ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਕਬਜ਼ ਮੂੰਹ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਪੱਕਾ ਘਰੇਲੂ ਨੁਸਖਾ

ਵੀਡੀਓ ਥੱਲੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ,ਘੋੜੇ ਜਿੰਨੀ ਤਾ-ਕ-ਤ ਆ ਜਾਏਗੀ ਸ਼ੂਗਰ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੁ-ਟ-ਕਾ-ਰਾ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗਾ ਤੁਹਾਡੀ ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਰੌਸ਼ਨੀ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਵਰਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੇਟ ਦੇ ਰੋ-ਗ ਨਹੀਂ ਲਗਣਗੇ, ਇਸ ਦਾ ਸੇ-ਵ-ਨ ਕਰੋ ਗੇ ਤਾਂ ਪਾਚਣ ਕਿਰਿਆ ਮ-ਜ਼-ਬੂ-ਤ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਕਬਜ਼ ਵਰਗੀ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ, ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਤਾ-ਕ-ਤ ਭਰ ਜਾਵੇਗੀ ਜਿਸ ਦੀ ਆਵੇਗੀ, ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਵੱਧ ਜਾਵੇਗੀ, ਇਸ ਨੁਕਤੇ ਦਾ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਤੁਸੀਂ

ਪਾਣੀ ਦੁੱਧ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸ਼ਾਇਦ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਨਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਕਰਨ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਹਾਈ ਹੋਣਗੇ,ਇਸ ਨੁਕਤੇ ਨੂੰ ਬੱਚੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਬੁੱਢੇ ਤੱਕ ਸਾਰੇ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਪੂਰ ਦੇਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੋਂ ਵੀ ਸੇ-ਵ-ਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਸੌ ਗ੍ਰਾਮ ਭੁੰ-ਨੇ ਹੋਏ ਛੋਲੇ ਲੈਣੇ ਹਨ 3 ਚੱਮਚ ਸੌਫ਼ ਲੈਣੇ ਹਨ ਅਤੇ 25 ਬਦਾਮ ਲੈਣੇ ਹਨ 20 ਗ੍ਰਾਮ ਤਰਬੂਜ ਦੇ ਬੀਜ ਦੋ ਇਲੈਚੀਆਂ ਦੋ ਕਾਲੀਆਂ ਮਿਰਚਾਂ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ

ਮਿਕਸੀ ਵਿਚ ਪਾ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਾ-ਊ-ਡ-ਰ ਬਣਾ ਲੈਣਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਪੋਸਟ ਦੇ ਦੋ ਚਮਚ ਸੇ-ਵ-ਨ ਕਰਨੇ ਹਨ ਤੁਸੀਂ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸਹਿਦ ਨਾਲ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਦੁੱਧ ਨਾਲ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇਸ ਨੁਕਤੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇਕ ਮਹੀਨਾ ਲਗਾਤਾਰ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਕਰਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੇਅਰ ਤੁਸੀਂ ਪੰਦਰਾਂ-ਵੀਹ ਦਿਨ ਰੁਕ ਜਾਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ

ਅਤੇ ਇਸ ਪ੍ਰ-ਕਿ-ਰਿ-ਆ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦਾ ਸੇ-ਵ-ਨ ਕਰੋ ਤੁਸੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੰ-ਦ-ਰੁ-ਸ-ਤ ਰਹੋਗੇ,ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਉੱਪਰ ਦੱਸੀ ਗਈ ਸਾਰੀ ਜਾ-ਣ-ਕਾ-ਰੀ ਨੂੰ ਧਿ-ਆ-ਨ ਵਿਚ ਰੱਖ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੁਕਤੇ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਸੇ-ਵ-ਨ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਆਪਣਾ ਸਰੀਰ ਤੰ-ਦ-ਰੁ-ਸ-ਤ ਰਹੇ ਅਤੇ ਉਪਰ ਦੱਸੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ-ਵਾਂ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਰਹੇ

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *