ਇਕ ਗਲਾਸ ਪੀ ਲਓ-80 ਸਾਲ ਤਕ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਅਤੇ ਤਾਕਤ ਦੀ ਕਮੀ ਇਹ ਭੈੜੇ ਰੋਗ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ

ਗਰਮੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਸ਼ਰਬਤ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸਾਲ ਤਕ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਬੁਢਾਪਾ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗਾ ਤੁਹਾਡਾ ਸਰੀਰ ਵਿਚ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਵੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਰਹੇਗੀ ਤੋੜੇ ਜੋੜਾਂ ਦੀ ਦਰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ ਪੇਟ ਗੈਸ ਕਬਜ਼ ਅਤੇ ਤੋਂ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ਾਬ ਕਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਣੇਗਾ ਤੁਹਾਡਾ ਪੇਟ ਮਜ਼ਬੂਤ ਰਹੇਗਾ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਖਾਧਾ ਪੀਤਾ ਜਲਦੀ ਹਜ਼ਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ

ਕਦੀ ਵੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ,ਗਰਮੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਇਹ ਸ਼ਰਬਤ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਬਦਲ ਕੇ ਰੱਖ ਦੇਣਗੇ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਦੀ ਗਰਮੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣ ਦੇਣਗੇ.ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਸੱਤੂ ਦਾ ਸ਼ਰਬਤ ਜੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਭੁੰਨੇ ਹੋਏ ਛੋਟਿਆਂ ਦਾ ਪਾਊਡਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਤਿੰਨ ਤੋਂ ਚਾਰ ਚਮਚ ਲੈ ਲੈਣੇ ਹਨ ਇਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਗਿਲਾਸ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦੇਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਕਤ ਪੱਤਰ ਤੁਸੀਂ

ਪਾਣੀ ਬਾਦਲਾ ਹੈ ਪਾਣੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਠੰਢਾ ਅਤੇ ਚ ਤੁਸੀਂ ਪਾਣੀ ਬਿਨਾਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਪਾਣੀ ਪਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਵਿਚ ਇਕ ਦੋ ਚੁਟਕੀ ਤੁਸੀਂ ਨਮਕ ਪਾ ਦੇਣਾ ਹੈ ਕਾਲਾ ਨਮਕ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਅੱਧਾ ਨਿੰਬੂ ਨਿਚੋੜ ਦੇਣਾ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ ਮਿਕਸ ਕਰੋ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਨੂੰ ਪੀ ਲੈਣਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਰਮੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਰਮੀ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਦਿਵਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਡਰਿੰਕ ਹੈ.ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ

ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਨਿੰਬੂ ਪਾਣੀ ਪੀਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਭਾਉਣੀ ਬਣਾ ਕੇ ਪੀਓਗੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੰਦਰੁਸਤ ਤੁਸੀਂ ਦੋ ਚੱਮਚ ਜੀਰਾ ਲੈਣਾ ਹੈ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ.ਚਾਰ ਪੰਜ ਘੰਟੇ ਰਹਿਣ ਦਿਓ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇਕ ਗਲਾਸ ਪਾਣੀ ਲੈਨਨ ਹੈ ਉਸ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀਵਉਨੀ ਸਾਲ ਮਿਸ਼ਰੀ ਦਾ ਪਾਊਡਰ ਮਿਲਾ ਦੇਣਾ ਹੈ ਦੋ ਚਮਚ ਮਿਸ਼ਰੀ ਮਿਲਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇੱਕ ਨਿੰਬੂ ਨਿਚੋੜ ਦੇਣਾ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਅੱਧਾ ਨਿਪੁੰਨ ਜੋੜ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤੁਸੀਂ ਤੋ ਤੇਰੇ ਚੁੰਬਕੀ ਕਾਲਰ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹੋ.

ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਨਾ ਭੇਜ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਗਲਾਸ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦੇਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਖੁਦ ਕਤੀਰਾ ਕਾਲਾ ਨਮਕ ਅਤੇ ਇਹ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਨਿੰਬੂ ਫਿਲਮ ਨਿਚੋੜ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਟਰਿਕ ਬਣਾ ਕੇ ਪੀ ਸਕਦੇ ਹੋ.ਇਸ ਨਾਲ ਵੀ ਗਰਮੀ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤੁਸੀਂ ਖੀਰੇ ਦਾ ਜੂਸ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੁਝ ਖਾਸ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ.

ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਅਕੀਰਾ ਲੈ ਲੈਣਾ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ ਛਿਲਕੇ ਸਮੇਤ ਕੱਟ ਕੇ ਮਿਕਸੀ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦੇਣਾ ਹੈ.ਇੱਕ ਚੁਥਾਈ ਚਮਚ ਕਾਲਾ ਨਮਕ ਪਾ ਦੇਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਨਿੰਬੂ ਨਿਚੋੜ ਦੇਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਮਿਕਸੀ ਚਲਾ ਦੇਣਾ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਜੂਸ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ.ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦਾ ਸੇਵਨ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਨੁਸਖਾ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਥੱਲੇ ਵੀਡੀਓ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ.ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਨੁਸਖੇ ਸਿੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਘਰ ਚ ਬਣਾ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ,

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *