ਅੰਜੀਰ ਵਿੱਚ ਆਇਰਨ ਭਰਪੂਰ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ-ਜੋ ਸਿਹਤ ਲਈ ਬਹੁਤ ਫਾਇਦੇਮੰਦ

ਅੰਜੀਰ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਿੱ ਠਾ ਫਲ ਹੈ ਜੋ ਖਾਣ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸ-ਵਾ-ਦਿ-ਸ਼-ਟ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਪ੍ਰੋਟੀਨ, ਕੈ-ਲ-ਸ਼ੀ-ਅ-ਮ, ਫਾਸਫੋਰਸ ਅਤੇ ਕਈ ਰਸਾਇਣਕ ਤੱਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਸਰੀਰ ਲਈ ਬਹੁਤ ਫਾ-ਇ-ਦੇ-ਮੰ-ਦ ਸਾ-ਬ-ਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅੰਜੀਰ ‘ਚ ਆ-ਇ-ਰ-ਨ ਵੀ ਭਰਪੂਰ ਮਾਤਰਾ ‘ਚ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਸ ਰੀ ਰ ‘ਚ ਖੂ-ਨ ਦੀ ਕ-ਮੀ ਨੂੰ ਵੀ ਪੂਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਾਣੋ ਇਸ ਦੇ ਹੋਰ ਫਾਇਦੇ।

ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ-:ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਛਾਲੇ ਹਨ ਜਾਂ ਮੂੰਹ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਕੋਈ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਹੈ ਤਾਂ ਅੰਜੀਰ ਦੀਆਂ ਪੱਤੀਆਂ ਬਹੁਤ ਫਾ-ਇ-ਦੇ-ਮੰ-ਦ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਅੰਜੀਰ ਦੇ ਦੋ ਜਾਂ ਤਿੰ ਨ ਪੱਤੇ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਰੱਖੋ। ਫਿਰ ਇਸ ਨੂੰ ਕੁਝ ਦੇਰ ਲਈ ਚਬਾਓ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਗਾ-ਰ-ਗ-ਲ ਕਰੋ। ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਆਰਾਮ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰੋਗੇ।ਗੁ ਰਦੇ ਪੱਥਰ-:ਅੰਜੀਰ ‘ਚ ਮੌਜੂਦ ਕਈ ਅਜਿਹੇ ਕੁਦਰਤੀ ਗੁਣ ਹਨ ਜੋ ਕਿਡਨੀ ਸ-ਟੋ-ਨ ਦੇ ਇ-ਲਾ-ਜ ‘ਚ ਕਾਫੀ ਕਾਰਗਰ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।

ਅੰਜੀਰ ਦੀਆਂ 6 ਤੋਂ 7 ਪੱਤੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕੱਪ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਉ-ਬਾ-ਲੋ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਸੇ-ਵ-ਨ ਕਰੋ। ਅਜਿਹਾ ਪੂਰਾ ਮਹੀਨਾ ਕਰੋ। ਇਸ ਨਾਲ ਕਿਡਨੀ ਦੀ ਪੱ-ਥ-ਰੀ ਦੂ-ਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ,ਮੁਹਾਸੇ-:ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿ ਹੀ ਅੰਜੀਰ ਚਿਹਰੇ ‘ਤੇ ਮੁਹਾਸੇ ਅਤੇ ਮੁਹਾਸੇ ਵੀ ਦੂ-ਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅੰਜੀਰ ਨੂੰ ਪੀਸ ਕੇ ਇਸ ਦਾ ਪੇ-ਸ-ਟ ਬਣਾ ਲਓ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਪੇ ਸ ਟ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚਿਹਰੇ ‘ਤੇ ਲਗਾਓ। 15-20 ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ ਚਿਹਰੇ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਧੋ ਲਓ,

ਸ਼ੂਗਰ-:ਅੰਜੀਰ ਸ਼ੂ-ਗ-ਰ ਦੀ ਦ-ਵਾ-ਈ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅੰ-ਜੀ-ਰ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸ਼ਹਿਦ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾ ਕੇ ਖਾਓ। ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੂਗਰ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਕੰ-ਟ-ਰੋ-ਲ ‘ਚ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ।ਕਬਜ਼-:ਇ ਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅੰਜੀਰ ਕ-ਬ-ਜ਼ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਫਾ-ਇ-ਦੇ-ਮੰ-ਦ ਹੈ। ਕਬਜ਼ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਅੰਜੀਰ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿਦ ਵਿਚ ਮਿਲਾ ਕੇ ਖਾਓ। ਇਸ ਦਾ ਸੇਵਨ ਕਰਨ ਨਾ ਲ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਆਰਾਮ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰੋਗੇ।

ਸਾਡੀ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਆਵਦੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਜਰੂਰ ਲਿਓ ਜੀ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਤੋ ਸਾਡੇ ਵਲੋ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਾ ਕਰੋ ਜੀ. ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋਜੇ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੈਗੀ.ਇਸ ਲ ਈ ਫਿਰ ਦਸਦੇ ਹਾਂ ਇ ਸ ਤੇ ਮਾ ਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਵਦੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਜ਼ਰੂਰ ਲਉ ਜੀ

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *