ਬਿਨਾਂ ਦਵਾਈ ਤੋਂ ਨਸਾਂ ਦੀ ਬਲੌਕੇਜ਼ ਜਾਂ ਸੋਜ਼ ਨੂੰ ਜੜੋਂ ਖਤਮ ਕਰਦੂ

ਨਾੜਾਂ ਵਿੱਚ ਬਲੋਕੇਜ ਹੋਣ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਦੂ-ਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੁਸਖੇ ਦਾ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਨਾ-ੜਾਂ ਬਾਹਰ ਦਿੱਸਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਨੀਲੀਆਂ ਨੀਲੀਆਂ ਜਿਹੀਆਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਨਾ-ੜਾਂ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਦਿੱਸਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਲੱਤਾਂ ਦੀਆਂ ਨਾ-ੜਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਅਲੀ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਰ੍ਹੋਂ ਦੇ ਤੇਲ ਦੇ ਨਾਲ

ਆਪਣੇ ਲੱਤਾਂ ਦੀ ਮਾਲਸ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਨੁ-ਸ-ਖਾ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜੈ-ਤੂ-ਨ ਦੇ ਤੇਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਸ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਲੱਤਾਂ ਦੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾ-ਲਿ-ਸ਼ ਕਰ ਲੈਣੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਨਾ-ੜਾਂ ਵਿੱਚ ਖ਼ੂ-ਨ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਚੱਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਸ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਆ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਕ ਚਮਚ ਜੈ-ਤੂ-ਨ ਦਾ ਤੇਲ ਲੈ ਲੈਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਚੱਮਚ ਤੁਸੀਂ ਵਿਟਾਮਿਨ ਈ ਦਾ ਕੈ-ਪ-ਸੂ-ਲ ਜੋ

ਮੈਡੀਕਲ ਤੋਂ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਤੇਲ ਕੱਢ ਲੈਣਾ ਹੈ. ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਚਮਚ ਹੋ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਹਲਕਾ ਜਿਹਾ ਗਰਮ ਕਰ ਲੈਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤੇਲ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਲੱਤਾਂ ਦੀ ਮਾ-ਲ-ਸ਼ ਕਰ ਲੈਣੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਹੋਰ ਵਰਤਣਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਰਾਤ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਦੋ ਚਮਚ ਮੇਥੀ ਦਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦੇਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਮੇਥੀ

ਦਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਬਾ ਚਬਾ ਕੇ ਖਾ ਲੈਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਨਾਲ ਹੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਗੁੜ ਖਾ ਲੈਣਾ ਅਤੇ ਉਹ ਪਾਣੀ ਵੀ ਪੀ ਲੈਣਾ ਹੈ.ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਨਾਂ ਨੁ-ਸ-ਖਿ-ਆਂ ਨੂੰ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਵਰਤਦੇ ਰਹੋਗੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜਲਦੀ ਤੁਹਾਡੇ ਬਲਾਕ ਨਾ-ੜਾਂ ਦੀ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਦੂ-ਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਜੋ ਨਾ-ੜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲੱਤਾਂ ਵਿਚੋਂ ਬਾਹਰ ਦਿਸਦੀਆਂ ਹਨ,ਉਹ ਵੀ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤੁਸੀਂ ਲੌਕੀ ਦਾ ਜੂਸ ਪੀ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੋ ਲੰਮੀ ਕੱਦੂ ਦੇ ਸ਼ੇਪ ਵਾਲੀ ਲੁਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਲੈ ਲੈਣੀ ਹੈ

ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਧੋ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਮਿਕਸੀ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪੀਸ ਕੇ ਉਸ ਦਾ ਭਾਵ ਰਸ ਕੱਢ ਲੈਣਾ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਜੂਸ ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ ਪਾਣੀ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹੋ.ਇਸ ਵਿੱਚ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਨਿੰਬੂ ਦਾ ਰਸ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦਾ ਸੇ-ਵ-ਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਜਿਸ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਬਲੌਕ ਨਾੜਾਂ ਅਤੇ ਨਾ-ੜਾਂ ਦਿੱਸਣ ਵਾਲੀ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਦੂ-ਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ

ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਾਰੀਆਂ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ-ਵਾਂ ਦੂ-ਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੁਸਖੇ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਵਰਤਣ ਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਥੱਲੇ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਵੀਡਿਓ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿਖਾ ਸਮਝਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਾਰ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਵਰਤ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਇਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਧਿ-ਆ-ਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖੋ ਅਤੇ ਵਰਤੋ ਇਹ ਨੁਸਖੇ.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *