ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ਲੀਵਰ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ-ਹਫ਼ਤੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ 3 ਵਾਰ ਪੀ ਲਓ

ਹਫ਼ਤੇ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਵਾਰ ਪੀ ਲਓ ਲਿਵਰ ਦੀ ਸਾਰੀ ਗੰ-ਦ-ਗੀ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਜਾਵੇਗਾ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਲਿਵਰ ਦੀਆਂ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ-ਵਾਂ ਦੋਸਤੋ ਲੀਵਰ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਅੰਗ ਹੈ ਅਸੀਂ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਖਾਂਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅੰਤੜੀਆਂ ਵਿਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ.ਉੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਇੰ-ਜਾ-ਈ-ਮ-ਸ ਖਾਣੇ ਨੂੰ ਬਰੀਕ ਕਣਾਂ ਵਿਚ ਬਦਲ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਏਕਤਾ ਬਚਿਆ ਹੋਇਆ ਖਾਣਾ ਡਿ-ਲੀ-ਵ-ਰ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਸਟੋਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ. ਲੀਵਰ ਇਸ ਖਾਣੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿ-ਊ-ਟ-ਰੀ-ਅ-ਨ-ਸ ਛਾਣ ਕੇ ਅਲੱਗ ਕਰਦਾ ਹੈ

ਇਹ ਸਾਰੇ ਨਿਊਟ੍ਰੀਐਂਟਸ ਵਿਟਾਮਿਨਸ ਖੂ-ਨ ਦੇ ਜ਼-ਰੀ-ਏ ਸਰੀਰ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੰਗਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਸ ਤੋਂ ਕਰਦਾ ਹੈ. ਇਹ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਡਨੀਆਂ ਤਕ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਯੂ-ਰਿ-ਨ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਗੰ-ਦ-ਗੀ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ.ਲਿਵਰ ਸਰੀਰ ਵਿਚ ਗੁ-ਲੂ-ਕੋ-ਜ਼ ਲੇਬਰ ਅਤੇ ਐ-ਸਿ-ਡ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਬਿ-ਮਾ-ਰੀ-ਆਂ ਅਤੇ ਇ-ਨ-ਫੈ-ਕ-ਸ਼-ਨ ਤੋਂ ਬਚਾਉਂਦਾ ਹੈ,ਲੀਵਰ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਕੁਝ

ਗ-ਲ-ਤ ਖਾਣ ਪੀਣ ਕਾਰਨ ਲੀਵਰ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ-ਵਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ,ਪਤੀ ਲੀਵਰ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੀ ਗੰ-ਦ-ਗੀ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਕੱਢ ਪਾਉਂਦਾ.ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਬਿ-ਮਾ-ਰੀ-ਆਂ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ,ਡ-ਰਾ-ਈ-ਵ-ਰ ਨੂੰ ਸਾਫ ਕਰਨ ਦੇ ਕੁਝ ਘਰੇਲੂ ਸਕੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਲੀਵਰ ਨੂੰ ਤੰ-ਦ-ਰੁ-ਸ-ਤ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ.ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨੁਸਖਾ ਹੈ ਲੌਕੀ ਦਾ ਜੂਸ ਇਸ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਛੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਜ਼-ਰੂ-ਰ-ਤ ਪਵੇਗੀ ਲੋਕੀਂ ਧਨੀਆ ਇੱਕ ਚੱਮਚ ਹਲਦੀ ਇਕ ਚਮਚ ਕਾਲਾ ਨਮਕ ਇੱਕ

ਚਮਚ ਨਿੰਬੂ ਦਾ ਰਸ ਦੋ ਚੱਮਚ ਗਲੋਅ ਦਾ ਰਸ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ.ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਤੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਲੋਕੀ ਨੂੰ ਛਿੱਲ ਲਓ ਅਤੇ ਧਨੀਏ ਨੂੰ ਨਾਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਗਰਾਈਂਡ ਕਰ ਕੇ ਇੱਕ ਗਿਲਾਸ ਜੂਸ ਬਣਾ ਲਓ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਚਮਚ ਹਲਦੀ ਇਕ ਚਮਚ ਕਾਲਾ ਨਮਕ ਇੱਕ ਚਮਚ ਨਿੰਬੂ ਦਾ ਰਸ ਅਤੇ ਦੋ ਚੱਮਚ ਗਲੋਅ ਦਾ ਰਸ ਮਿਲਾ ਲਓ ਦੋਸਤੋ ਲੀਵਰ ਦੀ ਸਾਰੀ,ਇਸ ਜੂਸ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸਵੇਰੇ ਖਾਲੀ ਪੇਟ ਪੀਓ ਇਸ ਜੂਸ ਨੂੰ ਖਾਣਾ ਖਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਪੀ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇਸ ਦਾ ਰੋ-ਜ਼ਾ-ਨਾ ਸੇ-ਵ-ਨ ਕਰਨ ਨਾਲ

ਲਿਵਰ ਦੀ ਸਾਰੀ ਗੰ-ਦ-ਗੀ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਇਮਿਊਨ ਸਿ-ਸ-ਟ-ਮ ਵੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ.ਦੂਸਰੇ ਨੁਸਖੇ ਬਾਰੇ ਪਾਲਕ ਅਤੇ ਚੁਕੰਦਰ ਦਾ ਜੂਸ ਇਸ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਤਿੰਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪਵੇਗੀ ਕੁਝ ਪੱਤੇ ਪਾਲਕ ਦੇ ਧੀ ਐ-ਮਿ-ਲ ਚੁਕੰਦਰ ਦਾ ਜੂਸ ਚੁਟਕੀ ਭਰ ਕਾਲੀ ਮਿਰਚ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ ਇਹ ਬਣਾਉਣਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਰਕ ਦੇ ਪੱਤਿਆਂ ਦਾ ਜੂਸ ਬਣਾ ਫਿਰ ਚੁਕੰਦਰ ਦਾ ਜੂਸ ਮਿਲਾਓ ਅਤੇ ਚੁਟਕੀ ਪਰ ਕਾਲੀ ਮਿਰਚ ਵੀ ਮਿਲਾ ਲਓ

ਇਸ ਜੂਸ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਖਾਣਾ ਖਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੀਓ ਇਸ ਨਾਲ ਲਿਵਰ ਦੀ ਹਰ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੂ-ਨ ਦੀ ਕ-ਮੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਪੂਰੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੀਜੇ ਨੁਸਖੇ ਬਾਰੇ ਕੱਚ ਅਤੇ ਅਮਲੀ ਤੋਂ ਚੂਸ ਇਸ ਨੁਸਖੇ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਗਾਜਰ ਦਾ ਜੂਸ ਅਤੇ ਆਂਵਲੇ ਦਾ ਜੂਸ ਮਿਲਾ ਲਓ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿਚ ਚੁਟਕੀ ਭਰ ਸੇਂਧਾ ਨਮਕ ਮਿਲਾ ਲਓ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਖਾਣਾ ਖਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਜੂਸ ਨੂੰ ਪੀਓ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਇਹ ਜੂਸ ਪੀਣ ਨਾਲ ਲਿ-ਵ-ਰ ਦੀ ਸਾਰੀ ਕੰਧ

ਲਗਾਤਾਰ ਇਕ ਹਫਤੇ ਤੋਂ ਪੀਣ ਨਾਲ ਲਿਵਰ ਦੀ ਹਰ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਦੂ-ਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਲੀਵਰ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ ਇਸ ਜੂਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਜ਼ਰੂਰ ਪੀ ਕੇ ਦੇਖੋ ਦੋਸਤੋ ਏਸੀ ਲੀਵਰ ਦੀ ਹਰ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਠੀਕ ਕਰਨ ਲਈ ਅਸਰਦਾਰ ਘਰੇਲੂ ਨੁਸਖੇ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਉੱਪਰ ਦੱਸੀ ਕਿ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਧਿ-ਆ-ਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖੋ ਥੱਲੇ ਦਿਤੀ ਹੋਈ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਇਹ ਜਾ-ਣ-ਕਾ-ਰੀ ਪੜ੍ਹੋ ਘਰੇ ਬੈਠੇ ਲੀਵਰ ਨੂੰ ਸਾਫ ਕਰੋ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ-ਵਾਂ ਤੋਂ ਬਚੋ ਬਿ-ਮਾ-ਰੀ-ਆਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹੋ ਚੰਗਾ ਭੋਜਨ ਖਾਓ ਸੈਰ ਕਰੋ ਕਸਰਤ ਕਰੋ ਫਲ ਫਰੂਟ ਖਾਓ.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *