ਕਿਡਨੀ ਸਟੋਨ ਦੇ ਦਰਦ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾਉਣ ਲਈ ਅਪਣਾਓ ਇਹ ਘਰੇਲੂ ਨੁਸਖੇ

ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਕਿ-ਡ-ਨੀ ਸਟੋਨ ਜਾਂ ਕਿਡਨੀ ਸਟੋਨ ਤੋਂ ਪੀ-ੜ-ਤ ਹਨ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਗੁਰਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਛੋਟੀ ਜਾਂ ਵੱਡੀ ਪੱ-ਥ-ਰੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਸਿ-ਹ-ਤ-ਮੰ-ਦ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਖੁਰਾਕ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਡਾਈਟ ‘ਚ ਲਾ-ਪ-ਰ-ਵਾ-ਹੀ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਡਨੀ ਨੂੰ ਵੀ ਨੁ-ਕ-ਸਾ-ਨ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਸਿ-ਹ-ਤ-ਮੰ-ਦ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਖੁ-ਰਾ-ਕ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਡਾਈਟ ‘ਚ ਲਾ-ਪ-ਰ-ਵਾ-ਹੀ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਹੀ ਨਹੀਂ,

ਕਿਡਨੀ ਨੂੰ ਵੀ ਨੁ-ਕ-ਸਾ-ਨ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।ਗੁਰਦੇ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਅ-ਨਿੱ-ਖ-ੜ-ਵਾਂ ਅੰਗ ਹਨ। ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰਦੇ ਦੀ ਪੱਥਰੀ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚੋਂ ਜ਼-ਹਿ-ਰੀ-ਲੇ ਪ-ਦਾ-ਰ-ਥਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਕਿਡਨੀ ਫੇਲ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਦਿਲ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਬਿ-ਮਾ-ਰੀ-ਆਂ ਵੀ ਹੋਣ ਲੱਗਦੀਆਂ ਹਨ।ਕਿ-ਡ-ਨੀ ਸਟੋਨ ਵੀ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਹੈ ਜੋ ਕਿਡਨੀ ਅਤੇ ਪੂਰੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ

ਲੋਕ ਕਿਡਨੀ ਸਟੋਨ ਜਾਂ ਕਿਡਨੀ ਸਟੋਨ ਤੋਂ ਪੀ-ੜ-ਤ ਹਨ।ਇਸ ਵਿੱਚ ਗੁਰਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਛੋਟੀ ਜਾਂ ਵੱਡੀ ਪੱ-ਥ-ਰੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਿਡਨੀ ਸਟੋਨ ਦਾ ਦਰਦ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਇਹ ਅਸਹਿ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।ਕਿਡਨੀ ਸਟੋਨ ਦੇ ਦਰਦ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਡਾਈਟ ‘ਚ ਕੁਝ ਸਿ-ਹ-ਤ-ਮੰ-ਦ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਆਓ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਅਜਿਹੇ ਘਰੇਲੂ ਨੁਸਖੇ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿ-ਹ-ਤ-ਮੰ-ਦ ਰੱਖਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਕਿਡਨੀ ਦੇ ਦਰਦ ਤੋਂ ਵੀ ਛੁ-ਟ-ਕਾ-ਰਾ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਅਨਾਰ-:ਅਨਾਰ ਨੂੰ ਸਿਹਤ ਲਈ ਬਹੁਤ ਫਾ-ਇ-ਦੇ-ਮੰ-ਦ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਨਾਰ ‘ਚ ਐਂ-ਟੀ-ਆ-ਕ-ਸੀ-ਡੈਂ-ਟ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਕਈ ਪੋਸ਼ਕ ਤੱਤ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਕਿਡਨੀ ਸਟੋਨ ਦੀ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਤੋਂ ਛੁ-ਟ-ਕਾ-ਰਾ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹਨ,ਨਾਰੀਅਲ ਪਾਣੀ-:ਨਾਰੀਅਲ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਤੱਤਾਂ ਦਾ ਭੰ-ਡਾ-ਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਨਾਰੀਅਲ ਪਾਣੀ ਪੀਣ ਨਾਲ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਕਈ ਫਾ-ਇ-ਦੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਨਾਰੀਅਲ ਪਾਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਐਂ-ਟੀ-ਲਿ-ਥੋ-ਜੇ-ਨਿ-ਕ ਨਾਮ ਦਾ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੱਤ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿਡਨੀ ਸਟੋਨ ਦੇ ਦਰਦ ਤੋਂ ਰਾ-ਹ-ਤ ਦਿਵਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਨਿੰਬੂ-:ਨਿੰਬੂ ਇੱਕ ਖੱਟਾ ਫਲ ਹੈ, ਨਿੰਬੂ ਨੂੰ ਵਿਟਾਮਿਨ ਸੀ ਦਾ ਵੀ ਚੰਗਾ ਸ-ਰੋ-ਤ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਨਿੰਬੂ ਪਾਣੀ ਦਾ ਸੇ-ਵ-ਨ ਕਰਨ ਨਾਲ ਗੁਰਦੇ ਦੇ ਦਰਦ ਤੋਂ ਛੁ-ਟ-ਕਾ-ਰਾ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਨਿੰਬੂ ਵਿੱਚ ਪਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਤੱ-ਤ ਗੁਰਦੇ ਦੇ ਦਰਦ ਵਿੱਚ ਰਾ-ਹ-ਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।ਤੁਲਸੀ-:ਤੁਲਸੀ ਦੇ ਪੱਤੇ ਕਈ ਐਂ-ਟੀ-ਆ-ਕ-ਸੀ-ਡੈਂ-ਟ-ਸ ਅਤੇ ਗੁਣਾਂ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਵਿਚ ਕੁਝ ਅਜਿਹੇ ਤੱਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਯੂ-ਰਿ-ਕ ਐ-ਸਿ-ਡ ਦੇ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਵਿਚ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਤੁਲਸੀ ਦੇ ਪੱਤਿਆਂ ਦੇ ਸੇਵਨ ਨਾਲ ਗੁਰਦੇ ਦੀ ਪੱਥਰੀ ਦੇ ਦਰਦ ਤੋਂ ਛੁ-ਟ-ਕਾ-ਰਾ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *