮਤ ਸੇ-ਵ-ਨ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਬਿ-ਮਾ-ਰੀ-ਆਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਦਹੀਂ ਖਾਣ ਨਾਲ ਨਾ ਤਾਂ ਦਿਲ ਦੇ ਰੋ-ਗਾਂ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਦੀ ਹਿੰ-ਮ-ਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਤਣਾਅ ਨਾਲ ਸ-ਬੰ-ਧ-ਤ ਬਿ-ਮਾ-ਰੀ-ਆਂ ਨੇੜੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ।

ਦਹੀਂ ਖਾਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ – ਦਹੀਂ ਖਾਣ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਅਤੇ ਲਾ-ਭ-ਦਾ-ਇ-ਕ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਤਾਜ਼ੇ ਅਤੇ ਮਿੱਠੇ ਸਵਾਦ ਵਾਲੇ ਦਹੀਂ ਨੂੰ ਚੀਨੀ ਅਤੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪਾਣੀ ਮਿਲਾ ਕੇ ਸਵੇਰੇ ਭੋਜਨ ਦੇ ਨਾਲ ਵਰਤੋ। ਦਹੀਂ ਵਿੱਚ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪਾਣੀ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਦਹੀਂ ਵਿਕਾਰ ਮੁਕਤ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਦਹੀਂ ‘ਚ ਚੀਨੀ ਜਾਂ ਸ਼ਹਿਦ ਮਿਲਾ ਕੇ ਮਿੱਠਾ ਬਣਾ ਕੇ ਖਾਣ ਨਾਲ ਇਸ ਦੇ ਗੁਣ ਵਧ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।

ਦਹੀਂ ਦਾ ਖੱ-ਟਾ-ਪ-ਨ – ਜੇਕਰ ਦਹੀਂ ਖੱਟਾ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਕੱ ਪ ੜੇ ਵਿੱਚ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਲਟਕਾ ਦਿਓ। ਪਾਣੀ ਟ-ਪ-ਕ-ਣ ਨਾਲ ਖ-ਟਾ-ਸ ਦੂ-ਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।ਖੁਸ਼ਕੀ — ਦਹੀਂ ਵਿੱਚ ਚੀਨੀ ਮਿਲਾ ਕੇ ਖਾਣ ਨਾਲ ਸਰੀਰ ਦੀ ਖੁ-ਸ਼-ਕੀ ਦੂਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।ਪਿਟਾਕ ਅਤੇ ਧੁੱਪ ਕਾਰਨ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਨ-ਪੁੰ-ਸ-ਕ-ਤਾ – ਗਰਮੀਆਂ ਦੇ ਮੌਸਮ ਦੀ ਪ-ਰੇ-ਸ਼ਾ-ਨੀ ਨੂੰ ਦੂ-ਰ ਕਰਨ ਲਈ ਦਹੀਂ ਦੀ ਲੱਸੀ ਨੂੰ ਸੇਂਧਾ ਨਮਕ ਅਤੇ ਭੁੰ-ਨਿ-ਆ ਹੋਇਆ ਜੀਰਾ ਮਿਲਾ ਕੇ ਪੀਓ। ਇਹ ਤਾਜ਼ਗੀ ਅਤੇ ਜੋ-ਸ਼ ਲਿਆਏਗਾ.

ਮਰਦ ਸ਼ਕਤੀ ਵਧਾਉਣ ਵਾਲਾ – ਤਾਜ਼ਾ ਮਿੱਠਾ ਦਹੀਂ ਨਿਯਮਿਤ ਰੂਪ ਨਾਲ ਖਾਂਦੇ ਰਹੋ। ਮਰਦਾਨਾ ਸ਼ਕਤੀ ਬੁਢਾਪੇ ਤੱਕ ਰਹੇਗੀ। ਸਿਫਿਲਿਸ ਜਾਂ ਪੈ-ਨਿ-ਕ ਡਿ-ਸ-ਆ-ਰ-ਡ-ਰ ਵੀ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦਹੀਂ ਦੀ ਲੱਸੀ ਪੀਣ ਨਾ ਲ ਕ-ਮ-ਜ਼ੋ-ਰੀ ਦੂ-ਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਵਿਚਾਰ ਸਾਤਵਿਕ ਹਨ। ਸਰੀਰ ਜਵਾਨੀ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਚਿ-ੜ-ਚਿ-ੜਾ-ਪ-ਨ, ਗੁੱਸਾ ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂ ਦਾ। ਮਨ ਦੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਬੇ-ਚੈ-ਨੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਦਹੀਂ ਨੂੰ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਬਿ-ਮਾ-ਰੀ-ਆਂ, ਹਾਈ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ, ਮੋਟਾਪਾ ਅਤੇ ਗੁ ਰਦਿ ਆਂ ਦੀਆਂ ਬਿ-ਮਾ-ਰੀ-ਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਫਾ-ਇ-ਦੇ-ਮੰ-ਦ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਦਿਲ ਤੇਜ਼ ਧ-ੜ-ਕ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਹਾਈ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈ-ਸ਼-ਰ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਦਿ ਲ ਡੁੱ-ਬ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਇਕ ਗਿਲਾਸ ਦਹੀਂ ਲੱਸੀ ਪੀਣ ਨਾਲ ਫਾ-ਇ-ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।ਕਾ-ਰ-ਡੀ-ਓ-ਵੈ-ਸ-ਕੁ-ਲ-ਰ — ਦਿਲ ਦੇ ਰੋ-ਗਾਂ ਦੀ ਰੋ-ਕ-ਥਾ-ਮ ਲਈ ਦਹੀਂ ਚੰਗੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਇਸ ‘ਚ ਖੂ-ਨ ‘ਚ ਬਣੇ ਕੋ-ਲੈ-ਸ-ਟ੍ਰਾ-ਲ ਨਾਂ ਦੇ ਘਾ-ਤ-ਕ ਪ-ਦਾ-ਰ-ਥ ਨੂੰ ਖ-ਤ-ਮ ਕਰਨ ਦੀ ਸ-ਮ-ਰੱ-ਥਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕੋ-ਲੈ-ਸ-ਟ੍ਰੋ-ਲ ਖੂਨ ਦੀਆਂ ਨਾ-ੜੀ-ਆਂ ਵਿੱਚ ਖੂ-ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨੂੰ ਰੋਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਦਿਲ ਦੀ ਬਿ-ਮਾ-ਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿਸਨੂੰ ਓ-ਟੋ-ਰ-ਸ ਕਲੇਰੋਸਿਸ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਚਿਕਨਾਈ ਵਾਲਾ ਭੋਜਨ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਇਸ ਬਿ-ਮਾ-ਰੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਦਹੀਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨਾ ਸ ਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਹੈ।

ਸਿਰਦਰਦ (ਅੱਧੇ ਸਿਰ ਵਿੱਚ) – ਸਿਰ ਦਰਦ ਜੋ ਸੂਰਜ ਨਾਲ ਵਧਦਾ ਅਤੇ ਘ ਟ ਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਸਿਰ ਦਰਦ ਨੂੰ ‘ਮਾਈਗ੍ਰੇਨ’ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦਹੀਂ ਦੇ ਨਾਲ ਚਾਵਲ ਖਾਣ ਨਾਲ ਮਾਈਗ੍ਰੇਨ ਦਾ ਦਰਦ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਰੋਜ਼ਾ ਨਾ ਸੂਰਜ ਚੜ੍ਹਦੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰਦਰਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਹੀਂ ਦੇ ਨਾਲ ਚੌਲਾਂ ਦਾ ਸੇ-ਵ-ਨ ਕਰੋ।ਵਾਲ ਝ-ੜ-ਨ ਦੇ ਕਾਰਨ – ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭਾ-ਵ-ਨਾ-ਤ-ਮ-ਕ ਦ-ਬਾ-ਅ ਕਾਰਨ ਵਾਲ ਝ-ੜ-ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਔਰਤਾਂ ਵਿੱਚ ਐ-ਸ-ਟ੍ਰੋ-ਜ-ਨ ਹਾ-ਰ-ਮੋ-ਨ ਦੀ ਕ-ਮੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਾਲ ਝ-ੜ-ਨ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬ ਣ ਦੀ ਹੈ। ਭੋਜਨ ਵਿਚ ਆਇਰਨ ਤੱਤ, ਵਿਟਾਮਿਨ ‘ਬੀ’ ਅਤੇ ਆਇਓਡੀਨ ਦੀ ਕ-ਮੀ ਕਾਰਨ ਬੇ-ਵ-ਕ-ਤੀ ਵਿਚ ਵਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਝ-ੜ-ਦੇ ਹਨ

ਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਝ-ੜ-ਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਿਰ ਨੂੰ ਦਹੀਂ ਨਾਲ ਧੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਦਹੀਂ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਾਰੇ ਤੱਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਸਿ-ਹ-ਤ-ਮੰ-ਦ ਵਾਲਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਦਹੀਂ ਨੂੰ ਵਾਲਾਂ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਲਗਾਓ ਅਤੇ ਵੀਹ ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ ਸਿਰ ਧੋ ਲਓ। ਅ ਜਿ ਹਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਲਾਭ ਮਿਲੇਗਾ।ਕਾਲੇ ਵਾਲ — ਅੱਧਾ ਕੱਪ ਦਹੀਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਿੰਬੂ ਨਿ-ਚੋ-ੜ ਕੇ ਮਿਲਾ ਲਓ। ਇਸ ਨੂੰ ਵਾਲਾਂ ‘ਤੇ ਲਗਾਓ ਅਤੇ 20 ਮਿੰਟ ਲ ਈ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਫਿਰ ਸਿਰ ਨੂੰ ਧੋ ਲਓ, ਇਸ ਨਾਲ ਵਾਲ ਨਰਮ ਅਤੇ ਕਾਲੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ।

ਵਾਲ — ਦਹੀਂ ਨਾਲ ਸਿਰ ਧੋਣ ਨਾਲ ਵਾਲ ਨਰਮ ਅਤੇ ਸੁੰਦਰ ਬਣਦੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਕੱਪ ਦਹੀਂ ਵਿੱਚ 10 ਪੀ ਸੀ ਕਾਲੀ ਮਿਰਚ ਮਿਲਾ ਕੇ ਸਿਰ ਨੂੰ ਧੋਣ ਨਾਲ ਸਫਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਵਾਲ ਨਰਮ ਅਤੇ ਕਾਲੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਵਾਲ ਝ-ੜ-ਨੇ ਬੰ-ਦ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਹ ਫ਼ ਤੇ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਇੱਕ ਵਾਰ ਆਪਣੇ ਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਧੋਵੋ।ਫਰਾਸ -ਫਰਾਸ, ਸਿਰ ਵਿਚ ਚਿੱਟੀ ਤੂੜੀ ਵਰਗਾ ਤੂ-ੜੀ ਭ-ਰ-ਨਾ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਅਕਸ ਰ ਖਾ-ਰ-ਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕੰ-ਘੀ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਤੂ-ੜੀ ਹੇਠਾਂ ਡਿੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਵਾਲ ਖੁਸ਼ਕ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਫ਼ਿ-ਰ-ਊ-ਨ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਫੈਲ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅ ਤੇ ਪੂਰੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰ-ਭਾ-ਵਿ-ਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਕੱਪ ਦਹੀਂ ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਚੱਮਚ ਚੀਨੀ ਮਿਲਾਓ।

ਦਹੀਂ ਅਤੇ ਚੀਨੀ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਕੇ ਅ ਜਿ ਹਾ ਕੈ-ਮੀ-ਕ-ਲ ਬਣਦਾ ਹੈ ਜੋ ਫੋੜੇ ਨੂੰ ਦੂ-ਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਵਾਲਾਂ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਤੱਕ ਖੋ-ਪ-ੜੀ ‘ਤੇ ਲਗਾਓ। ਵੀਹ ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ ਵਾਲ ਧੋ ਲ ਓ। ਇਸ ਨਾਲ ਮ-ਜ਼ਾ-ਕ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। (੨) ਇੱਕ ਕੱਪ ਦਹੀਂ ਵਿੱਚ ਨਮਕ ਮਿਲਾ ਕੇ ਇੱਕ ਬਿੱਲੋ ਲਓ, ਕੁੱਟ ਲਓ। ਇਸ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਵਾਲ ਧੋ ਲਓ। ਮਜ਼ਾਕ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। (3) ਕੇਕ ‘ਤੇ ਚਾਰ ਚੱਮਚ ਦਹੀਂ + ਇਕ ਚੱਮਚ ਨਾਰੀਅਲ ਤੇਲ + ਇਕ ਚੱਮਚ ਲਾਈਟ ਆਈਸਿੰਗ ਮਿਲਾ ਕੇ ਵਾਲਾਂ ਦੀਆਂ ਜ ੜ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਲਗਾ ਕੇ ਸਿਰ ਧੋ ਲਓ।

ਝੁਰੜੀਆਂ – ਅੱਧਾ ਚਮਚ, ਦੋ ਚਮਚ ਨਾਰੀਅਲ ਤੇ ਲ ਅਤੇ ਦਹੀਂ ਨੂੰ ਗਰਮ ਤਵੇ ‘ਤੇ ਫੂਕ ਕੇ ਟੰਗ ਦਿਓ, ਪਾਣੀ ਕੱਢ ਲਓ ਅਤੇ ਪੰਜ ਚੱਮਚ ‘ਚ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਿਲਾ ਲਓ ਅਤੇ ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਧੋ ਲਓ। ਅ ਜਿ ਹਾ ਨਿਯਮਿਤ ਰੂਪ ਨਾਲ ਕਰਨ ਨਾਲ ਚਿਹਰੇ ਦੀਆਂ ਝੁਰੜੀਆਂ ਮਿਟ ਜਾਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਕਾਲੇ ਧੱਬੇ ਅਤੇ ਦਾਗ ਵੀ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ।ਚਮੜੀ ਦੀ ਨਿਖਾਰ — ਇ ਕ ਚਮਚ ਦਹੀਂ ‘ਚ ਇਕ ਚੱਮਚ ਨਿੰਬੂ ਦਾ ਰਸ ਮਿਲਾ ਕੇ ਰੂੰ ਨੂੰ ਭਿਓਂ ਕੇ ਚਿਹਰੇ ‘ਤੇ ਰਗੜਨ ਨਾਲ ਚਿਹਰਾ ਸਾਫ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਚਮੜੀ ਨਰਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *