ਕਿੰਨਾ ਵੀ ਪੁਰਾਣਾ ਯੂਰਿਕ ਐਸਿਡ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਚਿੰਤਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ

ਯੂਰਿਕ ਐ-ਸਿ-ਡ ਦੀ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਦੂ-ਰ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤੋਂ ਇਹ ਨੁਸਖਾ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਯੂਰਿਕ ਐ-ਸਿ-ਡ ਬਣ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਜੋੜਾਂ ਵਿਚ ਦਰਦ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਹੱਥ ਪੈਰ ਟੇ-ਢੇ ਹੋਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਗਠੀਏ ਵਰਗੀ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਵੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਯੂਰਿਕ ਐ-ਸਿ-ਡ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਵਧਣ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਜੋੜਾਂ ਦੇ ਦਰਦ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਅੰਗੂਠਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋ-ਜ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੱਥਾਂ ਪੈਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੌਂ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੋੜਾਂ ਵਿੱਚ ਦਰਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ.ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ

ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਤ-ਲੀ-ਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਪ-ਰ-ਹੇ-ਜ਼ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਸਰੀਰ ਦੀ ਸਫਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਚੰਗੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਵਿਚ ਵਾ-ਯੂ ਰੋ-ਗ ਵਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਗਠੀਆ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ-ਵਾਂ ਬਣ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਯੂ-ਰਿ-ਕ ਐ-ਸਿ-ਡ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਚ ਫਾਲਤੂ ਪਦਾਰਥ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋ.ਦੋਂ ਫਾਲਤੂ ਪਦਾਰਥ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਸਿਰ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ.ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਡਾਈਟ ਚ ਹਰੀਆਂ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਅਤੇ ਤਾਜ਼ੇ ਫਰੂਟ ਖਾ ਸਕਦੇ ਹੋ

ਜੇਕਰ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਸੇਬ ਦਾ ਸਿਰਕਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ,ਤੁਸੀਂ ਅੱਧਾ ਚਮਚ ਸੇਬ ਦਾ ਸਿਰਕਾ ਲੈ ਲਵੋ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿਓ ਇਸ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਤੁਸੀਂ ਉਸਦੇ ਦਲੀਏ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸੁਣਿਆ ਇਸ ਦਾ ਸੇ-ਵ-ਨ ਕਰੋ ਰਾਤ ਨੂੰ ਅਖਰੋਟ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਰੱਖ ਲਓ ਬਦਾਮ ਪਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿਓ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਬਾ ਚਬਾ ਕੇ ਖਾਓ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਹੋਰ ਵੀ ਨੁਸਖੇ ਦੱਸੇ ਗਏ ਹਨ ਸਾਰੀ ਜਾ-ਣ-ਕਾ-ਰੀ ਨੂੰ ਦੇਖੋ ਅਤੇ ਵਰਤੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਯੂ-ਰਿ-ਕ ਐ-ਸਿ-ਡ ਦੀ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਦੂ-ਰ

ਹੋਵੇਗੀ.ਇਸ ਨੁਸਖੇ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਲੈਣੀ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਅਜਵਾਇਨ ਪੱਚੀ ਗ੍ਰਾਮ ਲੈ ਲੈਣੀ ਹੈ.ਪੱਚੀ ਗ੍ਰਾਮ ਕਾਲੀ ਮਿਰਚ ਲੈ ਲੈਣੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਧੁੱਪ ਵਿਚ ਰੱਖ ਦੇਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਨੇ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਾ-ਊ-ਡ-ਰ ਬਣਾ ਲੈਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਸਵੇਰੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਇਕ ਜੋ ਕੱਦੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਲੰਬੀ ਅਲ ਤੋਰੀ ਵਾਂਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਲੰਬੀ ਅਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਕੱਦੂ ਦੇ

ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਲੰਮੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਲੈਣੀ ਹੈ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਲਿਆ ਕੇ ਉਸ ਦਾ ਜੂਸ ਬਣਾ ਲੈਣਾ ਹੈ. ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦਾ ਇਕ ਗਲਾਸ ਇਹ ਜੂਸ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖ ਲੈਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਜੂਸ ਦੇ ਵਿਚ ਤੁਸੀਂ ਅੱਧਾ ਚਮਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਨਾਂ ਚੀਜਾਂ ਦਾ ਪਾ-ਊ-ਡ-ਰ ਮਿਕਸ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦੇਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਿਕਸ ਕਰ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਦੇ,ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦਾ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਸਵੇਰੇ ਖਾਲੀ ਪੇਟ ਕਰ ਲੈਣਾ ਹੈ.ਇਸ ਦਾ ਲਗਾਤਾਰ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ

ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਯੂ-ਰਿ-ਕ ਐ-ਸਿ-ਡ ਕੁਝ ਹੀ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਖ਼-ਤ-ਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਜੋ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਕਰਨਾ ਹੈ ਇਸ ਦਾ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਤੁਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਪੰਦਰਾਂ ਦਿਨ ਕਰਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੋਨਾਂ ਨੁ-ਸ-ਖਿ-ਆਂ ਦਾ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਥੱਲੇ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ.ਲਿੰ-ਕ ਦੇ ਵਿਚ ਵੀਡੀਓ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਇਸ ਨੁਸਖੇ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਨੁਸਖੇ ਨੂੰ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਇਸਦਾ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਘਰ ਬੈਠ ਕੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਖ਼-ਤ-ਮ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਯੂ-ਰਿ-ਕ ਐਸਿਡ ਦੀ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਜੋੜ ਵੀ ਨ੍ਹੀਂ ਦਰਦ ਕਰਨਗੇ.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *