ਸੂਰਜ ਦੇਵਤਾ ਦਾ ਵਰਦਾਨ ਸ਼ੁੱਭ ਸਮਾਂ ਮੰਗਲੀਕ ਧੰਨ ਪ੍ਰਾਪਤੀ

ਸੂਰਜਦੇਵ ਨੂੰ ਨੌਂ ਗ੍ਰਹਿਆਂ ਦਾ ਰਾਜਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੂਜਾ-ਪਾਠ ਦਾ ਵੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮਹੱਤਵ ਹੈ। ਸਵੇਰੇ ਸੂਰਜ ਦੇਵਤਾ ਨੂੰ ਜਲ ਚੜ੍ਹਾਉਣ ਦੀ ਪਰੰਪਰਾ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਚਲੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਾਣੋ ਸੂਰਜ ਦੇਵਤਾ ਦੀ ਪੂਜਾ ਵਿਧੀ ਅਤੇ ਉਹ ਨੌਂ ਗ੍ਰਹਿਆਂ ਦੇ ਦੇਵਤੇ ਕਿਉਂ ਹਨ।ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਵਿੱਚ ਸੂਰਜ ਦੇਵਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਥਾਨ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਨੌਂ ਗ੍ਰਹਿਆਂ ਦਾ ਰਾਜਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸੂਰਜ ਦੇਵਤਾ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਮਾੜੇ ਕੰਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਅਜਿਹਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ।

ਜੋਤਿਸ਼ ਵਿੱਚ, ਸੂਰਜ ਨੂੰ ਨੌਂ ਗ੍ਰਹਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਪਹਿਲਾ ਗ੍ਰਹਿ ਅਤੇ ਪਿਤਾ ਦੀਆਂ ਕਿਰਿਆਵਾਂ ਦਾ ਸੁਆਮੀ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੂਰਜ ਦੀ ਪੂਜਾ ਜੀਵਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸਾਰੇ ਦੁੱਖਾਂ ਅਤੇ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਭਲੇ ਲਈ ਵੀ ਸੂਰਜ ਦੇਵਤਾ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰੋ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਭਲੇ ਲਈ ਵੀ ਸੂਰਜ ਦੇਵਤਾ ਦੀ ਪੂਜਾ 2/4ਪਿਤਾ ਅਤੇ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਲਾਭ ਲਈ, ਪੁੱਤਰ ਲਈ ਸੂਰਜ ਸਾਧਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਮਾਨਤਾ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੂਰਜ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਲਾਭ ਮਿਲਦਾ ਹੈ।

ਸੂਰਜ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਨਾ ਆਸਾਨ ਹੈਸੂਰਜ ਦੀ ਉਪਾਸਨਾ ਕਰਨਾ ਆਸਾਨ ਹੈ 3/4ਜੇਕਰ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਸਵੇਰੇ ਸੱਚੇ ਮਨ ਨਾਲ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਕੇ ਸੂਰਜ ਦੇਵ ਨੂੰ ਜਲ ਚੜ੍ਹਾਇਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਮਨੋਕਾਮਨਾ ਪੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੂਰਜ ਦੇਵਤਾ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਨ ਲਈ ਹੀ ਸੱਚੀ ਸ਼ਰਧਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।ਸੂਰਜ ਦੇਵਤਾ ਸਾਰੀਆਂ ਮਾੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਰਦਾ ਹੈ

ਸੂਰਜ ਦੇਵ ਸਾਰੀਆਂ ਮਾੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਰਦਾ ਹੈ 4/4 ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ‘ਤੇ ਸੂਰਜ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਸਾਰੇ ਬੁਰੇ ਕੰਮ ਜਲਦੀ ਪੂਰੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਹਰ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਸਫਲਤਾ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧੀ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।ਸਨਾਤਨ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਕਲਯੁਗ ਦਾ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਪ੍ਰਤੱਖ ਦੇਵਤਾ ਸੂਰਜ ਦੇਵ ਹੈ। ਸੂਰਜ ਦੇਵਤਾ ਨੂੰ ਸਿਹਤ ਦਾ ਕਾਰਕ ਵੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੂਰਜ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ।

ਉਹ ਸਾਰੇ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਨੂੰ ਗਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਜੋ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼, ਗਿਆਨ, ਊਰਜਾ, ਤਾਪ ਅਤੇ ਜੀਵਨ ਸ਼ਕਤੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੀਟਾਣੂਆਂ, ਕੀਟਾਣੂਆਂ, ਭੂਤਾਂ ਆਦਿ ਦਾ ਨਾਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਵੇਦਾਂ ਅਤੇ ਪੁਰਾਣਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਆਧੁਨਿਕ ਵਿਗਿਆਨ ਵੀ ਇਹੀ ਸਿੱਟਾ ਕੱਢਦਾ ਹੈ ਕਿ ਧਰਤੀ ਸੂਰਜੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਮੈਂਬਰ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸੂਰਜੀ ਮੰਡਲ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਨਿਯੰਤ੍ਰਕ ਹੈ।

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *