ਟੁੱਟੀ ਹੋਈ ਹੱਡੀ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਜੋੜ ਕੇ ਤੁਰਨ ਜੋਗਾ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ

ਵੀਡੀਓ ਥੱਲੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ,ਟੁੱ-ਟੀ-ਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹੱ-ਡੀ-ਆਂ ਨੂੰ ਦੁ ਬਾ ਰਾ ਜੋੜਨ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਅਰਜੁਨ ਦੇ ਪੱਤੇ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਕੇ ਹੱਡੀਆਂ ਨੂੰ ਜੋੜ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਇਸ ਦੇ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੁਕਤਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਇਸ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਸੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪ ਹਿ ਲਾ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਹੱ-ਡੀ ਟੁੱ-ਟ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਅਰਜਣ ਦੇ ਪੌਦੇ ਦੀ ਸਕ ਦਾ ਚੂਰਨ ਬਣਾ ਲੈਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਦੁੱਧ ਵਿੱਚ ਉਬਾਲ ਲੈਣਾ ਹੈ

ਇਸ ਦਾ ਦੇਣ ਵਿਚ ਚ ਤਿੰਨ ਵਾਰ ਸੇਵਨ ਕਰਨ ਨਾਲ ਹੱਡੀ ਟੁੱਟੀ ਹੋਈ ਜੁੜ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹੱਡੀਆਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਵੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਜੇਕਰ 10 ਤੋਂ 20 ml ਇਸ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਦਾ ਕਾੜ੍ਹਾ ਬਣਾ ਕੇ ਪੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਗੈਸ ਤੇਜਾਬ ਵਰਗੀ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਪੇ ਟ ਦੀਆਂ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ-ਵਾਂ ਖ਼-ਤ-ਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਸ਼ੂਗਰ ਨੂੰ ਖ-ਤ-ਮ ਕਰ ਲਵੇ ਅਜ ਵੀ ਬਹੁਤ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ

ਇਸ ਦੀ ਸਕ ਅਤੇ ਨਿੰਮ ਦੀ ਸਕ ਅਤੇ ਅਮਲ ਦੀ ਸਕ ਅਤੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਨੀਲ ਕਮਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਮਾਤਰਾ ਵਿਚ ਲਿਆ ਕੇ ਇਸ ਦਾ ਚੂਰਨ ਬਣਾ ਕੇ ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਚੂਰਨ ਦਾ ਕਾੜ੍ਹਾ ਬਣਾ ਕੇ ਪੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਸੇਵਨ ਨਾਲ ਸ਼ੂ ਗਰ ਵੀ ਖ-ਤ-ਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਆਦਮੀ ਦੇ ਸ਼ੁ-ਕ-ਰਾ-ਣੂ-ਆਂ ਦੀ ਕਮੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ

ਉਹ ਲੋਕ ਅਰਜਨ ਦੇ ਦਰੱਖਤ ਦੀ ਸਕ ਅਤੇ ਸਫੈਦ ਚੰਦਨ ਤੋਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਗ ਏ ਕਾੜੇ ਨੂੰ 10 ਅl ਸੇਵਨ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸ਼ੁ-ਕ-ਰਾ-ਣੂ-ਆਂ ਦੀ ਕਮੀ ਵੀ ਪੂਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਔਰਤ ਨੂੰ ਸਫੇਦ ਪਾਣੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਪੌਦੇ ਦੀ ਸਕ ਚੂਰਨ ਬਣਾ ਲੈਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕੱਪ ਦੁੱਧ ਵਿੱਚ ਉਬਾਲ ਲੈਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਗਰਮ ਹੋ ਜਾਵੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਸਵਾਦ ਅਨੁਸਾਰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਮਿਸ਼ਰੀ ਮਿਲਾ ਲੈਣੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਸੇਵਨ ਕਰਨ ਨਾਲ ਔਰਤਾਂ ਸਫੇਦ ਪਾਣੀ ਦੀ

ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਇਹ ਸਾਰੇ ਅਰਜੁਨ ਦੇ ਪੌਦੇ ਦੇ ਫਾ ਇ ਦੇ ਸਨ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਉੱਪਰ ਦਿੱਤੀ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਅਸੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੁਕਤਿਆਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਕਰਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾ ਉ ਣਾ ਹੈ,ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਖ਼ਬਾਰ,ਨਿਊਜ ਚੈਨਲ,ਯੂ-ਟਿਊਬ ਆਦਿ ਤੋਂ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਦੁ ਆ ਰਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਫਾਇਦਾ ਹੋ

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *