75 ਦੀ ਉਮਰ ਚ 25 ਦੀ ਫੁਰਤੀ-ਸੁਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨਾੜਾਂ ਚ ਜਾਨ ਪਾ ਦਿੰਦਾ

ਵੀਡੀਓ ਥੱਲੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ,ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੁਸਖੇ ਦਾ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪੈਰਾਂ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਨਾ-ੜਾਂ ਖੁੱ-ਲ੍ਹ ਜਾਣਗੀਆਂ ਗ-ਲ-ਤ ਖਾਣ ਪੀਣ ਨਾਲ ਅਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮੋਬਾਇਲ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਨਾਲ ਇਹ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਆਮ ਹੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ,ਇਹ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਦਿਲ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਜੁੜ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਹਰ ਥਾਂ ਹੱਥਾਂ ਪੈਰਾਂ ਦੀਆਂ ਨ-ਸਾਂ ਵੀ ਕ-ਮ-ਜ਼ੋ-ਰ ਹੋਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹਨ

ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਨਾੜਾਂ ਵਿੱਚ ਬ-ਲਾ-ਕਿੰ-ਗ ਹੋਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਆਪਾਂ ਕਸਰਤ ਜਾਂ ਗ-ਲ-ਤ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਆਪਣੇ ਖ਼ੂ-ਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਾ-ੜ੍ਹਾ ਹੋਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਚੱ-ਲ-ਣ ਫਿਰਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦਿੱ-ਕ-ਤ ਆਉਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਨਾ-ੜਾਂ ਵਿੱਚ ਖ਼ੂ-ਨ ਦਾ ਸਰਕਲ ਘਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਸਰੀਰ ਇਕ ਬ੍ਰੋ-ਕਿੰ-ਗ ਵਾਂਗ ਰੁ-ਕ-ਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨਾੜਾਂ ਬੁ-ਕਿੰ-ਗ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਮਕ

ਖਾਣ ਨਾਲ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਪੈਰਾਂ ਦੀ ਸੋ-ਜ ਆਉਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਆਪਣੀਆਂ ਨਾ-ੜਾਂ ਵਿੱਚ ਖ਼ੂ-ਨ ਦਾ ਸਰਕਲ ਘਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਖੂ-ਨ ਗਾ-ੜ੍ਹਾ ਹੋਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਖੰਡ ਦਾ ਪ੍-ਰ-ਹੇ-ਜ਼ ਰੱਖਣਾ ਪਵੇਗਾ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਹਿਦ ਜਾਂ ਗੁੜ ਦਾ ਸੇ-ਵ-ਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਤੋਂ ਛੁ-ਟ-ਕਾ-ਰਾ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਗਲਾਸ ਦੁੱਧ ਵਿਚ ਦੋ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਲਸਣ ਦੀਆਂ ਗਿ-ਰੀ-ਆਂ ਪਾ ਕੇ ਥੋੜ੍ਹਾ

ਜਿਹਾ ਉ-ਬਾ-ਲ ਕੇ ਫਿਰ ਇਸ ਦਾ ਸੇ-ਵ-ਨ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਤੋਂ ਛੁ-ਟ-ਕਾ-ਰਾ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗਾ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਕ-ਲੈ-ਸ-ਟ-ਰੋ-ਲ ਲੈਵਲ ਵੀ ਘੱਟ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਨਾ-ੜਾਂ ਦੀ ਬ-ਲੋ-ਖਿ-ਨ ਵੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਇੱਕ ਅਨਾਰ ਦਾ ਸੇ-ਵ-ਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਇਹ ਆਪਣੇ ਖ਼ੂ-ਨ ਦੇ ਲੈਵਲ ਨੂੰ ਵਧਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਵਿਚ ਬ-ਲੋ-ਕਿੰ-ਗ ਨੂੰ ਠੀਕ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਤਿੰਨ ਤੋਂ ਚਾਰ ਬਦਾਮ ਅਤੇ ਦੋ ਤੋਂ

ਤਿੰਨ ਅ-ਖ-ਰੋ-ਟ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਸੇ-ਵ-ਨ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਬਰਤਨ ਲੈਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗਿਲਾਸ ਪਾਣੀ ਪਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉ-ਬਾ-ਲ ਲੈਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤੋਂ ਦੋ ਚੁਟਕੀ ਦਾਲਚੀਨੀ ਪਾਊਡਰ ਮਿਲਾ ਦੇਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਫਿਰ ਇਸ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਚਮਚ ਅਲਸੀ ਦਾ ਮਿਲਾ ਦੇਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਛੋਟਾ ਟੁ-ਕ-ੜਾ ਇੱਕ ਅਦਰਕ ਦਾ ਪਾ ਦੇਣਾ ਹੈ

ਫਿਰ ਇਸ ਵਿਚ ਤੇ-ਜ-ਪੱ-ਤਾ ਮਿਲਾ ਦੇਣਾ ਹੈ,ਇਸ ਨੁਸਖੇ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਲ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਬਿ-ਮਾ-ਰੀ-ਆਂ ਨਾ-ੜਾਂ ਦੀ ਬ-ਲੌ-ਗਿੰ-ਗ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਈ ਪਾ-ਚ-ਨ-ਤੰ-ਤ-ਰ ਅਤੇ ਖਾਣਾ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾ ਪਚਣਾ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ ਜਦੋਂ ਇਹ ਪਾਣੀ ਅੱਧਾ ਕੱਪ ਰਹਿ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਨੁਸਖਾ ਬਿਲਕੁਲ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦਾ ਸੇ-ਵ-ਨ ਇਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਚਮਚ ਸ਼ਹਿਦ ਦਾ ਮਿਲਾ ਲੈਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਸੇ-ਵ-ਨ ਕਰਨ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਬ-ਲਾ-ਕਿੰ-ਗ ਨਾ-ੜਾਂ ਖੁੱਲ੍ਹ ਜਾਣਗੀਆਂ

ਅਤੇ ਦਿਲ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਬਿ-ਮਾ-ਰੀ-ਆਂ ਵੀ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਣ ਪਰ ਦੱਸੋ ਨੁ-ਸ-ਖਿ-ਆਂ ਨਾਲ ਇਸ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਦਾ ਸ-ਮਾ-ਧਾ-ਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ,ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਖ਼ਬਾਰ,ਨਿਊਜ ਚੈਨਲ,ਯੂ-ਟਿਊਬ ਆਦਿ ਤੋਂ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਫਾਇਦਾ ਹੋ

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *