15 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ ਬਦਲ ਜਾਵੇਗੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ

ਸ਼ੁੱਕਰ ਸੰਕਰਮਣ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਬ੍ਰਿਸ਼ਚਕ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰੇਗਾ। ਸ਼ੁੱਕਰ ਗ੍ਰਹਿ ਨੂੰ ਦੌਲਤ, ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ, ਸ਼ਾਨ, ਪਿਆਰ ਅਤੇ ਸੁੰਦਰਤਾ ਦਾ ਕਾਰਕ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸ਼ੁੱਕਰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਤੁਲਾ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਬ੍ਰਿਸ਼ਚਕ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁੱਕਰ ਦਾ ਸੰਕਰਮਣ 5 ਰਾਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਭ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਸ਼ੁੱਕਰ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਸੁੱਖ ਅਤੇ ਐਸ਼ੋ-ਆਰਾਮ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਪ੍ਰੇਮ ਅਤੇ ਵਿਆਹੁਤਾ ਜੀਵਨ ਚੰਗਾ ਰਹੇਗਾ।

ਸਿੰਘ : ਸ਼ੁੱਕਰ ਦਾ ਸੰਕਰਮਣ ਸਿੰਘ ਰਾਸ਼ੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਲਾਭ ਦੇਵੇਗਾ। ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਸ਼ੁੱਕਰ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਬਦਲਦਾ ਹੈ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਸੁਖ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਵਧ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਵਪਾਰ ਵਿੱਚ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ। ਮੁਨਾਫੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਆਮਦਨ ਵਧਣ ਨਾਲ ਵਿੱਤੀ ਸਥਿਤੀ ਚੰਗੀ ਰਹੇਗੀ।

ਤੁਲਾ : ਸ਼ੁੱਕਰ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਤੁਲਾ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਲਾਭ ਦੇਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਚਾਨਕ ਕਿਤੇ ਤੋਂ ਪੈਸਾ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਆਮਦਨ ਦੇ ਨਵੇਂ ਸਰੋਤ ਪੈਦਾ ਹੋਣਗੇ। ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹ ਚੰਗਾ ਸਮਾਂ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਬੱਚਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਫਲ ਰਹੋਗੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਜ਼ੇ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ।

ਧਨੁ : ਧਨੁ ਰਾਸ਼ੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਵੀ ਸ਼ੁੱਕਰ ਦਾ ਰਾਸ਼ੀ ਪਰਿਵਰਤਨ ਅਨੁਕੂਲ ਰਹੇਗਾ। ਵਪਾਰ ਵਿੱਚ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ। ਕਰੀਅਰ ਲਈ ਵੀ ਇਹ ਸਮਾਂ ਚੰਗਾ ਰਹੇਗਾ। ਆਮਦਨ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਸੁੱਖ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਪ੍ਰੇਮ ਜੀਵਨ, ਵਿਆਹੁਤਾ ਜੀਵਨ ਲਈ ਸਮਾਂ ਚੰਗਾ ਹੈ।

ਮਕਰ: ਰਾਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁੱਕਰ ਦਾ ਬਦਲਾਅ ਮਕਰ ਰਾਸ਼ੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੁਭ ਫਲ ਦੇਵੇਗਾ। ਤਨਖਾਹ ਵਧ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤਰੱਕੀ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਮਾਨ ਸਨਮਾਨ ਵਧੇਗਾ। ਧਨ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ। ਵਿੱਤੀ ਸਥਿਤੀ ਬਿਹਤਰ ਰਹੇਗੀ। ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ੀ ਵਧੇਗੀ।

ਕੁੰਭ : ਕੁੰਭ ਰਾਸ਼ੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਸ਼ੁੱਕਰ ਦਾ ਸੰਕਰਮਣ ਚੰਗਾ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰੀਅਰ ਵਿੱਚ ਸਫਲਤਾ ਮਿਲੇਗੀ। ਵੱਡੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਲੋਕ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਮ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰਨਗੇ। ਤਨਖਾਹ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ, ਤਰੱਕੀ ਮਿਲਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਕਾਰੋਬਾਰ ਲਈ ਵੀ ਸਮਾਂ ਚੰਗਾ ਹੈ।

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *