ਕਿੰਨੀ ਵੀ ਪੁਰਾਣੀ ਗੈਸ,ਕਬਜ ਯਾਂ ਮੋਟਾਪਾ,ਹੱਥ ਪੈਰ ਦਰਦ ਹੋਵੇ ਨਿਗਾ ਘੱਟ ਸਬ ਖਤਮ ਹੋ ਜੂੰਗੀ

ਰੋਟੀ ਖਾਣ ਦਾ ਸਹੀ ਤਰੀਕਾ ਦੇਖ ਲਓ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਰੋਟੀ ਖਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ,ਚਾਹ ਨਾਲ ਰੋਟੀ ਖਾਣ ਨਾਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਦੁੱਧ ਨਾਲ ਰੋਟੀ ਖਾਣ ਨਾਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਭਾਰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਰੋਟੀ ਕਿੰਨੀ ਖਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਤੰ-ਦ-ਰੁ-ਸ-ਤ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਰੋਟੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਖਾਓ ਦਿਨੇ ਕਿੰਨੀ ਖਰਚੇ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀ ਜਾ-ਣ-ਕਾ-ਰੀ ਦੇਖੋ,ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਭਾਰ ਘਟਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਦੋ ਰੋਟੀਆਂ ਦੁਪਹਿਰੇ ਖਾਣੀਆਂ ਦੋ ਰੋਟੀਆਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਖਾਣੀਆਂ ਹਨ.

ਜੇਕਰ ਮਰਦਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਭਾਰ ਘਟਾਉਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤਿੰਨ ਰੋਟੀਆਂ ਦੁਪਹਿਰੇ ਖਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤਿੰਨ ਰੋਟੀਆਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਖਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੇ ਸਵੇਰੇ ਸਵੇਰੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ਼ ਹਲਕਾ ਫੁਲਕਾ ਖਾਣਾ ਖਾ ਲੈਣਾ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੋਈ ਸਲਾਦ ਫਲ ਫਰੂਟ ਖਾ ਸਕਦੇ ਹੋ,ਜੇਕਰ ਦੁੱਧ ਨਾਲ ਰੋਟੀ ਖਾਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਫੁਲਾਵਟ ਵੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਤਾ-ਕ-ਤ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਚੌਲ ਨਾਲੋਂ ਸਾਨੂੰ ਵੱਧ ਰੋਟੀ ਖਰਚੇ ਦੀ ਰੋਟੀ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਪੇਟ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਭਰਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਡੀ ਪਾਚਣ ਕਿਰਿਆ ਸਹੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ.

ਫਿਰ ਚਾਵਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਗ-ਲਾ-ਈ-ਸੀ-ਮਿ-ਕ ਇੰ-ਡੈ-ਕ-ਸ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਜਲਦੀ ਹੀ ਭੱਜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਬਲੱਡ ਸ਼ੂਗਰ ਲੈ-ਵ-ਲ ਨੂੰ ਵੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਫੈ-ਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹ ਡਾ-ਇ-ਬਿ-ਟੀ-ਜ਼ ਦੇ ਮ-ਰੀ-ਜ਼ਾਂ ਲਈ ਖ-ਤ-ਰ-ਨਾ-ਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਨੰਬਰ ਤਿੰਨ ਤੇ ਹੈ ਕਿ ਰੋਟੀ ਸੱਤ ਦੋਸਤੋ ਰੋਟੀ ਨੂੰ ਲੰਚ ਜਾਂ ਡਿਨਰ ਵਿਚ ਖਾ-ਇ-ਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਐ-ਕ-ਸ-ਪ-ਰ-ਟ ਦੀ ਮੰਨੀਏ ਤਾਂ ਰੋਟੀ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਵਿੱਚ ਖਾਣਾ ਫਾ-ਇ-ਦੇ-ਮੰ-ਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ

ਦਰਅਸਲ ਰੋਟੀ ਵਿਚ ਮੌਜੂਦ ਫਾ-ਈ-ਬ-ਰ ਇਸਦੇ ਪਚਣ ਤੇ ਪ੍ਰੋ-ਸੈ-ਸ ਨੂੰ ਸਲੋਅ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਈ ਰਾਤ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਖਾ ਕੇ ਫਟਾਫਟ ਸੌਂ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰਕ ਸਿਹਤ ਲਈ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਥੇ ਹੀ ਜੇਕਰ ਰੋਟੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਤਿੰਨ ਵਿੱਚ ਖਾਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਪੂਰੇ ਦਿਨ ਜੋ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰਦਿਆਂ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਖਾਧੀ ਹੋਈ ਰੋਟੀ ਆ-ਸਾ-ਨੀ ਨਾਲ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ,ਰੋਟੀ ਖਾਣ ਦੇ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਕੀ ਨਹੀਂ ਖਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੇ ਰੋਟੀ ਖਾਣ ਦੇ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਪਾਣੀ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੀਣਾ ਚਾਹੀਦਾ,ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੇਕਰ

ਤੁਸੀਂ ਗਰਮ ਰੋਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਜਾਂ ਕੋ-ਲ-ਡ ਡ-ਰਿੰ-ਕ ਪੀਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਚਨ ਸ਼-ਕ-ਤੀ ਨੂੰ ਖ਼-ਰਾ-ਬ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ,ਇਸ ਤੋਂ ਦੋ ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਚਾਹ ਕੌਫੀ ਦਾ ਸੇ-ਵ-ਨ ਭੁੱਲ ਕੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵਿਚ ਮੌਜੂਦ ਟੈਨਿਨ ਕੈ-ਮੀ-ਕ-ਲ ਆਇਰਨ ਨੂੰ ਸੋਖਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਆਇਰਨ ਦੀ ਕ-ਮੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ.ਬਹੁਤ ਸਿਗਰਟ ਪੀਣ ਨਾਲ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨੁ-ਕ-ਸਾ-ਨ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ,ਮੈਡੀਕਲ ਸਾ-ਇੰ-ਸ ਵੀ ਮੰਨਦੀ ਹੈ ਕਿ ਖਾਣਾ ਖਾਣ ਦੇ ਤੁਰੰਤ

ਬਾਅਦ ਹੋਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਐਂਪਟੀ ਭੁ-ਨਾ-ਉ-ਣ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦਾ ਟੈਂ-ਪ-ਰੇ-ਚ-ਰ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਤੁਹਾਡੇ ਬਲੱਡ ਸ-ਰ-ਕੁ-ਲੇ-ਸ਼-ਨ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦਾ ਹੈ,ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਚਾਵਲ ਅਤੇ ਚਪਾਤੀ ਦੀ ਨਿ-ਊ-ਟ੍ਰੀ-ਸ਼-ਨ ਵਾਲੀ ਲਗਾਤਾਰ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਚੌਥਾ ਨੂੰ ਖਾਣੇ ਚ ਸੁਆਦ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਡਾਈਟ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰੋ ਰੋਟੀ ਅਤੇ ਚੋਣ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾ-ਰ-ਬੋ-ਹਾ-ਈ-ਡ੍ਰੇ-ਟ ਭਰਪੂਰ ਮਾਤਰਾ ਚੌਲ ਖਾਣ ਨਾਲ ਪੇਟ ਜਲਦੀ ਭਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ,ਪਰ ਸਟਾਚ ਹੋਣ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ

ਨਾਲ ਇਹ ਚਲਦੀ ਡਾ-ਇ-ਜੈ-ਸ-ਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਖਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭੁੱਖ ਵੀ ਜਲਦੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਚਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਰੋਟੀ ਖਾਣਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਕਈ ਲੋਕ ਸਵੇਰੇ ਨਾਸ਼ਤੇ ਚ ਚਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਰੋਟੀ ਖਾਣਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਹਨ. ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਵਾਂ ਕਿ ਚਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਰੋਟੀ ਖਾਣਾ ਸਾਡੀ ਸਿਹਤ ਲਈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਨੁ-ਕ-ਸਾ-ਨ-ਦਾ-ਇ-ਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਸਾਥ ਖਾਣ ਨਾਲ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਖਾਣਾ ਖਾਓ ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਦਿਨ ਊਰਜਾ

ਮਿਲਦੀ ਰਹੇ.ਨਾਸ਼ਤੇ ਵਿਚ ਏਦਾਂ ਦੀ ਡਾਈਟ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿ ਖਾਣ ਨਾਲ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋ-ਟੀ-ਨ ਅਤੇ ਕਾ-ਰ-ਬੋ-ਹਾ-ਈ-ਡ੍ਰੇ-ਟ ਦੀ ਭਰਪੂਰ ਮਾਤਰਾ ਮਿਲ ਸਕੇ,ਦਰਅਸਲ ਬਾਸੀ ਰੋਟੀ ਖਾਣ ਨਾਲ ਸਰੀਰ ਤੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਸਰ ਪੈ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਬਾਸੀ ਰੋਟੀ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ ਦੁੱਧ ਦੇ ਨਾਲ ਖਾਧਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਡਾ-ਇ-ਬ-ਟੀ-ਜ਼ ਅਤੇ ਤੀਸਰੀ ਕੰਟਰੋਲ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਦੇਖੋ ਜਦੋਂ ਰੋਟੀ ਬਾਸੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅਸਰਦਾਰ ਬੈ-ਕ-ਟੀ-ਰੀ-ਆ ਆ ਜਾਵੇ,ਐ-ਸੀ-ਡਿ-ਟੀ ਅਤੇ ਕਬਜ਼ ਵਰਗੀਆਂ ਬਿ-ਮਾ-ਰੀ-ਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਾਤ ਮਿਲੂਗੀ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡਾ ਸਰੀਰ ਦੁਬਲਾ ਪਤਲਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਬਾਸੀ ਰੋਟੀ ਦਾ ਸੇਵਨ ਕਰੋ.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *