ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦੱਸਤਾ ਅਜਿਹਾ ਨੁਸਖਾ ਜੋ ਮੋਟੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਰ ਦੇਵਗਾ ਪਤਲਾ

ਵੀਡੀਓ ਥੱਲੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ,ਮੋਟੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਆ ਗਈ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੁਟਾਪਾ ਮੋਮ ਦੀ ਤਰਾਂ ਪਿਗਲ ਜਾਵੇਗਾ, 15 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜ ਕਿਲੋ ਭਾਰ ਘੱਟ ਜਾਵੇਗਾ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੀ ਫਾਲਤੂ ਚਰਬੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਤੁਸੀਂ ਪਤਲੇ ਹੋ ਜਾਓਗੇ,ਪੇਟ ਵਿਚ ਅਫਾਰਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਣੇਗਾ ਪੇਟ ਚ ਗੈਸ ਬਣਨ ਦੀ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ਪੇਟ ਦੇ ਰੋ-ਗ ਦੂਰ ਹੋਣਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਭਾਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜੋੜਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਵੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀਆਂ,

ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਜੋੜਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਭਾਰ ਘਟਾ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਓਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਲੈਣੀ ਹਨ ਉਹ ਹੈ ਸੇਂਧਾ ਨਮਕ ਲੇਣਾ ਹੈ ਨਿੰਬੂ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਸੁੱਕਾ ਪੁਦੀਨਾ ਲੈਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜੀਰਾ ਲੈਣਾ ਹੈ,ਸੌ ਗ੍ਰਾਮ ਸੁੱਕਾ ਦੁੱਧ ਨਾ ਲੈਣਾ ਹੈ ਸੌ ਗ੍ਰਾਮ ਜੀਰਾ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮਿਲਾ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਾਊਡਰ ਬਣਾ ਲਓ ਇਸ ਦਾ ਇਕ ਚੱਮਚ ਤੁਸੀਂ ਸੇਵਨ ਕਰ ਲੈਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉੱਪਰ ਇੱਕ ਗਲਾਸ

ਪਾਣੀ ਪੀਣਾ ਹੈ,ਉਸ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਅੱਧਾ ਨਿੰਬੂ ਨਿਚੋੜ ਦੇਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਸੇਂਧਾ ਨਮਕ ਪਾ ਲੈਣਾ ਹੈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸੇਵਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਪਾਣੀ ਦਾ ਸੇਵਨ ਕਰ ਲੈਣਾ ਹੈ ਇਸ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਮੁਟਾਪਾ ਕੁਝ ਹੀ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚ ਬਿਲਕੁਲ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇ ਇਸ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਹਲਕੀ ਫੁਲਕੀ ਸਵੇਰ ਸ਼ਾਮ ਸਮੇਂ ਸੈਰ ਕਰਦੇ ਰਹੋ, ਕਸਰਤ ਕਰਦੇ ਰਹੋ ਅਤੇ ਫਾਸਟ ਫੂਡ ਤਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਸੇਵਨ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *