ਅਜਿਹਾ ਸਮਾਂ 12 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਦੁਬਾਰਾ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗਾ,ਰਾਹੂ ਅਤੇ ਗੁਰੂਕਿਸਮਤ ਨੂੰ ਜਗਾਉਣਗੇ

ਵੈਦਿਕ ਜੋਤਿਸ਼ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ

ਰਾਹੂ ਅਤੇ ਗੁਰੂਕਿਸਮਤ ਨੂੰ ਜਗਾਉਣਗੇ। ਗ੍ਰਹਿ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅੰਤਰਾਲ ‘ਤੇ ਚਿੰਨ੍ਹ ਬਦਲਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਕਈ ਸ਼ੁਭ ਅਤੇ ਅਸ਼ੁਭ ਯੋਗ ਵੀ ਬਣਦੇ ਹਨ। ਜੋਤਿਸ਼ ਸ਼ਾਸਤਰ ਵਿੱਚ ਦੇਵਗੁਰੂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ‘ਚ ਉਸ ਦਾ ਲਾਂਘਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦੇਵਗੁਰੂ ਨੇ 22 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਮੇਸ਼ ਰਾਸ਼ੀ ‘ਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਚਿੰਨ੍ਹ ਵਿੱਚ ਰਾਹੂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਮੌਜੂਦ ਹੈ

ਰਾਹੂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਮੌਜੂਦ

ਇਸ ਰਾਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਰਾਹੂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਦੋਹਾਂ ਗ੍ਰਹਿਆਂ ਦੇ ਮਿਲਾਪ ਕਾਰਨ ਇੱਥੇ ਗੁਰੂ ਚੰਡਾਲ ਯੋਗ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਯੋਗ ਨੂੰ ਅਸ਼ੁਭ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਰਾਸ਼ੀਆਂ ‘ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ‘ਚ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਕਿਹੜੀਆਂ ਰਾਸ਼ੀਆਂ ਹਨ।

ਮੇਖ

ਗੁਰੂ ਅਤੇ ਰਾਹੂ ਮੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹਨ ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਹੀ ਗੁਰੂ ਚੰਡਾਲ ਯੋਗ ਵੀ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ‘ਚ ਇਸ ਰਾਸ਼ੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਾਵਧਾਨ ਰਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਧਨ ਹਾਨੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਾਵਧਾਨ ਰਹੋ, ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਿਹਤ ਸੰਬੰਧੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਕਾਰਜ ਸਥਾਨ ‘ਤੇ ਸੁਚੇਤ ਰਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।

ਮਿਥੁਨ

ਗੁਰੂ ਅਤੇ ਰਾਹੂ ਦੇ ਸੰਯੋਗ ਕਾਰਨ ਗੁਰੂ ਚੰਡਾਲ ਯੋਗ ਬਣਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਮਿਥੁਨ ਰਾਸ਼ੀ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰੇਗਾ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ, ਮੂਲ ਨਿਵਾਸੀ ਨੂੰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸ਼ੇਅਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਅਤੇ ਲਾਟਰੀ ‘ਚ ਪੈਸਾ ਨਾ ਲਗਾਓ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਆਮਦਨ ਘੱਟ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਵੀ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਕਰਕ

ਜੁਪੀਟਰ ਅਤੇ ਰਾਹੂ ਦਾ ਸੰਯੋਗ ਕਰਕ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਕਈ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਰਾਸ਼ੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਤੋਂ ਸਾਵਧਾਨ ਰਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਕਾਰਜ ਸਥਾਨ ‘ਤੇ ਵਾਦ-ਵਿਵਾਦ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਚੰਡਾਲ ਯੋਗ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਕਈ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰੇਗਾ। ਅਜਿਹੇ ‘ਚ ਆਪਣੀ ਬੋਲੀ ‘ਤੇ ਕਾਬੂ ਰੱਖੋ।

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *