ਸਿਰਫ ਅੱਧਾ ਚਮਚ ਖਾ ਲਿਆ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਤੇ ਲੱਗਿਆ ਚਸ਼ਮਾ ਉਤਰ

ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਘਟ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੁਸਖੇ ਦਾ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਕਰਕੇ ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਵਧਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇਸ ਨੁਸਖ਼ੇ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਗਹਿਣੇ ਗਿਣੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਉਹ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹਨ ਇਸ ਨੂੰ ਸ-ਕੈ-ਨ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੱ-ਝ ਲੈ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਲਗਪਗ ਤਿੰਨ ਚਾਰ ਚਮਚ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪੀਸ ਕੇ ਪਾ-ਊ-ਡ-ਰ ਬਣਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸੌਂਫ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ

ਹਲਕਾ ਜਿਹਾ ਭੁੰਨ ਕੇ ਤਿੰਨ ਚਾਰ ਚਮਚ ਲੈ ਕੇ ਉਸਦਾ ਵੀ ਪਾ-ਊ-ਡ-ਰ ਬਣਾ.ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬਦਾਮ ਮਿਸ਼ਰੀ ਅਤੇ ਸੌਂਫ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਾ-ਊ-ਡ-ਰ ਬਣਾ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਦੁੱਧ ਨਾਲ ਇੱਕ ਚੱਮਚ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੌਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਜ਼ਰੂਰ ਵਧੇਗੀ,ਜੇਕਰ ਹੋਰ ਨੁ-ਸ-ਖ਼ਾ ਵਰਤਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਥੱਲੇ ਬੀਤੀ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਖੋ. ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਲਗਪਗ ਪੰਦਰਾਂ ਤੋਂ ਵੀਹ ਬਦਾਮ ਲੈ ਲੈਣੇ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ

ਤੁਸੀਂ ਮਿਕਸੀ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਪਾ-ਊ-ਡ-ਰ ਬਣਾ ਲੈਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਉਸ ਵਿੱਚ ਮਿਕਸ ਕਰ ਲੈਣਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਤਿੰਨ ਚਾਰ ਅਖਰੋਟ ਲੈ ਲੈਣੇ ਹਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਟੁ-ਕ-ੜਿ-ਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਕੇ ਉ-ਸ-ਤ-ਵਾਂ ਮਿਕਸੀ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੀ ਪਾ-ਊ-ਡ-ਰ ਬਣਾ ਲੈਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਮਿਸ਼ਰੀ ਲੈ ਲੈਣੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਲੋੜ ਮੁਤਾਬਕ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਮਿੱਠਾ ਵਿਚ ਪਾ ਸਕਦੇ.. ਉਸ ਦਾ ਪਾ-ਊ-ਡ-ਰ ਬਣਾ ਲੈਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਤੁਹਾਡਾ.ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮਿਕਸ ਕਰ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ

ਇੱਕ ਪਾ-ਊ-ਡ-ਰ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਮਿਕਸ ਕਰ ਲੈਣਾ ਹੈ ਰਾਤ ਨੂੰ ਇੱਕ ਚਮਚਾ ਸੌਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਖਾ ਲੈਣਾ ਹੈ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਗਰਮ ਦੁੱਧ ਪੀ ਲੈਣਾ ਹੈ ਇਸ ਦਾ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਵਧਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ .ਤੁਹਾਡਾ ਐਨਕ ਵੀ ਉੱਤਰ ਜਾਵੇਗੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚ ਸ਼ਕਤੀ ਵੀ ਜੋ ਕ-ਮ-ਜ਼ੋ-ਰ ਹੈ ਉਹ ਤੇਜ਼ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਵੱਡੇ ਵੀ ਇਸਦਾ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਕਰਦੇ ਹਨ. ਬੱਚੇ ਇਸਦਾ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਸਰਦੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਚਮਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਵੱਡੇ

ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਡੇਢ ਚਮਚਾ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ,ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੁੱਧ ਪੀਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹਲਕਾ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋ-ਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਗਲਾਸ ਲਗਭਗ ਪੀ ਲੈਣਾ ਹੈ. ਜਿਸ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਤਾ-ਕ-ਤ ਮਿਲੇਗੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਕ-ਮ-ਜ਼ੋ-ਰੀ ਵੀ ਦੂ-ਰ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਮ-ਜ਼-ਬੂ-ਤੀ ਸਰੀਏ ਪਾ-ੜਾ ਵਧੇਗਾ ਫੁੱਲੇਗਾ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਸਰੀਰ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਵੀ ਹੋਵੇਗਾ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੁਸਖ਼ੇ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਇਕ

ਚਮਚ ਆਂਵਲੇ ਦਾ ਪਾ-ਊ-ਡ-ਰ ਲੈ ਲੈਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਇਕ ਚਮਚ ਦੇਸੀ ਘਿਓ ਮਿਲਾ ਦੇਣਾ ਹੈ ਇਹ ਮਿਸ਼ਰਣ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲੈਣਾ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੌਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੁੱਧ ਨਾਲ ਸੇ-ਵ-ਨ ਕਰ ਲੈਣਾ ਹੈ ਇਸ ਦਾ ਸੇ-ਵ-ਨ ਲਗਾਤਾਰ ਕਰਦੇ ਰਹੋ ਤੁਹਾਡੀ ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਰੌਸ਼ਨੀ ਵਧਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਹੀ ਨੁਸਖੇ ਦੇਖੋ ਅਤੇ ਥੱਲੇ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਵੀਡਿਓ ਦੇਖੋ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਰੌਸਨੀ ਵਧ ਜਾਂਦੀ .ਹੈ ਦਿਮਾਗ ਤੇ ਜਿਊਂਦਾ ਹੈ ਵਾਲ ਮ-ਜ਼-ਬੂ-ਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਵਾਲ ਝ-ੜ-ਦੇ ਨਹੀਂ

ਟੁੱਟਦੇ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਚਿਹਰੇ ਦੀ ਚ-ਮ-ੜੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਨਿ-ਖਾ-ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਚਿਹਰੇ ਦੀ ਚਮੜੀ ਵੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਜਵਾਨ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ. ਦਾਗ ਧੱਬੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਰ ਸਿਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪੈਰਾਂ ਤਕ ਸਾਰੀਆਂ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ-ਵਾਂ ਦੂ-ਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਦਾ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਓ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ-ਵਾਂ ਦੂ-ਰ ਹੋਣਗੀਆਂ .ਸਾਫ ਅਖਰੋਟ ਬਦਾਮ ਮਿਸ਼ਰੀ ਅਤੇ ਮ-ਗ-ਜ਼ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬਰਾਬਰ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ ਪਾ-ਊ-ਡ-ਰ ਬਣਾ ਲਓ

ਇੱਕਠਾ ਕਰ ਲਓ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਦਾ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਕਰੋ ਸਾਰੀਆਂ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ-ਵਾਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਦੂ-ਰ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ ਇਸ ਨੁਸਖ਼ੇ ਨੂੰ ਥੱਲੇ ਬਣਾ ਕੇ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਵੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਇਸ ਨੁਸਖ਼ੇ ਨੂੰ ਥੱਲੇ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਕੇ ਉਸ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਹੁਤ ਆਸਾਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਝਦੇ ਵਿਚ ਆ ਜਾਣਗੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੁਸਖੇ ਨੂੰ ਘਰ ਵਿੱਚ ਤਿਆਰ ਕਰੋ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਕਰੋ ਬਦਾਮ ਮਿਸ਼ਰੀ ਅਤੇ ਸੌਂਫ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਿਕਸ ਕਰਕੇ ਪਾ-ਊ-ਡ-ਰ ਬਣਾਓ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਇੱਕ ਚਮਚਾ ਖਾਓ ਉੱਤੋਂ ਦੁੱਧ ਪੀ ਲਓ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਵਧਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ.ਤਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਦੂ-ਰ ਰਹੋ ਟੀ ਵੀ ਮੋਬਾਇਲ ਫੋਨ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕਰੋ

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *