ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਵਿਟਾਮਿਨ ਡੀ ਦੀ ਗੋਲੀ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨੀ ਪਾਉਂਗੀ

ਵੀਡੀਓ ਥੱਲੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ,ਵਿਟਾਮਿਨ ਡੀ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ ਆ ਪ ਣੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਵਲ ਧਿਆਨ ਜ਼ਰੂਰ ਦਵੋ ਇਸ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਵਿਟਾਮਿਨ ਡੀ ਦੀ ਕਮੀ ਪੂਰੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਜਿਹੜੀ ਗਾਂ ਧੁੱਪ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਰ ਤੱਕ ਖੜੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਉਸ ਗਾਂ ਦੇ ਦੁੱਧ ਵਿੱਚ ਵਿਟਾਮਿਨ D ਆਉਣਾ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਣਿਆ ਪ ਨੀ ਰ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਿਚਲ ਵੀ ਵਿਟਾਮਿਨ ਡੀ ਮਿਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ

ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੇਸੀ ਗਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਉਹ ਮਸ਼ਰੂਮ ਦਾ ਇਸਤਮਾਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜੇ ਮਸ਼ਰੂਮ ਧੁੱਪਾ ਹੈ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵਧਿਆ ਹੈ ਇਸ ਨਾਲ ਵਿਟਾਮਿਨ ਡੀ ਦੀ ਕਮੀ ਪੂਰੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਤੁਸੀ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰਨੀਆ ਹੈ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜ ਮਿੰਟ ਲਈ ਆਪਣੀ ਧੂੰਨੀ ਵਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਧੁੱਪ ਲਵਾਓ ਤੇ ਪੰਜ ਮਿੰਟ ਹੀ ਪਿੱਠ ਨੂੰ ਧੁੱਪ ਲਗਵਾਉਣੀ ਹੈ ਤੇ ਜਦੋ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਾਇਰੈਕਟ ਧੁੱਪ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨਾਲ ਤੇਜੀ ਨਾਲ ਵਿਟਾਮਿਨ ਡੀ

ਵੱਧਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੱਚ ਦੀ ਬੋਤਲ ਵਿਚ ਪਾਣੀ ਭਰ ਕੇ ਧੁੱਪ ਵਿਚ ਰੱਖ ਦਿਓ ਤੇ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਉਸ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਪੀ ਲਵੋ ਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 15 ਦਿਨ 25 ਦਿਨ ਇਸ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਪੀ ਲਵੋ ਤੇ ਇਕ-ਇਕ ਦਿਨ3 ਛੱਡ ਕੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੇ ਫਿਰ ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੁਸਖਿਆ ਦਾ ਰਿਜਲਟ ਮਿਲ ਜਾ ਵੇ ਗਾ ਇਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਸ ਤਰਾਂ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਵਿਚ ਵਿਟਾਮਿਨ ਡੀ ਦੀ ਕਮੀ ਪੂਰੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਸਾਡੀ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਆਵਦੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਜਰੂਰ ਲਿਓ ਜੀ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਤੋ ਸਾਡੇ ਵਲੋ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਾ ਕਰੋ ਜੀ.ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋਜੇ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੈਗੀ.ਇਸ ਲਈ ਫਿਰ ਦਸਦੇ ਹਾਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਵਦੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਜ਼ਰੂਰ ਲਉ ਜੀ

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *