ਜਵਾਨ ਰਹਿਣਾ ਵਾਲਾ ਨੁਸਖਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰਹੇਗਾ 25 ਵਾਲਾ ਜੋਸ਼

ਵੀਡੀਓ ਥੱਲੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ,ਮੁੰਡਿਆਂ ਲਈ ਜਵਾਨ ਰਹਿਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਵੀ-ਰ-ਜ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰ-ਭਾ-ਲ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਸ਼-ਕ-ਰਾ-ਣੂ-ਆਂ ਦੀ ਕ-ਮੀ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦੇਣੀ ਹੈ ਇਹ ਸਾਰੀ ਦੀ ਜਾ-ਣ-ਕਾ-ਰੀ ਆਪਜੀ ਤੱਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਇੰ-ਟ-ਰ-ਨੈ-ਟ ਦਾ ਸਮਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕਈ ਨੌਜਵਾਨ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਤੋਂ ਅ-ਸ਼-ਲੀ-ਲ ਵੀ-ਡੀ-ਓ ਦੇਖਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਨ

ਉ-ਤੇ-ਜਿ-ਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਹ-ਸ-ਤ-ਮੈ-ਥੁ-ਨ ਕ ਰ ਦੇ ਹਨ ਪਰ ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸੀ-ਮ-ਤ ਸਮੇਂ ਅਨੁਸਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਉਹ ਉਸ ਦੀ ਬ-ਰ-ਬਾ-ਦੀ ਕਰਦੇ ਅਤੇ ਜਿਸ ਨਾਲ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਰੀਰ ਵਿਚ ਵੀ ਕ-ਮ-ਜੋ-ਰੀ ਆ ਉ ਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸ਼-ਕ-ਰਾ-ਣੂ-ਆਂ ਵਿਚ ਵੀ ਉਹ ਤਾਕਤ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ ਜੇਕਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਅਖੀਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬੱਚਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਘੱਟ ਜਾਂ ਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੀ-ਰ-ਜ ਵਿੱਚ ਖੂ-ਨ ਦੀ

ਤਾਕਤ ਨਹੀਂ ਜੇਕਰ ਸਾਇੰਸ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਚਲਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਸਰੀਰ ਅਤੇ ਸਾਡਾ ਵੀ-ਰ-ਜ਼ ਜਲਦੀ ਨ-ਸ਼-ਟ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਆ-ਯੁ-ਰ-ਵੈ-ਦਿ-ਕ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸੋਚ ਚਲਾਉਣੀ ਹੈ ਆਪਾਂ ਜੋ ਵੀ ਕੁਝ ਖਾਂ-ਦੇ ਪੀਂਦੇ ਹਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾ ਰਿ ਆਂ ਦਾ ਨ-ਚੋ-ੜ ਜਾ ਕੇ 7ਵੇਂ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਬਣਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਫੇਰ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਵੀ-ਰ-ਜ ਬਣਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਨੌਜਵਾਨ ਕਈ ਵਾਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰ ਰਹੇ ਹਸਤ ਮੈ ਥ ਨ ਕਰਤੇ ਖ-ਰਾ-ਬ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਉਹ ਨੌਜਵਾਨ ਹ-ਸ-ਤ-ਮੈ-ਥੁ-ਨ ਕਰਦੇ ਹਨ

ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਲਿੰਗ ਨਾਲ ਜੋਰ ਨਾਲ ਦਬਾਉਂਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਨਾਲ ਕੇ ਲਿੰ ਗ ਦੀਆ ਨਾ-ੜਾ ਤੇ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕ-ਮ-ਜ਼ੋ-ਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਇਸ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਏਸ ਵੀ-ਰ-ਜ ਬਚਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਇਸ ਨੂੰ ਇਸੇ ਤ ਰਾਂ ਹੀ ਅ-ਜਾ-ਈਂ ਗਵਾ ਰਹੇ ਤਾਂ ਬੱਚਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਤੁਹਾਡੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਕ-ਮ-ਜ਼ੋ-ਰ ਪੈਦਾ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਸਰੀਰ ਵੀ ਕ-ਮ-ਜ਼ੋ-ਰ ਹੋ ਜਾ ਏ ਗਾ ਬੁਢਾਪੇ ਵਿੱਚ

ਹੱਡ ਪੈਰ ਜੋੜ ਦਰਦ ਕਰਨ ਗਏ ਜਿਸ ਨਾਲ ਕੇ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਕੇ ਸੰ-ਭੋ-ਗ ਸਬੰਧੀ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ-ਵਾਂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂ ਦੀ ਆਂ ਹਨ ਇਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਉੱਪਰ ਦਿੱਤੀ ਸਾਰੀ ਜਾ-ਣ-ਕਾ-ਰੀ ਨੂੰ ਧਿ-ਆ-ਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਵਰਤਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਬੁਢਾ ਪੇ ਤੱਕ ਸੰ-ਭੋ-ਗ ਕਰਨ ਦੀ ਤਾਕਤ ਰੱਖੋ,ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਖ਼ਬਾਰ,ਨਿਊਜ ਚੈਨਲ,ਯੂ-ਟਿਊਬ ਆਦਿ ਤੋਂ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਈ ਜਾਂ ਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਸਕੇ

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *