ਬਸ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ 3 ਦਿਨ ਖਾ ਲੋ ਹੱਡੀਆਂ ਦੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ-ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਦੀ ਕਮੀ ਸਭ ਖਤਮ

ਬੱਸ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਦਿਨ ਖਾ ਲਓ ਹੱਡੀਆਂ ਦੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਦੂਰ ਹੋਵੇਗੀ ਬੁਢਾਪਾ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗਾ ਸਰੀਰ ਤੰਦਰੁਸਤ ਰਹੇਗਾ ਰੋਗਾਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਰਹੇਗਾ,ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਦੀ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ਹੱਡੀਆਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਣਗੀਆਂ ਥਕਾਵਟ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ,ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਚੁਸਤੀ-ਫ਼ੁਰਤੀ ਆਵੇਗੀ, ਇਸ ਨੁਕਤੇ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ ਦੀ ਜਰੂਰਤ ਹੈ ਉਹ ਹਨ

ਇਕ ਗਲਾਸ ਦੁੱਧ ਅਤੇ 5,6 ਫੁੱਲ ਮਖਣੇ,ਇਕ ਚਮਚ ਚਿੱਟੇ ਤਿਲ ਲੈਣੇ ਹਨ,5 ਬਦਾਮ ਲੈ ਲੈਣੇ ਹਨ,1 ਚੱਮਚ ਸੌਫ਼ ਲੈਣੇ ਹਨ,ਅੱਧਾ ਚਮਚ ਖਸਖਸ ਲੈਣੀ ਹੈ,ਫੇਰ ਤੁਸੀਂ ਛੋਟੀ ਇਲਾਇਚੀ ਲੈਣੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮਿਕਸੀ ਵਿਚ ਪਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਪਾਊਡਰ ਬਣਾ ਲੈਣਾ ਹੈ,ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੌਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਕ ਗਲਾਸ ਗਰਮ ਦੁੱਧ ਲੈਣਾਂ ਹੈ ਉਸ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦਾ ਇੱਕ ਚਮਚ ਪਾ ਕੇ ਮਿਕਸ ਕਰ ਦੇਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਸੇਵਨ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਖਾਣਾ ਖਾਣ ਤੋਂ ਇੱਕ ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਸੇਵਨ ਕਰਨਾ ਹੈ,

ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ੂਗਰ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਮਿਸ਼ਰੀ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣੀ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮਿਸ਼ਰੀ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇਸ ਨੁਕਤੇ ਨੂੰ ਇਕ ਦਿਨ ਨੇ ਛੱਡ ਕੇ ਸੇਵਨ ਕਰਨਾ ਹੈ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦਾ ਸੇਵਨ ਕਰਦੇ ਰਹੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਹੱਡੀਆਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਣਗੀਆਂ ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਦੀ ਕਮੀ ਦੂਰ ਹੋਵੇਗੀ ਸਰੀਰ ਵਿਚ ਤਾਕਤ ਆਵੇਗੀ ਸਾਰੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਸਰੀਰ ਤੰਦਰੁਸਤ ਰਹੇਗਾ ਰੋਗ ਮੁਕਤ ਰਹੇਗਾ

ਪਾਚਨ ਸ਼ਕਤੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ,ਪੇਟ ਦੇ ਰੋਗ ਦੂਰ ਹੋਣਗੇ, ਸਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਲਈ ਸਾਡੇ ਦਿਮਾਗ ਵੀ ਸਾਡੇ ਵਾਲਾਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ ਨੁਕਤੇ ਹੈ,ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਉੱਪਰ ਦੱਸੀ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੁਕਤੇ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਸੇਵਨ ਕਰਨ ਤੁਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੰਦਰੁਸਤ ਰਹੋ ਨਿਰੋਗ ਮੁਕਤ ਰਹੇ ਹਨ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਜਾਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗੀ

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *