ਜੇਕਰ ਲੀਵਰ ਵਿਚ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਜੂਸ ਪੀ ਲਾਓ ਫਿਰ ਦੇਖਿਯੋ ਕਮਾਲ

ਜੇਕਰ ਲਿਵਰ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੁਸਖੇ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ,ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਲਿਵਰ ਦੇ ਵਿਚ ਗੰਦਗੀ ਪੈਦਾ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਸਰੀਰਕ ਕ ਮ ਜ਼ੋ ਰੀ ਥਕਾਵਟ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਬਿਮਾਰ ਰਹਿਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ,ਮੰਡੀ ਵਰਗੇ ਵਿੱਚ ਗੰਦਗੀ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਦੇ ਕਰਕੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚੋਂ ਫਾਲਤੂ ਪ ਦਾ ਰ ਥ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਲੀਵਰ ਸਾਡਾ ਗੰਦਗੀ ਨਾਲ ਭਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰੀਰ ਦੀ ਸਫਾਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ,ਲਿਵਰ ਨੂੰ ਸੈੱਟ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਲੀਵਰ ਦੀ

ਸਫ਼ਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੁਸਖੇ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਸ ਕ ਦੇ ਹੋ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਨੁਸਖਾ ਅਮੇਠੀ ਚ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਫ਼ਾਈ ਹੁੰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ,ਇਸ ਨੂੰ ਸ ਕੈ ਨ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਵੇਗੀ ਜੋ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੱਸੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ,ਇਸ ਨੁਸਖ਼ੇ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਤੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਗਾ ਜ ਰ ਅਦਰਕ ਨਿੰਬੂ ਚੁਕੰਦਰ ਲੋਕੀਂ ਪਾਲਕ ਬਾਥੂ ਟਮਾਟਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲੈਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਮਾਤਰਾ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਲੈਣੀ ਹੈ

ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਾਲ ਮਿਕਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦੇਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇ ਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਹੀ ਪਾਣੀ ਪਾਉਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਿਕਸੀ ਨੂੰ ਚਲਾ ਦੇਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਜੋ ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਨਿੰਬੂ ਲਿਆ ਹੈ ਉਸ ਨਿੰਬੂ ਦਾ ਰਸ ਪਾ ਦੇਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਿਕਸੀ ਨੂੰ ਚਲਾ ਦਿਓ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਜੂਸ ਬਣਕੇ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸ ਵੇ ਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉੱਠਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਗਲਾਸ ਪਾਣੀ ਪੀਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਸ ਕੁ ਮਿੰਟਾਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੁਸਖੇ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ

ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੁਸਖੇ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਇਕ ਦੋ ਦਿਨ ਛੱ ਡ ਕੇ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਿਵਰ ਦੀ ਸਫ਼ਾਈ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਹੋਵੇਗੀ ਲਿਵਰ ਦੀ ਸਾਰੀ ਗੰਦਗੀ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਵੇਗੀ .ਕਿਉਂਕਿ ਲੀਵਰ ਸਾਫ ਹੋਣਾ ਬ ਹੁ ਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ .ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਖਾਧਾ ਪੀਤਾ ਖਾਣਾ ਹਜ਼ਮ ਜਲਦੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚੋਂ ਫਾਲਤੂ ਪਦਾਰਥ ਵੀ ਬਾ ਹ ਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸ਼ੂਗਰ ਵਰਗੀ ਸਮੱਸਿਆ ਬੀਪੀ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਦੀ ਕੈਸਟ੍ਰੋਲ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੁਸਖੇ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ

ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਚਮੜੀ ਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਰੋਗ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਐਲਰਜੀ ਵਰਗੀ ਸ ਮੱ ਸਿ ਆ ਵੀ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅਜੇ ਕਸਰ ਸ੍ਰੀ ਰੋਜ਼ ਗੰਦਗੀ ਹੋਵੇਗੀ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਉੱਪਰ ਅਲਰਜੀ ਖਾਰਸ਼ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ. ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੂਰ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਇਹ ਨੁਸਖਾ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਇਸ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਚਿਹਰੇ ਦੇ ਦਾਗ ਧੱਬੇ ਵੀ ਦੂਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਚਿਹਰੇ ਦੇ ਉ ਪ ਰ ਨਵਾਂ ਨਿਖਾਰ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤਾਕਤ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਜਿੰਕ ਆਇਰਨ ਵਿਟਾਮਿਨ ਏ ਵਿਟਾਮਿਨ ਈ ਵਿਟਾਮਿਨ ਡੀ

ਜ਼ਿੰਕ ਫਾਸਫੋਰਸ ਆਇਰਨ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ . ਇਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਅੱ ਜ ਹੀ ਇਸ ਜੂਸ ਨੂੰ ਬਣਾ ਕੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਜਿਸ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੀਆਂ ਪੇਟ ਦੀਆਂ ਹਰੇਕ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੂਰ ਹੋਣਗੀਆਂ ਪੇ ਟ ਗੈਸ ਕਬਜ਼ ਤੇਜ਼ਾਬ ਖੱਟੇ ਡਕਾਰ ਪੇਟ ਫੁੱਲਣਾ ਅਤੇ ਬਵਾਸੀਰ ਵਰਗੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਕਦੀ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਪੇਟ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹਾਜ਼ਮਾ ਤੁਹਾਡਾ ਵਧੀਆ ਹੋ ਵੇ ਗਾ ਖਾਧਾ ਪੀਤਾ ਜਲਦੀ ਹਜ਼ਮ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਭੁੱਖ ਵਧੀਆ ਲੱਗੇਗੀ ਇਸ ਲਈ ਅੱਜ ਤੋਂ ਹੀ ਇਸ ਨੁਸਖ਼ੇ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੋ ਥੱਲੇ ਮੀਡੀਆ ਦਿੱਤੀ ਗਏ ਵੀ ਡੀ ਓ ਦੇਖੋ ਤਨਿਸ਼ਕਾ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *