ਮਰਦਾਨਾਂ ਤਾਕਤ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਦੇਸੀ ਨੁਸਖਾ

 ਮਰਦਾਨਾਂ ਤਾਕਤ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਕਈ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਬਚਪਨ ਦੀਆਂ ਗ-ਲ-ਤੀ-ਆਂ ਕਾਰਨ ਜਾਂ ਗ-ਲ-ਤ ਸੰਗਤ ’ਚ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਧਾਂ-ਤ, ਸ-ਪ-ਨ-ਦੋ-ਸ਼, ਸ਼ੀ-ਘ-ਰ-ਪ-ਤ-ਨ, ਨ-ਸਾਂ ਦੀ ਕ-ਮ-ਜ਼ੋ-ਰੀ, ਢਿੱ-ਲਾ-ਪ-ਣ, ਫੋਨ ’ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਜਾਂ ਅ-ਸ਼-ਲੀ-ਲ ਫ਼ਿਲਮਾਂ ਦੇਖਣ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵੀ-ਰ-ਜ ਦਾ ਰਿ-ਸ-ਣਾ, ਭਾਰ ਘਟਣਾ, ਸਰੀਰ ਦਾ ਖੋ-ਖ-ਲਾ ਹੋਣਾ,

ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਘ-ਬ-ਰਾ-ਹ-ਟ, ਸ਼ੁ-ਕ-ਰਾ-ਣੂ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਤੇ ਸ਼-ਰਾ-ਬ, ਨ-ਸ਼ੇ, ਸ਼ੂਗਰ ਜਾਂ ਵੱਧ ਰਹੀ ਉਮਰ ਕਾਰਨ ਮ-ਰ-ਦਾ-ਨਾ ਕ-ਮ-ਜ਼ੋ-ਰੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਈ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਵੈਦਾਂ, ਹਕੀਮਾਂ, ਮੈਡੀਕਲ ਸਟੋਰਾਂ ਤੋਂ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਦ-ਵਾ-ਈ-ਆਂ ਖਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਇ-ਲਾ-ਜ ਤਾਂ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹਨ ਪਰ ਹਰ ਥਾਂ ਨਿ-ਰਾ-ਸ਼ਾ ਹੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਮ-ਰ-ਦਾਂ ’ਚ ਇਹ ਕ-ਮ-ਜ਼ੋ-ਰੀ ਜਿਉਂ ਦੀ ਤਿਉਂ ਹੀ ਬਣੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜੀ-ਵ-ਨ-ਸਾ-ਥੀ

ਸਾਹਮਣੇ ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ ਵੀ ਹੋਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।ਹੁਣ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਦ-ਵਾ-ਈ ਖਾਣ ਦੀ ਜ਼-ਰੂ-ਰ-ਤ ਨਹੀਂ – ਦੋਸਤੋ ਹੁਣ ਨਿ-ਰਾ-ਸ਼ ਨਾ ਹੋਵੋ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਸੰ-ਸ-ਕ੍ਰਿ-ਤੀ ’ਚ ਆਯੁਰਵੈਦ ਜੜੀ-ਬੂਟੀਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਮ-ਹੱ-ਤ-ਵ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਸੇ-ਵ-ਨ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਕਈ ਰੋ-ਗਾਂ ਤੋਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਛੁ-ਟ-ਕਾ-ਰਾ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕੀ-ਮ-ਤੀ ਜੜੀ-ਬੂਟੀਆਂ ਤੇ ਭ-ਸ-ਮਾਂ ਜਿਵੇਂ ਅ-ਸ਼-ਵ-ਗੰ-ਦਾ, ਸਤਾਵਰੀ, ਸਾਲਮ ਮਿਸ਼ਰੀ, ਸਾਲਮ ਪੰਜਾ, ਸ਼ਿਲਾਜੀਤ, ਕੇ-ਸ-ਰ, ਕੌਂਚ ਬੀਜ, ਗੌਖਰੂ, ਬੀਜ ਬੰਦ, ਵਿਦਾਰੀਕੰਦ, ਅੰਬਰ, ਮਕਰਧਵੱਜ ਤੇ ਸਵਰਨ ਭ-ਸ-ਮ ਤੇ ਹੋਰ ਉੱਤਮ ਔ-ਸ਼ੱ-ਧੀ-ਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਕੇ ਇਕ ਅਜਿਹੀ ਦ-ਵਾ-ਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ,

ਜਿਸ ਦਾ ਸੇਵਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਪੁਰਾਣੀ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣੀ ਧਾਂ-ਤ, ਸ-ਪ-ਨ-ਦੋ-ਸ਼, ਵੀ-ਰ-ਜ ਦਾ ਪ-ਤ-ਲਾ-ਪ-ਣ, ਮ-ਰ-ਦਾ-ਨਾ ਕ-ਮ-ਜ਼ੋ-ਰੀ, ਸ਼ੀ-ਘ-ਰ-ਪ-ਤ-ਨ, ਜੋ-ਸ਼ ਦੀ ਘਾਟ, ਨ-ਸਾਂ ਦਾ ਢਿੱ-ਲਾ-ਪ-ਣ, ਸ਼ੁ-ਕ-ਰਾ-ਣੂ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਤੇ ਹੋਰ ਕਈ ਗੁ-ਪ-ਤ ਰੋ-ਗਾਂ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਜੜ੍ਹੋਂ ਖ਼-ਤ-ਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿਰਫ ਇਕ ਕੋ-ਰ-ਸ ਮੰਗਵਾ ਕੇ ਅਸਰ ਦੇਖੋ। ਇਸ ਆ-ਯੁ-ਰ-ਵੈ-ਦਿ-ਕ ਨੁਸਖੇ ਦਾ ਇਕ ਵਾਰ ਪੂ-ਰਾ ਕੋਰਸ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਦ-ਵਾ-ਈ ਖਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ। ਨਸਾਂ ਦੀ ਕ-ਮ-ਜ਼ੋ-ਰੀ ਨੂੰ ਦੂ-ਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸ-ਪੈ-ਸ਼-ਲ ਕੇਸਰ ਕਰੀਮ ਤੇ ਕੇਸਰ ਤਿੱਲਾ।

ਸ਼ੂਗਰ ਰੋ-ਗੀ-ਆਂ ਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਲਈ ਖ਼ਾਸ ਕੋ-ਰ-ਸ – ਅੱਜ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਸਿਰਫ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ’ਚ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ’ਚ ਵੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਕ-ਮ-ਜ਼ੋ-ਰੀ ਭਾਵੇਂ ਵੱਧ ਰਹੀ ਉਮਰ ਕਾਰਨ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੰ-ਗ-ਰੇ-ਜ਼ੀ ਦ-ਵਾ-ਈ-ਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ, ਘਰੇਲੂ ਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਟੈਂ-ਸ਼-ਨ, ਬੀ. ਪੀ. ਜਾਂ ਸ਼ੂਗਰ ਕਾਰਨ ਆਈ ਹੋਵੇ, ਬਜ਼ੁਰਗ ਵੀਰ ਇਕ ਵਾਰ ਜ਼ਰੂਰ ਇਸ ਆ-ਯੁ-ਰ-ਵੈ-ਦਿ-ਕ ਨੁਸਖੇ ਦਾ ਸੇ-ਵ-ਨ ਕਰਨ, ਬੁਢਾਪੇ ’ਚ ਵੀ ਜਵਾਨੀ ਵਰਗਾ ਪੂ-ਰਾ ਜੋ-ਸ਼ ਤੇ ਭਰਪੂਰ ਆਨੰਦ ਪਾਓ।

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *