ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦੱਸਤਾ ਅਜਿਹਾ ਨੁਸਖਾ ਜੋ ਮੋਟੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਰ ਦੇਵਗਾ ਪਤਲਾ

ਵੀਡੀਓ ਥੱਲੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ,ਮੋਟੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਆ ਗਈ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਉ ਹ ਨਾਂ ਦਾ ਮੁ-ਟਾ-ਪਾ ਮੋਮ ਦੀ ਤਰਾਂ ਪਿਗਲ ਜਾਵੇਗਾ, 15 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜ ਕਿਲੋ ਭਾਰ ਘੱਟ ਜਾਵੇਗਾ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੀ ਫਾ-ਲ-ਤੂ ਚਰਬੀ ਖ-ਤ-ਮ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਤੁਸੀਂ ਪ ਤ ਲੇ ਹੋ ਜਾਓਗੇ,ਪੇਟ ਵਿਚ ਅਫਾਰਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਣੇਗਾ ਪੇਟ ਚ ਗੈਸ ਬਣਨ ਦੀ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ਪੇਟ ਦੇ ਰੋ-ਗ ਦੂਰ ਹੋਣਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਭਾਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜੋੜਾਂ ਦੀਆਂ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ-ਵਾਂ ਵੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀਆਂ,

ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਜੋੜਾਂ ਦੀਆਂ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ-ਵਾਂ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਭਾਰ ਘ ਟਾ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਤੋਂ ਦੂ-ਰ ਹੋ ਜਾਓਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਲੈਣੀ ਹਨ ਉਹ ਹੈ ਸੇਂਧਾ ਨ-ਮ-ਕ ਲੇਣਾ ਹੈ ਨਿੰ-ਬੂ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਸੁੱਕਾ ਪੁ-ਦੀ-ਨਾ ਲੈਣਾ ਹੈ ਅ ਤੇ ਜੀ-ਰਾ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਸੌ ਗ੍ਰਾਮ ਸੁੱਕਾ ਦੁੱਧ ਨਾ ਲੈਣਾ ਹੈ ਸੌ ਗ੍ਰਾਮ ਜੀਰਾ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮਿਲਾ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਾ-ਊ-ਡ-ਰ ਬਣਾ ਲਓ ਇਸ ਦਾ ਇਕ ਚੱਮਚ ਤੁਸੀਂ ਸੇ-ਵ-ਨ ਕਰ ਲੈਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉੱਪਰ ਇੱਕ ਗਲਾਸ

ਪਾਣੀ ਪੀਣਾ ਹੈ,ਉਸ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਅੱਧਾ ਨਿੰਬੂ ਨਿ-ਚੋ-ੜ ਦੇਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਸੇਂ ਧਾ ਨਮਕ ਪਾ ਲੈਣਾ ਹੈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸੇ-ਵ-ਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਪਾਣੀ ਦਾ ਸੇ-ਵ-ਨ ਕਰ ਲੈਣਾ ਹੈ ਇਸ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਕ ਰੋ ਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਮੁਟਾਪਾ ਕੁਝ ਹੀ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚ ਬਿ-ਲ-ਕੁ-ਲ ਖ-ਤ-ਮ ਹੋ ਜਾਵੇ ਇਸ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਧਿ-ਆ-ਨ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਹਲਕੀ ਫੁਲਕੀ ਸਵੇਰ ਸ਼ਾ ਮ ਸਮੇਂ ਸੈਰ ਕਰਦੇ ਰਹੋ, ਕਸਰਤ ਕਰਦੇ ਰਹੋ ਅਤੇ ਫਾਸਟ ਫੂਡ ਤ-ਲੀ-ਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਸੇ-ਵ-ਨ ਬੰ-ਦ ਕਰ ਦਿਓ

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *