ਬਸ 4 ਦਿਨ ਵਾਲਾਂ ਤੇ ਇਹ ਨੁਸਖਾ ਲਗਾ ਲਵੋ-ਵਾਲ ਹੱਦੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਲੰਬੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ

ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਾਲਾਂ ਦੀ ਲੰਬਾਈ ਵਧਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਵਾਲ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਵਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਮਕ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੁਸਖੇ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ,ਵਾਲ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਹਰ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਾਹੇਵੰਦ ਨੁਸਖਾ ਹੈ ਅਤੇ ਟੁੱਟਦੇ ਹੋਏ ਵਾਲ ਵੀ ਰੁਕ ਜਾਣਗੇ ਵਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਵਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਕਦੀ ਵੀ ਝੜਦੇ ਨਹੀਂ,ਵਾਲਾਂ ਦੇ

ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਚਮਕ ਆਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਵਾਲ ਧੜੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿਸ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਅਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਇਸ ਨੁਸਖੇ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਖਾਲੀ ਕਟੋਰੇ ਲੈ ਲੈਣੀਆਂ ਉਸ ਵਜੋਂ ਤੁਸੀਂ ਤਿੰਨ ਚਮਚ ਚਾਵਲ ਪਾ ਦੇਣੇ ਹਨ ਜਵਾਬਾਂ ਚਾਵਲ ਖਾਂਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਚਾਵਲ ਤੁਸੀਂ ਕੱਚੇ ਚਾਵਲ ਪਾ ਦੇਣੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਪਾ ਦੇਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਲਗਪਗ ਅੱਧਾ ਗਲਾਸ ਪਾਣੀ ਪਾ ਦੇਣਾ ਹੈ ਇਹ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡੁੱ-ਬ

ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੈਲਸੀਅਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਘੰਟੇ ਦੇ ਲਈ ਛੱਡ ਦੇਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇਕ ਖਾਲੀ ਕਟੋਰੇ ਚ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਪਿਆਜ਼ ਨੂੰ ਕੱਦੂਕਸ਼ ਕਰ ਕੇ ਉਸ ਦਾ ਰਸ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਲੈਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਕਟੋਰੀ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦੇਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਵਿਚ ਇਕ ਕੌਫੀ ਪਾਊਡਰ ਦਾ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਪੈਕੇਟ ਪਾ ਦੇਣਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਇਕ ਚੱਮਚ ਡੇਢ ਚਮਚ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਵਿਚ ਉਹ ਪਾਣੀ ਮਿਲਾ ਦੇਣਾ ਹੈ

ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਚਾਵਲ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਮਿਕਸ ਕਰ ਲੈਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕੋਈ ਵੀ ਸ਼ੈਂ-ਪੂ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਪਾ ਦੇਣਾ ਹੈ ਜੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੈਂ-ਪੂ ਵਰਤਦੇ ਹੋ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦੇਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਿਕਸ ਕਰ ਲੈਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਾਲਾਂ ਤੇ ਲਗਾਉਣਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਾਲ ਧੋਣੇ ਹਨ ਪਰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ

ਪਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਧੋ ਲੈਣੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਾਲਾਂ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਾਉਣਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਵਾਲਾਂ ਦੀ ਲੰਬਾਈ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਲਗਾਉਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਲਕੇ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਮਾਲਿਸ਼ ਵੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਸਿਰ ਨੂੰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਸਾਫ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮਾ-ਲਿ-ਸ਼ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜ ਰੁਪਏ ਪੰਜ ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਧੋ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਤੁਸੀਂ ਜੈਕਾਰੇ ਨੁਸਖਿਆਂ ਦਾ

ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਣਗੇ ਵਾਲਾਂ ਦੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਲੜਕਾ ਲੜਕੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੋਈ ਵੀ ਇਸ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਵਾਰੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਵਾਲਾਂ ਦੀਆਂ ਹਰ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ ਨੁਸਖਾ ਹੈ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਉੱਪਰ ਦੱਸੀ ਗਈ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੁਸਖੇ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਉਪਰ ਦੱਸੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲ ਵੀ ਮ-ਜ਼-ਬੂ-ਤ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਚਮਕਾਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਵਾਲ ਕਦੀ ਟੁੱਟਦੇ ਨਹੀਂ ਵਾਲ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋ ਜਾਣਗੇ

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *