ਸਿਰਫ਼ 7 ਦਿਨ ਆਹ ਪੀਲੋ ਤੇ ਵਜਨ ਗਰੰਟੀ ਨਾਲ ਘਟੂਗਾ

ਮੋਟਾਪੇ ਦੀ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਵਰਤ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅੱਜ ਹੀ ਇਹ ਨੁਸਖਾ ਮੋਟਾਪੇ ਦੀ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਦੂ-ਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਵਰਤ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇਹ ਨੁਸਖਾ ਚਾਹ ਨਹੀਂ ਬਸ ਸੱਤ ਦਿਨ ਇਸ ਨੂੰ ਪੀ ਲਓ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਪੀ ਲਓ ਮੋਟਾਪੇ ਦੀ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਸਰੀਰ ਚ ਫਾਲਤੂ ਚਰਬੀ ਅਤੇ ਗੰ-ਦ-ਗੀ ਬਾਹਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕਦੇ ਵੀ ਪੇਟ ਵਿੱਚ ਗੈਸ ਨਹੀਂ ਬਣੇਗੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੁਕਤੇ ਦਾ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਪੇਟ ਦੀਆਂ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ-ਵਾਂ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ ਤੁਹਾਡੀ

ਪਾਚਨ ਕਿਰਿਆ ਮ-ਜ਼-ਬੂ-ਤ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਖਾਧਾ ਪੀਤਾ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹ-ਜ਼-ਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ.ਖਾਣਾ ਖਾਂਦੇ ਸਮੇਂ ਕਦੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਪੀਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਖਾਣਾ ਖਾਣ ਤੋਂ ਇਕ ਘੰਟਾ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਣੀ ਪੀ ਲਓ ਜਾਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਪੀ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਖਾਣਾ ਖਾਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਆਰਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਨਿੱਕੀਆਂ ਬੁ-ਰ-ਕੀ-ਆਂ ਕਰਕੇ ਚਬਾ ਚਬਾ ਕੇ ਖਾਣਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਚਬਾ ਚਬਾ ਕੇ ਖਾਓ ਉਨ੍ਹਾਂ ਜਲਦੀ ਤੁਹਾਡੇ ਪੇਟ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਹ-ਜ਼-ਮ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜਲਦੀ ਜਲਦੀ ਖਾਣਾ ਖਾ

ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਸਾਡਾ ਖਾ-ਧਾ ਪੀਤਾ ਖਾਣਾ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹ-ਜ਼-ਮ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ.ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਨੁਕਤਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਇਸ ਨੁਸਖ਼ੇ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਭਲਾ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਇੱਕ ਕੋਈ ਬਰਤਨ ਲੈਣਾ ਹੈ ਉਸ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਅੱਧਾ ਲਿਟਰ ਪਾਣੀ ਪਾਲਣਾ ਹੈ,ਇਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜ਼ੀਰਾ ਲੈਣਾ ਹੈ ਦੋ ਚਮਚ ਜੀਰਾ ਪਾ ਲੈਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਲੇਸ ਬਰਤਨ ਨੂੰ ਗੈਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਇਸ ਵਿਚ ਤੁਸੀਂ ਦੋ ਤਿੰਨ ਗਲਾਸ ਪਾਣੀ ਪਾ ਦੇਣਾ ਹੈ ਇਸ ਵਿੱਚ ਦੋ

ਤਿੱਨ ਚੱਮਚ ਜੀਰਾ ਪਾ ਦੇਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੋ ਟੁੱਕੜੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਦਾਲਚੀਨੀ ਦੇ ਪਾ ਦੇਣੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦੋ ਇੰਚ ਦਾ ਅਦਰਕ ਦਾ ਟੁ-ਕ-ੜਾ ਲੈ ਲੈਣਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਕੱਦੂਕਸ਼ ਕਰਕੇ ਪਾ ਦੇਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਰਮ ਕਰ ਲੈਣਾ ਹੈ ਉ-ਬਾ-ਲ ਲੈਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਧੇਰੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੋ ਚਾਰ ਵਾਰ ਉ-ਬਾ-ਲੇ ਆ ਜਾਣ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਲੈਣਾ ਹੈ ਸ਼ਾਨ ਲੈਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਕੇ ਕਲਾਸ ਵਿੱਚ ਪਾਲਣ ਹੈ

ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਵੇਰੇ ਖਾਲੀ ਪੇਟ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਪਾਣੀ ਦਾ ਸੇ-ਵ-ਨ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਧੜੇ ਮੋਟਾਪੇ ਦੀ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਘੱਟ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ ਥੱਲੇ ਵੀਡਿਓ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖੋ ਸਾਰਾ ਨੁਸਖਾ ਬਣਾ ਕੇ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ. ਸਰੀਰ ਦੀ ਗੰ-ਦ-ਗੀ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦੇਵੇਗਾ ਖੂ-ਨ ਦੀ ਸਫਾਈ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਤਲੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਦੂਰ ਰਹਿਣਾ ਹੈ ਪਨੀਰ ਤੋਂ ਦੂ-ਰ ਰਹਿਣਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਟਾਪਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਨੀਰ ਦਾ ਸੋ-ਇ-ਆ-ਬੀ-ਨ ਦਾ ਅਤੇ ਤਲੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ

ਦੂ-ਰ ਰਹਿਣਾ ਹੈ ਮੈਦੇ ਤੋਂ ਦੂ-ਰ ਰਹਿਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੇ-ਸ-ਣ ਤੋਂ ਵੀ ਦੂ-ਰ ਰਹਿਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਵੇਰ ਦੇ ਸਮੇਂ ਜਦੋਂ ਤੁ-ਹਾ-ਡਾ ਨਾਸ਼ਤੇ ਦਾ ਟੈ-ਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉੱਠਦੇ ਸਾਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਲਾਸ਼ ਹਲਕਾ ਗਰਮ ਪਾਣੀ ਪੀ ਲੈਣਾ ਹੈ ਕਸਰਤ ਕਰਨੀ ਹੈ ਸੈਰ ਕਰ ਲੈਣੀ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਸ ਗਿਆਰਾਂ ਵਜੇ ਤੁਸੀਂ ਹਲਕਾ ਫੁਲਕਾ ਫਰੂਟ ਖਾ ਸਕਦੇ ਹੋ,ਫ-ਰੂ-ਟ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੋਈ ਤੁਸੀਂ ਨਮਕ ਨਹੀਂ ਪਰ ਜੇਕਰ ਨਮਕ ਪਾਓਗੇ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਅਸਰ ਉਸ ਦਾ ਪਾਣੀ ਬਣ ਕੇ ਥੱਲੇ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਫਰੂਟ

ਖਾਂਦੇ ਹੋ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸਰ ਖ਼-ਤ-ਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ,ਦੱਸ ਗਿਆਰਾਂ ਵਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆ-ਰ-ਟ-ਸ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ ਫਰੂਟ ਖਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸਲਾਦ ਖਾ ਸਕਦੇ.ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਬਾਰਾਂ ਇਕ ਵਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਕ ਦੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਦੋ ਰੋਟੀਆਂ ਖਾ ਸਕਦੇ ਹੋ,ਰੋਟੀ ਖਾਣ ਦੇ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਪੀਣਾ ਤੁਸੀਂ ਅਤੇ ਰੋਟੀ ਖਾਣ ਤੋਂ ਇਕ ਘੰਟਾ ਬਾਅਦ ਪਾਣੀ ਪੀਣਾ,ਇਸ ਦਾ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ-ਵਾਂ ਦੂਰ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਵੀ ਇੱਕ ਦੋ ਰੋਟੀਆਂ ਹੀ ਖਾਦੀਆਂ ਹਨ

ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਸਰਤ ਕਰਨੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸੈਰ ਕਰਨੀ ਹੈ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਭਾਰ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਇਹ ਆਪਣੇ ਖਾਣ ਪੀਣ ਵੱਲ ਤੁਸੀਂ ਧਿ-ਆ-ਨ ਦਿਓ ਕਿ ਦਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜਲਦੀ ਤੁਹਾਡਾ ਭਾਰ ਘਟ ਜਾਵੇਗਾ ਥੱਲੇ ਵੀਡਿਓ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਵੀਡੀਓ ਵੀਡਿਓ ਦੇ ਵਿਚ ਮੈਡਮ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਪੰਦਰਾਂ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੋਟਾਪਾ ਘਟਾ ਸਕਦੇ ਹੋ

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *