ਹਰੀ ਮਿਰਚ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਖਾਓ ਤੇ ਸਿਹਤਮੰਦ ਰਹੋ

ਹਰੀ ਮਿਰਚ ਸਿਹਤ ਲਈ ਬਹੁਤ ਫਾ-ਇ-ਦੇ-ਮੰ-ਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਵਿਟਾਮਿਨ ਏ, ਬੀ6, ਸੀ, ਆ ਇ ਰ ਨ, ਕਾਪਰ, ਪੋ-ਟਾ-ਸ਼ੀ-ਅ-ਮ, ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਅਤੇ ਕਾ-ਰ-ਬੋ-ਹਾ-ਈ-ਡ੍ਰੇ-ਟ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਕਈ ਬਿ-ਮਾ-ਰੀ-ਆਂ ਤੋਂ ਛੁ-ਟ-ਕਾ-ਰਾ ਦਿਵਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ‘ਚ ਐ-ਬੇ-ਟਾ ਕੈ-ਰੋ-ਟੀ-ਨ, ਕ੍ਰਿ-ਪ-ਟੌ-ਕ-ਸੈਂ-ਥਿ-ਨ, ਲੂ-ਟੀ-ਨ-ਜ਼ੈ-ਕ-ਸੈਂ-ਥਿ-ਨ ਵਰਗੇ ਤੱਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਠੀਕ ਰੱਖਦੇ ਹਨ।ਹਰੀ ਮਿ ਰ ਚ ‘ਚ ਵਿਟਾਮਿਨ ਏ ਭਰਪੂਰ ਮਾਤਰਾ ‘ਚ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਰੀ ਮਿਰਚ ਅੱਖਾਂ ਅਤੇ ਚ-ਮ-ੜੀ ਲਈ ਬਹੁਤ ਫਾ-ਇ-ਦੇ-ਮੰ-ਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਅੱਖਾਂ ਅਤੇ ਚਮੜੀ ਦੀ ਖੁ-ਸ਼-ਕੀ ਨੂੰ ਦੂ-ਰ ਕਰਨ ਲਈ ਹਰੀ ਮਿਰਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਉਪਾਅ ਹੈ। ਵਿ-ਟਾ-ਮਿ-ਨ ਸੀ ਅਤੇ ਬੀ-ਟਾ ਕੈ-ਰੋ-ਟੀ-ਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ-ਵਾਂ ਨੂੰ ਦੂ-ਰ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਹਨ।ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਹਰੀ ਮਿਰਚ ਨੂੰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਇੱਕ ਗਲਾਸ ਵਿੱਚ ਭਿਓ ਕੇ ਸਵੇਰੇ ਖਾ ਲੀ ਪੇਟ ਕੱਢ ਲਓ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਪੀਓ। ਇਸ ਨੂੰ ਇਕ ਹਫਤੇ ਤੱਕ ਪੀਣ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ੂਗਰ ਕੰਟਰੋਲ ‘ਚ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਦਾ ਸੇ-ਵ-ਨ ਕਰਨ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਅ-ਸ-ਥ-ਮਾ, ਦਿਮਾਗੀ ਬੀ-ਮਾ-ਰੀ-ਆਂ ਅਤੇ

ਬੈ-ਕ-ਟੀ-ਰੀ-ਅ-ਲ ਇ-ਨ-ਫੈ-ਕ-ਸ਼-ਨ ਤੋਂ ਛੁ-ਟ-ਕਾ-ਰਾ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹੋ।ਹਰੀ ਮਿਰਚ ‘ਚ ਵਿਟਾਮਿਨ ਸੀ ਭਰਪੂਰ ਮਾ ਤ ਰਾ ‘ਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਸਰੀਰ ‘ਚ ਮੌਜੂਦ ਹੋਰ ਵਿ-ਟਾ-ਮਿ-ਨਾਂ ਨੂੰ ਸੋ-ਖ-ਣ ‘ਚ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਇਸ ਨੂੰ ਖਾਣ ਨਾਲ ਸਰੀਰ ‘ਚ ਐਂ-ਟੀ-ਆ-ਕ-ਸੀ-ਡੈਂ-ਟ-ਸ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਸਹੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਪਾਚਨ ਤੰਤਰ ਠੀਕ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ।ਹਰੀ ਮਿਰਚ ਵਿਚ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਗਰਮੀ ਕੈ-ਲੋ-ਰੀ ਬ-ਰ-ਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਹਰੀ ਮਿਰਚ ‘ਚ ਮੌਜੂਦ ਡਾ-ਇ-ਟ-ਰੀ ਫਾ-ਈ-ਬ-ਰ ਸਰੀਰ ‘ਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਰਮੀ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਸ ਦੇ ਸੇ-ਵ-ਨ ਨਾਲ ਭਾਰ ਘੱਟ ਕਰਨ ‘ਚ ਮਦਦ ਮਿ ਲ ਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਸ ਨੂੰ ਖਾਣ ਨਾਲ ਮੈ-ਟਾ-ਬੋ-ਲਿ-ਜ਼-ਮ ਦਾ ਪੱ-ਧ-ਰ ਵੀ ਵਧਦਾ ਹੈ।

ਸਾਡੀ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾ ਣ ਕਾ ਰੀ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਆਵਦੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਜਰੂਰ ਲਿਓ ਜੀ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਤੋ ਸਾਡੇ ਵਲੋ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾ ਲ ਨਾ ਕਰੋ ਜੀ. ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋਜੇ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੈਗੀ.ਇਸ ਲਈ ਫਿਰ ਦਸਦੇ ਹਾਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪ ਹਿ ਲਾਂ ਆਵਦੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਜ਼ਰੂਰ ਲਉ ਜੀ

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *