28 ਤੇ 29 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਦਿਖੇਗਾ ਪੂਰਨਿਮਾ ਦਾ ਚੰਦ, ਚੰਦਰ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕੁੰਭ ਰਾਸ਼ੀ

ਚੰਦਰ ਗ੍ਰਹਿਣ (ਚੰਦਰ ਗ੍ਰਹਿਣ 2023) ਨੂੰ ਸੂਰਜ ਮੰਡਲ ਦੀ ਇੱਕ ਖਗੋਲ-ਵਿਗਿਆਨਕ ਘਟਨਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਜੋਤਿਸ਼ ਦੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਤੋਂ ਇਸਦਾ ਆਪਣਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮਹੱਤਵ ਹੈ। ਇਸ ਸਾਲ ਦਾ ਆਖਰੀ ਚੰਦਰ ਗ੍ਰਹਿਣ (ਜਦੋਂ ਚੰਦਰ ਗ੍ਰਹਿਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ) 28 ਅਤੇ 29 ਅਕਤੂਬਰ ਦੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਲੱਗਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਿਨ ਸ਼ਰਦ ਪੂਰਨਿਮਾ ਵੀ ਮਨਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਰਾਤ ਨੂੰ ਲੱਗਣ ਵਾਲਾ ਇਹ ਗ੍ਰਹਿਣ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦਿਖਾਈ ਦੇਵੇਗਾ ਅਤੇ ਕਈ ਰਾਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦੂਜਾ ਚੰਦਰ ਗ੍ਰਹਿਣ ਹੈ ਅਤੇ ਜੋਤਿਸ਼ ਸ਼ਾਸਤਰ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇੱਕ ਹੀ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਵਾਰ ਚੰਦਰ ਗ੍ਰਹਿਣ ਹੋਣਾ ਜੋਤਿਸ਼ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਆਓ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਸਾਲ ਦਾ ਆਖਰੀ ਚੰਦਰ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਦੋਂ ਅਤੇ ਕਿਸ ਸਮੇਂ ਲੱਗਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਅਤੇ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

18 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਸਾਲ ਦਾ ਆਖਰੀ ਚੰਦਰ ਗ੍ਰਹਿਣ ਅੱਜ ਸ਼ਰਦ ਪੂਰਨਿਮਾ ਦੇ ਦਿਨ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਵੇਦ ਕਾਲ ਇੰਨੇ ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗਾ।
18 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਸਾਲ ਦਾ ਆਖਰੀ ਚੰਦਰ ਗ੍ਰਹਿਣ ਅੱਜ ਸ਼ਰਦ ਪੂਰਨਿਮਾ ਦੇ ਦਿਨ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਵੇਦ ਕਾਲ ਇੰਨੇ ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗਾ।
ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਸਮੇਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਚੰਦਰ ਗ੍ਰਹਿਣ ਦੇਖ ਸਕੋਗੇ, ਸੂਤਕ ਕਾਲ ਅਤੇ ਗ੍ਰਹਿਣ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇੱਥੇ ਜਾਣੋ।
ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਸਮੇਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਚੰਦਰ ਗ੍ਰਹਿਣ ਦੇਖ ਸਕੋਗੇ, ਸੂਤਕ ਕਾਲ ਅਤੇ ਗ੍ਰਹਿਣ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇੱਥੇ ਜਾਣੋ।
ਚੰਦਰ ਗ੍ਰਹਿਣ 2023: ਅੱਜ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਸਾਲ ਦਾ ਆਖਰੀ ਚੰਦਰ ਗ੍ਰਹਿਣ, ਜਾਣੋ ਗ੍ਰਹਿਣ ਦੌਰਾਨ ਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ।
ਚੰਦਰ ਗ੍ਰਹਿਣ 2023: ਅੱਜ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਸਾਲ ਦਾ ਆਖਰੀ ਚੰਦਰ ਗ੍ਰਹਿਣ, ਜਾਣੋ ਗ੍ਰਹਿਣ ਦੌਰਾਨ ਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ।
ਸਾਲ ਦਾ ਆਖਰੀ ਚੰਦਰ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਦੋਂ ਹੈ (2023 ਦਾ ਆਖਰੀ ਚੰਦਰ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਦੋਂ ਹੈ)

ਜੋਤਸ਼ੀਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਚੰਦਰ ਗ੍ਰਹਿਣ 28 ਅਤੇ 29 ਅਕਤੂਬਰ ਦੀ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਲੱਗੇਗਾ। ਇਸ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾ ਅਤੇ ਆਖਰੀ ਖੰਡਗ੍ਰਹਿ ਚੰਦਰ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 2022 ਦਾ ਚੰਦਰ ਗ੍ਰਹਿਣ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਹ ਚੰਦਰ ਗ੍ਰਹਿਣ ਯੂਰਪ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ, ਅਫਰੀਕਾ ਅਤੇ ਪੂਰਬੀ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੋਤਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਵਾਰ ਚੰਦਰ ਗ੍ਰਹਿਣ ਅਸ਼ਵਨੀ ਨਛੱਤਰ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਮੇਰ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇਗਾ।

ਚੰਦਰ ਗ੍ਰਹਿਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਕੀ ਹੈ (ਚੰਦਰ ਗ੍ਰਹਿਣ ਦਾ ਸਮਾਂ)
ਭਾਰਤੀ ਸਮੇਂ ਮੁਤਾਬਕ ਸਾਲ ਦਾ ਆਖ਼ਰੀ ਚੰਦਰ ਗ੍ਰਹਿਣ 28 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਰਾਤ 11.30 ਵਜੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਦੁਪਹਿਰ 2.24 ਵਜੇ ਖ਼ਤਮ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਦਾ ਅਰੰਭਕ ਸਮਾਂ ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਪਸ਼ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਦੁਪਹਿਰ 1.05 ਵਜੇ ਅਤੇ ਵਿਚਕਾਰਲਾ ਸਮਾਂ ਦੁਪਹਿਰ 1.44 ਵਜੇ ਅਤੇ ਮੋਕਸ਼ ਕਾਲ ਯਾਨੀ ਸਮਾਪਤੀ ਸਮਾਂ ਦੁਪਹਿਰ 2.24 ਵਜੇ ਹੋਵੇਗਾ।

ਸੂਤਕ ਦਾ ਸਮਾਂ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ੀ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ
ਸੂਤਕ ਦੀ ਮਿਆਦ 28 ਅਕਤੂਬਰ ਦੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਲੱਗਣ ਵਾਲੇ ਚੰਦ ਗ੍ਰਹਿਣ ਤੋਂ ਨੌਂ ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗੀ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਸ਼ਾਮ 4:05 ਵਜੇ ਤੋਂ ਸੂਤਕ ਦੀ ਮਿਆਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕੋਈ ਵੀ ਸ਼ੁਭ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਮਨਾਹੀ ਹੈ। ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਲ ਦੇ ਆਖਰੀ ਚੰਦਰ ਗ੍ਰਹਿਣ ਦਾ ਕੁਝ ਰਾਸ਼ੀਆਂ ‘ਤੇ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਜੋਤਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਲ ਦੇ ਆਖਰੀ ਚੰਦਰ ਗ੍ਰਹਿਣ ਦਾ ਮਿਥੁਨ, ਕੈਂਸਰ, ਕੁੰਭ ਅਤੇ ਸਕਾਰਪੀਓ ‘ਤੇ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *