ਸੱਭ ਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਘਰੇਲੂ ਨੁਸਖਾ-ਸਾਈਟਿਕਾ,ਨਾੜ ਪ੍ਰੈਸ ਹੋਈ ਹੋਵੇ,ਸਲਿੱਪ ਡਿਸਕ ,ਲੱਕ ਦਾ ਦਰਦ

ਵੀਡੀਓ ਥੱਲੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ,ਸਾਈਟਿਕਾ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ,ਭਾਵ ਕੇ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪੂਰੀ ਲੱਤ ਵਿੱਚ ਦਰਦ ਜਾਂਦਾ ਹੈ,ਦੱਬੀ ਹੋਈ ਨਾੜ, ਖੂਨ ਦਾ ਰੁਕ ਜਾਣਾ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੁਕਤੇ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਾ ਹੈ,ਇਸ ਦਰਦ ਨੂ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਵਿਚ ਠੀਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਦਾ ਦਰਦ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੇਜ ਹੁੰਦਾ ਹੈ,ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਕਈ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਰਨਾ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ

ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਜਿਆਦਾ ਭਾਰ ਘਟਣ ਕਾਰਨ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ,ਜ਼ਾ ਕਈ ਵਾਰ ਸਾਡੀ ਲੱਤ ਵਿਚੋ ਖੂਨ ਜੰਮਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਵੀ ਕਈ ਪ੍ਰਕਾਰ ਇਸ ਦੇ ਵੀਕਈ ਵਾਰ ਸਾਡਾ ਖ਼ੂਨ ਏਨਾ ਗੰਦਾ ਹੋ, ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਖੂਨ ਜੰਮਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ , ਇਹ ਹੁਣ ਤਾਂ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਤੇਲ ਵਾਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਮ-ਸਾ-ਲੇ ਵਾਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਦਾ ਸੇ-ਵ-ਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ,

ਜਾਂ ਕਈ ਵਾਰ ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਤਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ,ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਡਿੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਜਾਂ ਸਾਡੀ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਦੇ ਕੋਈ ਦਬਾਅ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ,ਇਹ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਤਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਰੀਰ ਵਾਈ ਵਾਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਨਾੜਾਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਜਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਸਾਡੀਆਂ ਸਰੀਰ ਦੀਆਂ ਨਾ-ੜਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਈ ਵਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੀਆਂ ਨਾ-ੜਾਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ,ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਕ ਪਾਣੀ ਵਾਲੀ ਪਾਈਪ ਮੁੜ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਉਸ ਉੱਤੇ ਦਬਾਅ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਸ ਵਿੱਚੋਂ ਪਾਣੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦਾ, ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਰੁਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਖ਼ੂਨ ਦੀਆਂ ਨਾੜਾਂ ਵਿਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ,

ਜਦੋਂ ਉਹ ਨਾੜਾਂ ਦੇ ਦਬਾਅ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਕਾਰਨ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਅੰਗ ਦੇ ਵਿਚ ਦਰਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇਹ ਸ-ਮੱਸਿਆ ਜਿਆਦਾ ਤਰ ਸਾਨੂੰ ਕਮਰ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ, ਸਾਡੀ ਪੂਰੀ ਲੱਤ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ,ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਕਮਰੇ ਦੇ ਉਪਰ ਥੱਲੇ ਵਾਲੇ ਹਿੱਸੇ ਆ ਤੋ ਨਾੜ ਦੱਬ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਤੁਸੀ ਉਹਨਾ ਚੀਜਾ ਦਾ ਪ੍ਰਹੇਜ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜਿੰਨਾ ਤੋਂ ਵਾਈ ਬਣਦੀ ਹੈ,

ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖਟੀਆ ਚੀਜਾ ਦਾ ਪ੍ਰਹੇਜ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨੇ ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ,ਵਾਈ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ, ਮੇਥੀ ਦਾਣਿਆਂ ਦਾ ਸੇਵਨ ਕਰਨਾ ਹੈ,ਇਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਇਕ ਚੱਮਚ ਮੇਥੀ ਦਾਣਾ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਸਵੇਰੇ ਉਠੀ ਉਸ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਬਾ ਚਬਾ ਕੇ ਖਾ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਥੀ ਦਾਣੇ ਵਿੱਚ ਰਾਤ ਨੂੰ ਇਹ ਅਖਰੋਟ ਵੀ ਪਾ ਕੇ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਖਾ ਲਓ, ਤੁਸੀਂ ਅਲਸੀ ਦੇ ਬੀਜ ਵੀ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਪਾਕੇ ਰੱਖ ਸਕਦੇ

ਹੋ ਅਤੇ ਸਵੇਰੇ ਇਸ ਦਾ ਸੇ-ਵ-ਨ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਚਾਰ ਚਮਚ ਗੀ-ਲੌ-ਏ ਦਾ ਜੂਸ ਸੇ-ਵ-ਨ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਬਣਨ ਵਾਲੀ ਬਾਤ ਨੂੰ ਦੂ-ਰ ਕਰਦਾ, ਇਹ ਜੋੜਾਂ ਦੇ ਦਰਦ ਨੂੰ ਵੀ ਠੀਕ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਨਾ-ੜਾਂ ਨੂੰ ਮ-ਜ਼-ਬੂ-ਤੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬਾਹਰੀ ਵਾ-ਇ-ਰ-ਲ ਤੋਂ ਵੀ ਬਚਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗਰਮੀ ਵਿਚ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਇਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਹਲਕੇ ਜਿਹੇ ਗੁਣਗੁਣੇ ਪਾਣੀ ਵਿਚ ਗਰਮ ਪਾਣੀ ਵਿਚ, ਮਿਲਾ ਕੇ ਸੇ-ਵ-ਨ ਕਰਨਾ ਹੈ,

ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੇਕਰ ਇਹ ਦਰਦ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਕੁਝ ਅਜਿਹੇ ਭਾਗ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦ-ਬਾ-ਉ-ਣਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਤੋਂ ਛੁ-ਟ-ਕਾ-ਰਾ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗਾ,ਇਸ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਲਿਖਤ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਰਦ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਸ, ਸਾਈਂ ਵਾਲੇ ਹੱਥ ਦੀਆਂ ਉਂਗਲਾਂ, ਵਿਚ ਰੰਗ ਫਿੰਗਰ ਉਸ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਵਾਲੇ ਪੋਟੇ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਦੇ ਉਪਰ ਵਾਲੇ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਚ-ਮ-ੜੀ ਤੇ ਓਸੇ ਹੀ

ਉਂਗਲ ਦੇ ਉਪਰਲੇ ਹਿੱਸੇ ਤੇ ਪੈਨ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਉਸ ਨੂੰ ਦ-ਬਾ-ਉ-ਣਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਕਰ ਦੇਣ ਵਿਚ ਚਾਰ ਤੋਂ ਪੰਜ ਵਾਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਸਤ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਇਹ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਖ-ਤ-ਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸੇ ਹੀ ਹੱਥ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਪੁੱਠਾ ਕਰ ਕੇ ਜਿੱਥੇ ਆਪਣਾ ਅੰਗੂਠਾ ਤੇ ਉਂਗਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਜੋੜ ਦੇ ਵਿਚ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਨੂੰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦ-ਬਾ-ਉ-ਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੋਨਾਂ ਹੱਥਾਂ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦ-ਬਾ-ਅ ਦੇਣਾ ਹੈ,

ਇਸਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਤੇ ਜਦੋ ਆਪਣਾ ਗੁਟ ਖ਼-ਤ-ਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅੰਗੂਠਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ , ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਨੂੰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦ-ਬਾ-ਉ-ਣਾ ਹੈ, ਉਸਤਰਾ ਤੁਸੀਂ ਦੋਨਾਂ ਹੱਥਾਂ ਤੇ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਹਥ ਦੀਆਂ ਤਿੰਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦਿਨ ਵਿਚ ਚਾਰ ਤੋਂ ਪੰਜ ਵਾਰ ਦ-ਬਾ-ਉ-ਣ ਹੈ, ਏਕ ਹਫਤਾ ਤਾ ਤੁਸੀ ਇਸ ਤਰਾਂ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਇਹ ਸਾਰੀ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ, ਉਸਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਹਨ ਗੱਲ ਪੈਰਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਛੋਟੀ ਉਂਗਲੀ ਚੀਚੀ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਲੀ ਉਂਗਲ ਦੇ ਥੱਲੇ ਵਾਲੇ ਭਾਗ ਨੂੰ

ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਦ-ਬਾ-ਉ-ਣਾ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੋਨਾਂ ਪੈਰਾਂ ਦੀਆ ਉਂਗਲਾਂ ਨੂੰ ਦ-ਬਾ-ਉ-ਣਾ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਦਾ ਦਰਦ ਵੀ ਠੀਕ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਸਾ-ਈ-ਟਿ-ਕਾ ਦਾ ਦ-ਰ-ਦ ਵੀ ਠੀਕ ਹੋਵੇਗਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਮ ਦੇ ਥੱਲੇ ਵਾਲੇ ਭਾਗ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪੂਰੀ ਲੱਤ ਵਿੱਚ ਦਰਦ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪੈਰ ਅਤੇ ਪੈਰਾਂ ਦੀਆਂ ਉਂਗਲਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਚੰਗੀ ਤਰਾਂ ਦ-ਬਾ-ਉ-ਣਾ ਹੈ ਕੋਈ ਪੈਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਰਹਿਣਾ ਨਹੀ ਚਾਹੀਦਾ

ਆਪਣੇ ਪੈਰ ਦੇ ਗਿਟੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣਾ ਜਿੰਨਾ ਸਾਰਾ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਨਿੱਕੇ ਤੋਂ ਨਿੱਕੇ ਤੇ ਸਾਰੇ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡ-ਬਾ-ਉ-ਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਿ-ਰੰ-ਤ-ਰ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਤੁਸੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਅਤੇ,ਇਸ ਨੁਕਤਿਆਂ ਦਾ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਇਹ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਤੋਂ ਖ-ਤ-ਮ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਦੀਆਂ ਆ-ਦ-ਤਾਂ

ਨੂੰ ਵੀ ਸੁ-ਧਾ-ਰ-ਨਾ ਹੈ ਇਸ ਪ-ਰ-ਬ-ਤ ਉੱਪਰ ਦਿੱਤੀ ਸਾਰੀ ਜਾ-ਣ-ਕਾ-ਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੁ-ਕ-ਤਿ-ਆਂ ਦਾ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਕਰੋ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਇਸ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਤੋਂ ਛੁ-ਟ-ਕਾ-ਰਾ ਪਾਓ,ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਖ਼ਬਾਰ,ਨਿਊਜ ਚੈਨਲ,ਯੂ-ਟਿਊਬ ਆਦਿ ਤੋਂ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਫਾਇਦਾ ਹੋ

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *