ਐਸਿਡਿਟੀ ਗੈਸ ਨੂੰ ਮਿੰਟਾ ਵਿੱਚ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੇ ਘਰੇਲੂ ਨੁਸਖੇ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਖਾਓਗੇ ਤੇ ਇਸਦੇ ਗੁਣ ਗਾਓਗੇ

ਵੀਡੀਓ ਥੱਲੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ,ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗੇ ਐ-ਸੀ-ਡਿ-ਟੀ ਨੂੰ ਦੂ-ਰ ਕਰਨ ਦੇ ਕੁਝ ਘਰੇਲੂ ਨੁਸਖੇ ਕੁਝ ਲੋਕ ਖਾਣ ਦੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ੌ-ਕੀ-ਨ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਕਈ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਨਪਸੰਦ ਖਾਣੇ ਤੋਂ ਪ-ਰ-ਹੇ-ਜ਼ ਰੱਖਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਸੀਬੀਟੀ ਦੀ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪਰ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕ ਜੇਕਰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਵੀ ਤਲਿਆ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਮ-ਸਾ-ਲੇ-ਦਾ-ਰ

ਖਾਣਾ ਖਾ ਲੈਣ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਐ-ਸੀ-ਡਿ-ਟੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਗ-ਲ-ਤ ਖਾਣ ਪੀਣ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਛੁ-ਟ-ਕਾ-ਰਾ ਪਾਉਣ ਲਈ ਲੋਕ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਦ-ਵਾ-ਈ-ਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਈ ਹਾ-ਨੀ-ਕਾ-ਰ-ਕ ਪ੍ਰ-ਭਾ-ਵ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਵਿਚ ਬਿਨਾਂ ਦ-ਵਾ-ਈ ਖਾਏ ਐ-ਸੀ-ਡਿ-ਟੀ ਤੋਂ ਛੁ-ਟ-ਕਾ-ਰਾ ਪਾਉਣ ਲਈ ਘਰੇਲੂ ਨੁਸਖੇ ਹੀ ਰਾ-ਹ-ਤ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਇਸਦੇ ਲਈ ਖਾਣ ਪੀਣ ਵਿਚ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਬ-ਦ-ਲਾ-ਅ ਖੰਨਾ ਚੁਣੀ ਹੈ

ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਜਿਹੇ ਆਹਾਰ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੇ-ਵ-ਨ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਐ-ਸੀ-ਡਿ-ਟੀ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬਚੇ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਚਲੋ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਠੰਢਾ ਦੁੱਧ ਜਾਂ ਕੱਚੀ ਲੱਸੀ ਦੁੱਧ ਤੋਂ ਦੁੱਧ ਸਰੀਰ ਅਤੇ ਹੱ-ਡੀ-ਆਂ ਦੇ ਲਈ ਕਾਫੀ ਫਾ-ਇ-ਦੇ-ਮੰ-ਦ ਸਾਬਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾਲ ਹੀ ਠੰਢਾ ਦੁੱਧ ਜਾਂ ਕੱਚੀ ਲੱਸੀ ਪੀਣ ਨਾਲ ਐ-ਸਿ-ਡਿ-ਟੀ ਦੀ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਤੋਂ ਛੁ-ਟ-ਕਾ-ਰਾ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ,ਖੀਰਾ ਕੁਝ ਲੋਕ ਐ-ਸੀ-ਡਿ-ਟੀ ਤੋਂ ਇੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ

ਪ੍ਰੇ-ਸ਼ਾ-ਨ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਦ-ਵਾ-ਈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਇਸ ਤੋਂ ਛੁ-ਟ-ਕਾ-ਰਾ ਪਾਉਣ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਖੀਰੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਭੋਜਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ,ਖੀਰੇ ਵਿਚ ਪੂਰੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ।ਖੀਰੇ ਨਾਲ ਐ-ਸੀ-ਡਿ-ਟੀ ਦੀ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਤੋਂ ਵੀ ਰਾ-ਹ-ਤ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਕੇਲਾ ਦੋ ਤੋਂ ਕਿਲ੍ਹੇ ਵਿਚ ਸਾਡੀ ਸਿਹਤ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਕਾਵਿ ਗੁਣ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕੇਲਾ ਐਂ-ਟੀ-ਓ-ਕ-ਸੀ-ਡੈਂ-ਟ ਅਤੇ ਪੋਟਾਸ਼ੀਅਮ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਦੋਸਤੋ ਕੇਲਾ ਐ-ਸਿ-ਡ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਕੇਲੇ ਵਿੱਚ ਫਾ-ਈ-ਬ-ਰ ਕਾਫ਼ੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਮਿਲਦਾ ਹੈ

ਜਿਸ ਨਾਲ ਐ-ਸੀ-ਡਿ-ਟੀ ਤੋਂ ਰਾ-ਹ-ਤ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਤਰਬੂਜ ਦੋ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤ-ਰ-ਬੂ-ਜ਼ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਣੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਾ-ਈ-ਡ੍ਰੇ-ਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਨਾਲ ਹੀ ਪੀ-ਐ-ਚ ਲੈਵਲ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਵਿਚ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਐ-ਸੀ-ਡਿ-ਟੀ ਦੀ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤ-ਰ-ਬੂ-ਜ਼ ਵਿੱਚ ਤਰਬੂਜ਼ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਐਂ-ਟੀ-ਓ-ਕ-ਸੀ-ਡੈਂ-ਟ ਅਤੇ ਫਾਈਬਰ ਮੌਜੂਦ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਇਸ ਲਈ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਐ-ਸੀ-ਡਿ-ਟੀ ਦੀ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਤੋਂ

ਬਚਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤਰਬੂਜ਼ ਦਾ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ ਨਾਰੀਅਲ ਦਾ ਪਾਣੀ ਦੋਸਤੋ ਨਾਰੀਅਲ ਦਾ ਪਾਣੀ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਅ-ਨੇ-ਕਾਂ ਟੌ-ਕ-ਸਿ-ਨ-ਜ਼ ਕੱਢਣ ਲਈ ਮਦਦਗਾਰ ਹੈ ਨਾਰੀਅਲ ਐਸੀਡਿਟੀ ਦੀ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਨੂੰ ਵੀ ਦੂਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਘਰੇਲੂ ਨੁਸਖੇ ਅਪਨਾਓ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਐ-ਸੀ-ਡਿ-ਟੀ ਦੀ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਘਰ ਬੈਠ ਕੇ ਹੀ ਠੀਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ।

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *