ਇਸ ਗੁਰੁਦਵਾਰੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨ ਨਾਲ ਠੀਕ ਹੁੰਦੇ 30 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰੋਗ

ਇਸ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਚ ਇ-ਸ਼-ਨਾ-ਨ ਕਰਨ ਨਾਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕੈਂ-ਸ-ਰ ਵਰਗੇ ਰੋ-ਗ ਠੀਕ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਈ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਬੀ-ਮਾ-ਰੀ-ਆਂ ਠੀਕ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਇਸ ਗੁਰੂ ਘਰ ਨੂੰ 68 ਤੀ-ਰ-ਥ ਅ-ਸਥਾਨ ਹੋਣ ਦਾ ਵਰ ਮਿਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਲੋਕ ਮਾਘੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਅਤੇ ਲੋਹੜੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਆ ਕੇ ਸ਼ਰਧਾ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਨਤਮਸਤਕ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਰੋ-ਗਾਂ ਦਾ ਨਿਵਾਰਣ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹਨ

ਇਸ ਪਿੰਡ ਵਿਚ ਗੁਰੂ ਅ-ਮ-ਰ-ਦਾ-ਸ ਜੀ 22 ਵਾਰ ਆਏ ਹਨ ਲੋਹੜੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨ ਨਾਲ ਮ-ਨੋ-ਕਾ-ਮ-ਨਾ-ਵਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤੰ-ਦ-ਰੁ-ਸ-ਤੀ ਬਖ਼ਸ਼ਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਰੁਕੇ ਹੋਏ ਕੰਮ ਬਣਦੇ ਹਨ, ਇਹ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਨ-ਥਾ-ਣਾ ਸਾਹਿਬ ਪਿੰਡ ਦਾ ਨਾਮ ਜੰਡ ਮਘੌਲੀ ਜਿਲਾ ਪ-ਟਿ-ਆ-ਲਾ ਤ-ਹਿ-ਸੀ-ਲ ਰਾਜਪੁਰਾ ਵਿਚ ਸਥਿਤ ਹੈ, ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਇ-ਤਿ-ਹਾ-ਸ ਬਾਰੇ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਜਾ-ਣ-ਕਾ-ਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ,

ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਜਗਾ ਤੇ ਨਾਥਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਡੇਰਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਇਸ ਜਗਾ ਤੇ ਆਏ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹੋਏ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਾਡਾ ਉਦਾਰ ਕਰ ਦਿਓ, ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਕਿ ਗੁ-ਰ-ਦੁ-ਆ-ਰਾ ਸਾਹਿਬ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਗੰ-ਗਾ ਕੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਤਾਂ ਉਹ ਇਸ ਜਗਾ ਤੇ ਜ਼-ਰੂ-ਰ ਆਉਂਦੇ ਸਨ, ਜਿਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਵੀ ਇ-ਸ਼-ਨਾ-ਨ ਕਰਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨਾਲ ਜੋ-ੜ-ਦੇ ਸਨ, ਅਤੇ ਇਸ ਜਗਾ ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਦੂਰ ਤੋਂ

ਲੋਹੜੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਸੰ-ਗ-ਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ ਸੱਚੇ ਦਿਲੋਂ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਆਪਣੀਆਂ ਮ-ਨੋ-ਕਾ-ਮ-ਨਾ-ਵਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮ-ਨੋ-ਕਾ-ਮ-ਨਾ ਪੂਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਉਹ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਆਪਣੀ ਸ਼ੁੱਭ-ਕਾ-ਮ-ਨਾ-ਵਾਂ ਸੱਚੇ ਦਿਲੋਂ ਗੁਰੂ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ਼ ਕੇ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਪੂਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਇਸ ਜਗਾ ਤੇ ਲੋਹੜੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਆ ਕੇ

ਇ-ਸ਼-ਨਾ-ਨ ਕ-ਰੇ-ਗਾ ਉਸ ਨੂੰ ਅਠਾਹਠ ਤੀਰਥਾਂ ਦਾ ਫਲ ਮਿਲੇਗਾ, ਰਹੇਗਾ ਅਤੇ ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭਰਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਆ ਕੇ ਆਪਣੇ ਦੁੱਖਾਂ ਦਾ ਨਿਵਾਰਨ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਸਾਰੇ ਪ-ਵਿੱ-ਤ-ਰ ਦਿਨ ਮਨਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਗੁਰੂਆਂ ਨਾਲ ਸ-ਬੰ-ਧਿ-ਤ ਜੋ ਵੀ ਦਿ-ਹਾ-ੜੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਉਤੇ ਮਨਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਵੀ ਇਸ ਜਗਾ ਤੇ ਧੂ-ਮ-ਧਾ-ਮ ਨਾਲ ਮਨਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਦਰਾਡੇ ਤੋਂ ਸੰ-ਗ-ਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ

ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਇਹਨਾ ਬਚਨਾ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਸੰਗਤ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਆ ਕੇ ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਅਤੇ ਲੋ-ਹ-ੜੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਜਗਾ ਤੇ ਇ-ਸ਼-ਨਾ-ਨ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਖੁ-ਸ਼ੀ-ਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੀ ਹੈ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਉੱਪਰ ਦੱਸੀ ਕਿ ਸਾਰੀ ਜਾ-ਣ-ਕਾ-ਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀਆ ਖੁ-ਸ਼ੀ-ਆ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਰੁ-ਕੇ ਹੋਏ ਕੰਮ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਰੋ-ਗਾਂ ਤੋਂ ਮੁ-ਕ-ਤ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੇ ਪੂ-ਰ-ਨ ਵਿਸ਼ਵਾਸ਼ ਰਖ ਕੇ ਇਸ ਜਗਾ ਤੇ ਆਕੇ ਇ-ਸ਼-ਨਾ-ਨ ਕਰੋ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਕਰੋ ਜਿਸ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਤੰ-ਦ-ਰੁ-ਸ-ਤ ਹੋ ਜਾਓਗੇ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਮ-ਨੋ-ਕਾ-ਮ-ਨਾ-ਵਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸੇ ਦਾ ਭਲਾ ਹੋਵੇ

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *