ਇਸ ਗੁਰਦਵਾਰੇ ਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੋੜਾਂ ਦੇ ਦਰਦ ਦਾ ਇਲਾਜ

ਵੀਡੀਓ ਥੱਲੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ,ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਭਾਈ ਮੱਲ ਜੀ ਇਸ ਸਥਾਨ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦੁੱ-ਖਾਂ ਦਾ ਨਿ-ਵਾ-ਰ-ਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇਸ ਸਥਾਨ ਬਾਰੇ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਾ-ਣ-ਕਾ-ਰੀ ਦੇਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਇਹ ਸਥਾਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਚਰਨ ਛੋ-ਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਾਤਾ ਗੰਗਾ ਨੂੰ ਵਿਆਉਣ ਲਈ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ ਤਾਂ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਭਾਈ ਮੱਲ ਜੀ ਦੀ ਪ੍ਰੇ-ਮ ਭਗਤੀ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਗੁਰੂ ਜੀ ਪਿੰਡ ਮਾਲੜੀ ਸਾਹਿਬ ਇਸ ਅ-ਸ-ਥਾ-ਨ ਤੇ ਆਏ ਸਨ

ਅਤੇ ਭਾਈ ਮੱਲ ਜੀ ਨੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਜੋੜਾ ਭੇਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਭਾਈ ਮੱਲ ਜੀ ਨੂੰ ਦੇ-ਹ ਅ-ਰੋ-ਗ-ਤਾ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਇਹ ਵ-ਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਏਸ ਅ-ਸ-ਥਾ-ਨ ਤੇ ਸੱਤ ਵਾਰ ਆ ਕੇ ਸੇਵਾ ਕਰੇਗਾ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਹਰ ਸ਼ਰੀਰ ਦੇ ਹਰ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਦਰਦ ਖ-ਤ-ਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਇਸ ਅ-ਸ-ਥਾ-ਨ ਤੇ ਹਰ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਆਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਇੱਥੇ ਚੌਂ-ਕੀ-ਆਂ ਭ-ਰੀ-ਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ

ਜਿਸ ਦਿਨ ਚੌਂ-ਕੀ ਭ-ਰ-ਨੀ ਹੈ ਉਹ ਦੇਣਾ ਚਾ-ਰ-ਪਾ-ਈ ਤੇ ਨਹੀਂ ਜਿਵੇਂ ਕੇ ਮੰਜੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਥੱਲੇ ਇਹ ਬਿ-ਸ-ਤ-ਰ ਤੇ ਆ-ਸ-ਣ ਲਗਾ ਕੇ ਪੈਣਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਪਹਿਲੀ ਚੌਂ-ਕੀ ਭ-ਰੇ-ਗਾ ਤਾਂ ਇਸ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਆ ਕੇ ਭਰੇਗਾ 5 ਚੌਂ-ਕੀ-ਆਂ ਘਰ ਅਤੇ 7 ਓਹੀ ਫਿਰ ਇਸ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਆ ਕੇ ਚੌਂ-ਕੀ ਭ-ਰ-ਨੀ ਹੈ ਏਸ ਚੌਂ-ਕੀ-ਆਂ ਨੀ ਭਰ ਦੇ ਸਮੇਂ ਕਿਸੇ ਦ-ਵਾ-ਈ ਦਾ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਨ-ਸ਼ੇ ਦਾ ਵੀ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਗੁਰੂ

ਜੀ ਉੱਤੇ ਅਤੇ ਭਾਈ ਮੱਲ ਜੀ ਉਪਰ ਪੂਰਾ ਭ-ਰੋ-ਸਾ ਰੱਖ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਸੇਵਾ ਭਾ-ਵ-ਨਾ ਨਾਲ ਚੌਂ-ਕੀ-ਆਂ ਭ-ਰ-ਨੀ-ਆਂ ਹਨ ਇਸ ਸ-ਥਾ-ਨ ਤੋਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਰਾਖ਼ ਮਿਲੀ ਹੈ ਰੋ-ਗੀ ਵਿਅਕਤੀ ਇਸ ਰਾਤ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਉਪਰ ਲਗਾਏ ਤੇ ਨ-ਮ-ਕ ਦਾ ਪ੍ਰ-ਸ਼ਾ-ਦ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਸਵੇਰੇ-ਸ਼ਾਮ ਖਾਣਾ ਹੈ ਇਸ ਤਰਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸੰ-ਗ-ਤਾਂ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਕਰਕੇ ਇਥੋਂ ਆਪਣੇ ਦੁਖਾਂ ਦਾ ਨਿ-ਵਾ-ਰ-ਨ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਜੋੜਾਂ ਦਾ ਦ-ਰ-ਦ

ਅਤੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਹੋਰ ਦ-ਰ-ਦ ਤੋਂ ਰਾ-ਹ-ਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੇ ਪੂਰਨ ਭ-ਰੋ-ਸਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸ-ਥਾ-ਨ ਤੋਂ ਫ਼ਰਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਪੂਰਨ ਭ-ਰੋ-ਸਾ ਰੱਖ ਕੇ ਇਸ ਅ-ਸ-ਥਾ-ਨ ਤੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ 7 ਚੌ-ਕੀ-ਆਂ ਭ-ਰ-ਨੀ-ਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਵੀ ਦੁ-ਖਾਂ ਦਾ ਨਿ-ਵਾ-ਰ-ਨ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ,ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਖ਼ਬਾਰ,ਨਿਊਜ ਚੈਨਲ,ਯੂ-ਟਿਊਬ ਆਦਿ ਤੋਂ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਫਾਇਦਾ ਹੋ

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *