ਦੋ ਮਿੰਟਾਂ ‘ਚ ਸਿਰ ਦਰਦ ਤੋਂ ਪਾਓ ਛੁਟਕਾਰਾ

ਜੇਕਰ ਸਿਰ ਦਰਦ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੁਕਤੇ ਦਾ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਕਰਨਾ ਹੈ,ਜਿਸ ਦਾ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਬੈਠੇ ਹੀ ਇਸ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਤੋਂ ਛੁ-ਟ-ਕਾ-ਰਾ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਸੌਖੇ ਜਿਹੇ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਸਿ-ਰ-ਦ-ਰ-ਦ ਹੋਣ ਦੀ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਕਈ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ,ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕਈ ਲੋਕ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਫ਼ਰ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਕਈ ਵਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ,ਕਈ ਲੋਕ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ

tv ਮੋਬਾਇਲ ਕੰਪਿਊਟਰ ਚਲਾਉਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਵੀ ਇਹ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਕਈ ਵਾਰ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈ-ਸ਼-ਰ ਵਧਣ ਘਟਣ ਨਾਲ ਇਹ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ,ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਨੂੰ ਕਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਠੀਕ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਤੁਸੀਂ ਨਾਰੀਅਲ ਦਾ ਜੁਟ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸੁ-ਰਾ-ਖ ਕਰਕੇ ਉਸ ਵਿੱਚ ਖੰਡ ਭਰ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀ ਇਕ ਬਰਤਨ ਲੈਣਾ ਹੈ ਉਸ ਵਿਚ ਦੁੱਧ ਪਾ ਦੇਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨਾਰੀਅਲ ਵਾਲੇ ਖੰਡ ਨਾਲ