ਸੌਣ ਸਮੇਂ 7 ਦਿਨ ਖਾਓ ਗੋਡੇ ਦਰਦ-ਜੋੜ ਦਰਦ-ਸ਼ੂਗਰ-ਕੋਲੈਸਟ੍ਰੋਲ ਪੇਟ ਰੋਗ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ

ਵੀਡੀਓ ਥੱਲੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ,ਸੌਣ ਸਮੇ 7 ਦਿਨ ਖਾਓ ਗੋਡਿਆਂ ਦਾ ਦਰਦ ਜੋੜਾ ਦਾ ਦਰਦ ਕੈਂਸਟ੍ਰੋਲ ਥਕਾਵਟ ਸਬ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇ ਗਏ ਤੁਰਨ ਸਮੇ ਕਟ ਕਟ ਦੀ ਅਵਾਜ ਆਓਂਦੀ ਹੈ, ਸ਼ੂਗਰ ਵਰਗੀ ਸਮਸਿਆ ਹੋਵੇ ,ਆਜ ਕਲ ਲੋਕ ਦਾ ਖਾਨ ਪਿੰਨ ਬਾਦਲ ਗਯਾ ਹ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਓਹਨਾ ਨੂੰ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਲੱਗ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਟੇ ਲੋਕ ਨਾ ਹੈ ਕਸਰਤ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਅਪਮੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਆਪ ਹੀ ਬੁਮਾਰ ਕਰ ਲੈਣੇ ਹਾਂ

ਇਸ ਲਈ ਰੋ-ਗ ਤੋਂ ਬਚਨ ਲਇ ਤੁਸੀ ਇਸ ਨੁਕਤੇ ਦਾ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਕਰਨਾ ਹੈ ,ਜਿਸ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਸ-ਮ-ਸਿ-ਆ-ਵਾਂ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ ,ਸਰੀਰ ਵਿਚ ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਦੀ ਕ-ਮੀ ਹੋਵੇ ਖੂ-ਨ ਦੀ ਕ-ਮੀ ਅਤੇ ਪੇਟ ਦੇ ਰੋ-ਗ ਖ-ਤ-ਮ ਹੀ ਜਾਣਗੇ,ਤੁਹਾਡਾ ਸਰੀਰ ਤੰ-ਦ-ਰੁ-ਸ-ਤ ਰਹੇਗਾ ,ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਵੇ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਹੈ, ਇਸ ਨੁਕਤੇ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਅਸੀਂ 2 ਚਮਚ ਚੀ-ਟੇ ਤਿਲ ਲੈਣੇ ਹਨ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀ ਫੁਲ ਮ-ਖਾ-ਣੇ ਲੈਣੇ ਹਨ,ਇਕ ਕਟੋਰੀ ਫਿਰ ਤੁਸੀ ਖ-ਸ-ਖ-ਸ ਲਣੀ ਹੈ

2 ਚਮਚ ਇਹ ਲਾਇ ਲਣੀ ਹੈ,ਫਿਰ ਤੁਸੀ ਮਿਸ਼ਰੀ ਲਣੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਤੁਸੀ ਇਕ ਬਰਤਨ ਵੁਵਹ7 ਇਕ ਚਮਚ ਦੇਸੀ ਘਿਓ ਪਾ ਕੇ ਖ-ਸ-ਖ-ਸ ਪਾ ਕੇ ਭੁੰ-ਨ ਲਣੀ ਹੈ ਫਿਰ ਤੁਸੀ ਚਿਟੇ ਤਿਲ ਭੁ-ਨ ਲਣੀ ਹਨ ਫਿਰ ਤੁਸੀ ਫੁੱਲ ਮ-ਖਾ-ਣੇ ਭੁ-ਨ ਲਣੀ ਹਨ ਫਿਰ ਤੁਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪਾ-ਊ-ਡ-ਰ ਬਣਾ ਲਣਾ ਹੈ ਤੇ ਇਕ ਡੱ-ਬੇ ਚ ਪਾ ਕੇ ਰੱਖ ਲੈਣਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਦੁੱ-ਧ ਨਾਲ ਸੇ-ਵ-ਨ ਕਰਨਾ ਹੈ ,ਇਸ ਦਾ ਸੇ-ਵ-ਨ ਕਰੋ ਗਏ ਤਾਂ ਦਿਲ ਦਿਆਂਨ ਬਿ-ਮਾ-ਰੀ-ਆਂ ਨਜੀ ਲਗਦੀਆਂ ਸ਼ੂਗਰ ਦੂ-ਰ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ,

ਜੋੜਾ ਚ ਦਰਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਟੇ ਕੈ-ਲ-ਸ਼ੀ-ਅ-ਮ ਦੇ ਕ-ਮੀ ਪੁਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ,ਇਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸੇ-ਵ-ਨ ਕਰਨ ਲਈ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਬਾਕੀ ਤੁਸੀ ਉਸ ਦਸੀ ਜੰ-ਕ-ਤੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਨੁ-ਕ-ਤੇ ਤੋਂ ਤਿਆਰ ਕਰ ਕ ਸ ਦਾ ਸੇ-ਵ-ਨ ਕਰੋ ਤੁਸੀ ਤੰ-ਦ-ਰੁ-ਸ-ਤ ਰਹੋਗੇ ਬਿ-ਮਾ-ਰੀ-ਆਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਗੀਆਂ ਟੇ ਰੋ-ਗ ਤੋਂ ਮੁ-ਕ-ਤ ਰਹੋਗੇ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਜਨ ਦੇ ਜ-ਰੂ-ਰ-ਤ ਨਹੀਂ ਪਵਗੇ

ਸਾਡੀ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਆਵਦੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਜਰੂਰ ਲਿਓ ਜੀ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਤੋ ਸਾਡੇ ਵਲੋ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਾ ਕਰੋ ਜੀ. ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋਜੇ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੈਗੀ.ਇਸ ਲਈ ਫਿਰ ਦਸਦੇ ਹਾਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਵਦੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਜ਼ਰੂਰ ਲਉ ਜੀ

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *