4 ਦਾਣੇ ਖਾ ਲਵੋ ਖੂਨ ਏਨਾਂ ਵੱਧ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਡੋਨੇਟ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ

ਵੀਡੀਓ ਥੱਲੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ,ਖੂ-ਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮ-ਸ਼ੀ-ਨ ਹਨ ਇਹ ਦਾਣੇ, ਆਪਣੇ ਸ ਰੀ ਰ ਦੇ ਵਿਚ ਖੂ-ਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਖੂ-ਨ ਦੀ ਸਫਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੁਕਤੇ ਦਾ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਇਸ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਯਾਦ ਦਾ-ਸ਼-ਤ ਵੀ ਵਧੇਗੀ ਦਿ ਮਾ ਗੀ ਤਾ-ਕ-ਤ ਵੀ ਤੇ-ਜ ਹੋ-ਵੇ-ਗੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਮਾਗ ਨੂੰ ਤਾ-ਜ਼-ਗੀ ਮਿਲੇਗੀ, ਇਸ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਮ-ਜ਼-ਬੂ-ਤ ਹੋਵੇਗਾ ਵਾਲਾਂ ਦੀ ਮ-ਜ਼-ਬੂ-ਤੀ ਵੀ ਆਵੇਗੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਖੂ-ਨ ਦੀ ਕ-ਮੀ ਵੀ ਪੂਰੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ,

ਜਿਸ ਨੁਕਤੇ ਦੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ,ਉਹ ਹਨ ਮੂੰ-ਗ-ਫ-ਲੀ ਦੇ ਦਾਣੇ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁ-ੜ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਾ-ਇ-ਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਦੇ ਫਾ-ਇ-ਦਿ-ਆਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਜਾ-ਣ-ਕਾ-ਰੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿ ਆ ਦਾ ਲੰ-ਬੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਫੇਰ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪਾ-ਚ-ਨ ਤੰ-ਤ-ਰ ਮ-ਜ਼-ਬੂ-ਤ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਸਾਡਾ ਦਿਮਾਗ ਤੇਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵਾਲ ਝ-ੜ-ਨ ਦੀ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਚਿਹਰੇ ਦੀ

ਚ-ਮ-ਕ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਚਿਹਰੇ ਦੀਆਂ ਝੁ-ਰ-ੜੀ-ਆਂ ਖ-ਤ-ਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ,ਇਸ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੇ-ਟ ਦੇ ਰੋ-ਗ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੇ ਗੈਸ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ ਤੇ-ਜ਼ਾ-ਬ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਇਸ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੋੜਾਂ ਦੇ ਦਰਦ ਤੋਂ ਵੀ ਰਾ-ਹ-ਤ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਜਿੰਮ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਕਸਰਤ ਕ ਰ ਦੇ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਇਸ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਤਾ-ਕ-ਤ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਹੱਡੀਆਂ ਮ-ਜ਼-ਬੂ-ਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਹੁਣ ਗੱਲ ਕ ਰ ਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਸੇ-ਵ-ਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤੁਸੀਂ ਰਾਤ ਦੇ ਸਮੇਂ ਇਕ ਮੁੱਠੀ ਭਰ ਕੇ ਮੂੰ-ਗ-ਫ-ਲੀ ਦੇ ਦਾਣਿਆਂ ਦੀ ਲੈ ਲੈਣੀ ਹੈ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਧੋ ਲੈਣਾਂ ਹੈ

ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫੇਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਰਾਤ ਭਰ ਲਈ ਰੱਖ ਦੇਣਾ ਹੈ ਸ ਵੇ ਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਮਗਰੋਂ ਹੀ ਦੇ ਦਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਚਬਾ-ਚਬਾ ਕੇ ਖਾਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਲ 10 ਗ੍ਰਾਮ ਗੁੜ ਖਾਣਾ ਹੈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਉਪਰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸਾਰੀਆਂ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ-ਵਾਂ ਖ਼-ਤ-ਮ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਰੀਰ ਤੰ-ਦ-ਰੁ-ਸ-ਤ ਰਹੇਗਾ ਮ-ਜ਼-ਬੂ-ਤ ਬਣੇਗਾ ਇਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਤੋਂ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੇ-ਵ-ਨ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕ ਰ ਦਿਓ ਤੁਹਾਡਾ ਸਰੀਰ ਕਦੀ ਬਿ-ਮਾ-ਰ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਜਾਣ ਦੀ ਜ਼-ਰੂ-ਰ-ਤ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗੀ

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *