ਸ਼ੂਗਰ ਦੀ ਗੋਲੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਛੁੜਵਾਓ-ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਮੰਨੋ ਤੇ ਬਦਲੋ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ

ਵੀਡੀਓ ਥੱਲੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ,ਸ਼ੂਗਰ ਦੀ ਗੋ-ਲੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਛੁ-ਡ-ਵਾ-ਓ ਸ਼ੂਗਰ ਦੀ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਤੋਂ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਛੁ-ਟ-ਕਾ-ਰਾ ਪਾਉਣ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੰਗਾ ਸੇ-ਵ-ਨ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ ਚੰਗੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਸੇ-ਵ-ਨ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ ਫਲ-ਫਰੂਟ ਦਾ ਸੇ-ਵ-ਨ ਵਧੇਰੇ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ ਕਸਰਤ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ ਸੈਰ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ, ਡੂੰਘੇ ਦ-ਵਾ-ਈ-ਆਂ ਨਾਲ ਇਸ ਦਾ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਇ-ਲਾ-ਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਤੁ ਸੀਂ ਜੇਕਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਸੇ-ਵ-ਨ ਕਰਦੇ ਹੋ

ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ੂਗਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਹੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਕਸਰਤ ਤੇ ਸੈਰ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਜਲਦ ਸ਼ੂਗਰ ਦੀ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਤੋਂ ਛੁ-ਟ-ਕਾ-ਰਾ ਪਾ ਲਉ ਗਏ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਸਰਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਚੰਗਾ ਭੋਜਨ ਕਰਦਿਆਂ ਵੀ ਸ਼ੂਗਰ ਤੋ ਛੁ-ਟ-ਕਾ-ਰਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦ-ਵਾ-ਈ ਦਾ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸ਼ੂਗਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਇਹ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਚ ਲ ਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ

ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹਾ-ਰ-ਟ ਅ-ਟੈ-ਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ,ਗੁਰਦੇ ਫੇਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਇਹ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸ਼ੂਗਰ 300 ਤਕ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੇਰੀ ਸ਼ੂ ਗ ਰ ਜਲਦੀ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਹੋ ਸਕਦੀ ਤਾਂ ਰੋ-ਗੀ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਤੇ ਲਗਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸ਼ੂਗਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਡ-ਰ-ਨਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ੂਗਰ ਹੋਣ ਤੇ ਕਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਧਿ-ਆ-ਨ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ

ਕੀ ਕੁਝ ਖਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਖਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਅਤੇ ਕਿਹੜੀ ਦ-ਵਾ-ਈ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਇਸ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਸ਼ੂਗਰ ਦੇ ਮ-ਰੀ-ਜ਼ਾਂ ਲਈ ਸਫ਼ਲ ਇ-ਲਾ-ਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਇ ਹ ਨਾ ਤੋਂ ਠੀਕ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਇਹਨਾ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਡਾਕਟਰ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਤੇ ਇਹਨਾ ਦਾ ਸੰ-ਪ-ਰ-ਕ ਨੰਬਰ ਹੈ 8544988850 ਅਸੀਂ ਅੱਜਕਲ੍ਹ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਨਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਕ ਸ ਰ ਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਨਾ ਹੀ ਚੰਗੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਸੇ-ਵ-ਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਬਾਹਰ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਸੇ-ਵ-ਨ ਵਧੇਰੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਬਿ-ਮਾ-ਰੀ-ਆਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਲੱਗਣੀਆਂ ਹਨ,

ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੰ-ਦ-ਰੁ-ਸ-ਤ ਰਹਿ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਨੇ-ੜੇ ਨਾ ਆ ਉ ਣ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੀ ਸਿਹਤ ਵੱਲ ਧਿ-ਆ-ਨ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਜੇਕਰ ਸਾਡੀ ਸਿਹਤ ਹੈ ਤਾਂ ਸਭ ਕੁਝ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੂਗਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇਂ ਜੌਂ ਦੇ ਆਟੇ ਨੂੰ ਰੋ-ਟੀ-ਆਂ ਬਣਵਾ ਕੇ ਖਾਣਾ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਖਾਣ ਨਾਲ ਸ਼ੂਗਰ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ ਅਤੇ ਸ਼ੂਗਰ ਨਿ-ਯੰ-ਤ-ਰ-ਣ ਵਿਚ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਪਪੀਤੇ ਦਾ ਸੇ-ਵ-ਨ ਕਰੋ ਨਾ ਸ਼ ਪਾ ਤੀ ਦਾ ਸੇ-ਵ-ਨ ਕਰੋ ਸੇਬ ਦਾ ਸੇ-ਵ-ਨ ਕਰੋ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਉੱਪਰ ਦੱਸੇ ਗੀ ਸਾਰੀ ਜਾ-ਣ-ਕਾ-ਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਧਿ-ਆ-ਨ ਰੱਖ ਕੇ ਆਪਣੀ ਸ਼ੂਗਰ ਦੀ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਤੋਂ ਛੁ-ਟ-ਕਾ-ਰਾ ਪਾ ਲੈਣਾ ਹੈ

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *