ਵੈਦ ਜੀ ਕੈਮਰੇ ਮੂਹਰੇ ਬਣਾਇਆ ਮਹਾਰਾਜਾ ਪਟਿਆਲਾ ਵਾਲਾ ਫਾਰਮੂਲਾ

ਵੀਡੀਓ ਥੱਲੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਸੰ-ਭੋ-ਗ ਕਰਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਚ ਕਮੀ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਾਰਨ ਅਤੇ ਇਲਾਜ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਇਸ ਨੁਕਤੇ ਤੇ ਵਿਚਾਰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾ-ਣ-ਕਾ-ਰੀ ਅਸੀਂ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਦੱਸਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇਹ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਮ-ਰ-ਦਾ-ਨਾ ਤਾ-ਕ-ਤ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਦ-ਵਾ-ਈ-ਆਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਦੱਸੀ ਹੋਈ ਇਸ ਜਾ-ਣ-ਕਾ-ਰੀ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਇਹ ਇਹ ਜਾ-ਣ-ਕਾ-ਰੀ ਦੇਵਾਂਗੇ ਕੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮ-ਰ-ਦਾ-ਨਾ ਕ-ਮ-ਜ਼ੋ-ਰੀ ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ

ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੂ-ਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਇਸ ਨੁਕਤੇ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ,ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੁਕਤੇ ਨੂੰ ਘਰੇ ਨਹੀਂ ਤਿਆਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੁਕਤੇ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਮੰ-ਗ-ਵਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਮ-ਰ-ਦਾ-ਨਾ ਕ-ਮ-ਜੋ-ਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਸਦਾ ਸੰ-ਭੋ-ਗ ਕਰਨ ਦਾ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਉਸ ਵਿੱਚ ਸਮੇਂ ਦੀ ਕ-ਮੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਇੱਛਾ ਵਿਚ ਕ-ਮੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਸਾਥੀ ਉਸ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ

ਇਸ ਪ੍ਰ-ਕਾ-ਰ ਮ-ਰ-ਦਾ-ਨਾ ਤਾਕਤ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਕਈ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ-ਵਾਂ ਹਨ ਜੋ ਕਿ ਅੱਜ-ਕੱਲ੍ਹ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ-ਵਾਂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ,ਅੱਜ-ਕੱਲ੍ਹ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਖਾਣ ਪੀਣ ਹੀ ਐਸਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਨਾ ਤਾਂ ਲੋਕ ਕਸਰਤ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸੰ-ਤੁ-ਲਿ-ਤ ਭੋਜਨ ਦਾ ਸੇ-ਵ-ਨ ਕਰਦੇ ਹਨ ਬਾਹਰ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਸੇ-ਵ-ਨ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਨਾਂ ਹੀ ਕੋਈ ਕਸਰਤ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਸੀਨਾ ਆਵੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ ਦੇ ਪ-ਦਾ-ਰ-ਥ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ,

ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱ-ਲਾਂ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮ-ਰ-ਦਾ-ਨਾ ਤਾਕਤ ਦੀਆਂ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ-ਵਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਮਰਦਾਂ ਵਿਚ ਤਾਂ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਆਹੀ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਕੁਝ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਿਆਹੁਤਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਕੇ ਬਹੁਤ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ-ਵਾਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਦ-ਵਾ-ਈ-ਆਂ ਲੈਣੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਦ-ਵਾ-ਈ ਨੂੰ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ

ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਈ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹੀਆਂ-ਬੂਟੀਆਂ ਪਾ ਕੇ ਦ-ਵਾ-ਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਈ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਹ ਭ-ਸ-ਮਾ ਪਾਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸੋਨਾ ਭ-ਸ-ਮ ਚਾਂਦੀ ਭ-ਸ-ਮ ਅਸ਼ਵਗੰਧਾ ਸ਼ਤਾਵਰੀ ਸਿਲਾਜੀਤ ਸਫੇਦ ਮੂ-ਸ-ਲੀ ਕਾਲੀ ਮੁਸਲੀ ਕੌਂਚ ਦੇ ਬੀਜ ਭੱ-ਖ-ੜਾ ਆਦਿ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਿ ਇਹ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਜੜ੍ਹ ਤੋ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਜਗਦੀਪ ਸਿੰਘ ਵੈਦ ਜੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਯੂਟਿਊਬ ਦੇ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ

ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਈ ਦ-ਵਾ-ਈ ਮੰਗਵਾਉਣੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮ-ਰ-ਦਾ-ਨਾ ਤਾਕਤ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਕੋਈ ਵੀ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ-ਵਾਂ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸੰ-ਪ-ਰ-ਕ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਦੱਸ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਦ-ਵਾ-ਈ ਮੰਗਵਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਇਹਨਾ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਦ-ਵਾ-ਈ ਲਿਆ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹਨਾ ਦਾ ਸੰ-ਪ-ਰ-ਕ ਨੰਬਰ ਹੈ 7479622000 ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਦੱਸੀ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਦਾ ਹੱਲ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਜੋ ਵੀ

ਇਹ ਪ੍ਰ-ਹੇ-ਜ਼ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਧਿ-ਆ-ਨ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਹੇ ਮੁ-ਤਾ-ਬ-ਕ ਤੁਸੀਂ ਦ-ਵਾ-ਈ ਦਾ ਸੇ-ਵ-ਨ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਹੀ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਸਿ-ਹ-ਤ ਦੇ ਵਿਚ ਫਰਕ ਮ-ਹਿ-ਸੂ-ਸ ਕਰੋਗੇ,ਇਹਨਾ ਦੀ ਦ-ਵਾ-ਈ ਖਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਤੱਕ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਠੀਕ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦ-ਵਾ-ਈ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦ-ਵਾ-ਈ ਦੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਨਤੀਜੇ ਸਾ-ਹ-ਮ-ਣੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ, ਏਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਜਾ-ਣ-ਕਾ-ਰੀ ਨੂੰ ਧਿ-ਆ-ਨ ਵਿੱਚ

ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਧਿ-ਆ-ਨ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਦੀਆਂ ਆ-ਦ-ਤਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਰੱਖੋ ਕ-ਸ-ਰ-ਤ ਕਰੋ ਸੈਰ ਕਰੋ ਅਤੇ ਫਲ ਫਰੂਟ ਦਾ ਸੇ-ਵ-ਨ ਵਧੇਰੇ ਕਰੋ ਕਿਉਂ ਕਰ ਜੇਕਰ ਸਾਡੀ ਸਿਹਤ ਵੀ ਚੰਗੀ ਹੋਵੇਗੀ ਤਾਂ ਹੀ ਸਾਡਾ ਅੱਗੇ ਵਿਕਾਸ ਹੋਵੇਗਾ ਇਸ ਲਈ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕੇ ਘਰ ਦੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਸ਼ੁੱਧ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਸੇ-ਵ-ਨ ਕਰੋ ਅਤੇ ਕਸਰਤ ਸੈਰ ਜਰੂਰ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਅਤੇ ਇਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦ-ਵਾ-ਈ ਦਾ ਸੇ-ਵ-ਨ ਕਰਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਦਾ ਹੱਲ ਕ-ਰ-ਵਾ-ਉ-ਣਾ ਹੈ

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *