ਸਿਰਫ ਇਹ 5 ਦਾਣੇ ਖਾ ਲਵੋ-70 ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ 25 ਦੀ ਫੁਰਤੀ ਆ ਜਾਵੇਗੀ

ਪੰਜ ਦਾਣੇ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਖਾ ਲਓ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਕ-ਮ-ਜ਼ੋ-ਰੀ ਦੂਰ ਹੋਵੇਗੀ,ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਰਾਂ ਅਤੇ ਲੱਤਾਂ ਉੱਤੇ ਨਸਾਂ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੱਡੀਆਂ ਦੀ ਕ-ਮ-ਜ਼ੋ-ਰੀ ਹੈ,ਸਰੀਰ ਵਿਚ ਖੂ-ਨ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ,ਹਮੇਸ਼ਾ ਥਕਾਨ ਆਲਸ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ,ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਥਕਾਵਟ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਸਿਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪੈਰਾਂ ਤਕ ਤੰਦਰੁਸਤ ਰੱਖੇਗਾ,ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਫਾਸਫੋਰਸ ਦੀ ਕ-ਮੀ ਹੈ ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੰਜ ਇਹ ਅਜਿਹੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੱਸਾਂਗੇ ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸਰੀਰ

ਦੀਆਂ ਕ-ਮੀ-ਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ।ਉਮਰ ਵਧਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਬੀ-ਮਾ-ਰੀ-ਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਗ-ਲ-ਤ ਖਾਣ ਪੀਣ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਇ-ਮਿ-ਊ-ਨਿ-ਟੀ ਘੱਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ,ਜਿਸ ਨਾਲ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਬਿ-ਮਾ-ਰੀ-ਆਂ,ਕੋਲੈਸਟ੍ਰੋਲ,ਨ-ਸਾਂ ਦੀ ਬ-ਲੌ-ਕੇ-ਜ,ਹਾਈ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਝੁਰੜੀਆਂ ਆਉਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ,ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਵਾਲ ਝ-ੜ-ਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਨੀਂਦ ਨਾ ਆਉਣ ਦੀ ਬਿ-ਮਾ-ਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਇਹ ਸਭ ਸਰੀਰ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਘਾਟ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਹੋ

ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਸਿਰ ਤੋਂ ਪੈਰਾਂ ਤਕ ਤੁਸੀਂ ਤੰ-ਦ-ਰੁ-ਸ-ਤ ਰਹੋਗੇ,ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ.ਇਸ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖਾਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਵਿਚ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕ-ਮੀ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਜਵਾਨ ਤੇ ਤੰਦਰੁਸਤ ਰਹੀਏ।ਦੋਸਤੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਚੀਜ ਹੈ ਕਿਸ਼ਮਿਸ਼ ਇਸ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਫ਼ਾਇਦਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਾਡਾ ਪੇਟ ਸਾਫ਼ ਰੱਖਦੀ ਹੈ ਇਹ ਕ-ਬ-ਜ਼ ਨੂੰ ਦੂ-ਰ ਰੱਖਦੀ ਹੈ,ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਲਿਵਰ ਸਾਫ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਆਇਰਨ ਭਰਪੂਰ

ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਵਿਚ ਖੂ-ਨ ਦੀ ਕ-ਮੀ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅੱਜ ਤੋਂ ਹੀ ਇਸ ਨੁਸਖੇ ਦਾ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਓ,ਇਸ ਦੀ ਲਈ ਕਿਸ਼ਮਿਸ਼ ਨੂੰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਭਿਉਂ ਕੇ ਰੱਖੋ ਅਤੇ ਸਵੇਰੇ ਕਿਸ਼ਮਿਸ਼ ਨੂੰ ਖਾ ਲਵੋ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਵੀ ਪੀ ਲਵੋ।ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਦੂਸਰੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਹੈ ਅਲਸੀ,ਆਲਸੀ ਵੀ ਸਾਡੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਫ਼ਾ-ਇ-ਦੇ-ਮੰ-ਦ ਹੈ ਇਸ ਵਿੱਚ ਐਂਟੀ ਔ-ਕ-ਸੀ-ਡੈਂ-ਟ, ਫਾਈਬਰ ਅਤੇ ਓਮੇਗਾ ਥ੍ਰੀ ਫੈਟੀ ਐਸਿਡ ਭਰਪੂਰ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਹਨ,

ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਜਵਾਨ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਵਾਲ ਅਤੇ ਚਮੜੀ ਤੰ-ਦ-ਰੁ-ਸ-ਤ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਦਿਲ ਤੰਦਰੁਸਤ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਨ-ਸਾਂ ਵਿਚ ਬ-ਲੌ-ਕੇ-ਜ ਅਤੇ ਕਲੈਸਟ੍ਰੋਲ ਦੀ ਪ੍ਰੋ-ਬ-ਲ-ਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਜੋੜਾਂ ਵਿੱਚ ਦਰਦ ਅਤੇ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਝੁਰੜੀਆਂ ਵੀ ਖ-ਤ-ਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ।ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਖੂ-ਨ ਵਿਚ ਸ਼ੂਗਰ ਦਾ ਲੈਵਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।ਕਿਸ਼ਮਿਸ਼ ਖਾਣ ਦੇ ਨਾਲ ਤੋੜੀ ਮ-ਰ-ਦਾ-ਨਾ ਕ-ਮ-ਜ਼ੋ-ਰੀ ਵੀ ਦੂ-ਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿਸ਼ਮਿਸ਼ ਖਾਣ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਚਿਹਰੇ ਦੀ ਪਰ

ਨਵੀਂ ਰੌਣਕ ਵੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿਸ਼ਮਿਸ਼ ਖਾਣ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋ-ਗਾਂ ਨਾਲ ਲ-ੜ-ਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ,ਕਿਸ਼ਮਿਸ਼ ਜੇਕਰ ਪੱਖਾਂ ਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਸ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੀ ਸਫਾਈ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ,ਜੇਕਰ ਕਿਸ਼ਮਿਸ਼ ਨੂੰ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਰੌਸਨੀ ਵਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ,ਦਿਮਾਗ ਨੂੰ ਤਾਕਤ ਮਿਲਦੀ ਹੈ,ਇਹ ਸੁੱਕੇ ਹੋਏ ਅੰਗੂਰਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਕਿਸ਼ਮਿਸ਼ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ,

ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਪੰਜ ਛੇ ਦਾਣੇ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਰਾਤ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਖਾਲੀ ਪੇਟ ਚ ਬਾਜਵਾ ਕੇ ਖਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਦਲਾਅ ਆਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਕ-ਮ-ਜ਼ੋ-ਰੀ-ਆਂ ਬਾਹਰੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਦੂ-ਰ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਦੀ ਕ-ਮੀ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਦੀ ਕ-ਮੀ ਦੂਰ ਵਜੋਂ ਸਰੀਰ ਵਧਣ ਫੁੱਲਣ ਲੱਗ ਜਾਵੇਗਾ,ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਥਕਾਵਟ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਵੀਕਨੈੱਸ ਬਿਲਕੁੱਲ ਵੀ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *