80 ਰੋਗਾਂ ਨੂੰ ਜੜ੍ਹ ਤੋਂ ਖਤਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਨੁਸਖਾ

ਅਸੀਂ ਬਿ-ਮਾ-ਰੀ-ਆਂ ਦਾ ਕਾਲ ਹੈ ਗੋਡਿਆਂ ਦਾ ਦਰਦ ਜੋੜਾਂ ਦੇ ਦਰਦ ਨੂੰ ਬਿ-ਲ-ਕੁ-ਲ ਖ਼-ਤ-ਮ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ ਸਵੇਰੇ ਚਾਹ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਪੀ ਲਓ,ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੀਆਂ ਹੱ-ਡੀ-ਆਂ ਮ-ਜ਼-ਬੂ-ਤ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਕੋਈ ਵਿ-ਰੋ-ਧ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਜੋੜ ਕਦੀ ਵੀ ਦਰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਕਮਰ ਮੋਢੇ ਗੋਡੇ ਹੱਥ ਪੈਰ ਅੱਜਕੱਲ੍ਹ ਲੋਕ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਚਾਹ ਪੀਂਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ-ਵਾਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ,ਸਰੀ ਤੋਂ ਹੀ ਚੰਗੀ ਚੀਜ਼ ਦਾ

ਸੇ-ਵ-ਨ ਕਰੋ ਖਾਲੀ ਪੇਟ ਸਾਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਚੰਗੀ ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਹੀ ਸੇ-ਵ-ਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ,ਉਸ ਦੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ ਫ਼ਾ-ਇ-ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ,ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਵਧਣ ਘ-ਟ-ਣ ਦੀ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ,ਸ਼ੂਗਰ ਦੀ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਵੀ ਕੰਟਰੋਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮੋਟਾਪਾ ਵੀ ਕੰਟਰੋਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅੰਦਰੂਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਗਾਂ ਦੀ ਸਫ਼ਾਈ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿਡਨੀ ਲਿਵਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਅਸਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਸਨ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ

ਤੁਹਾਡੀ ਚਮੜੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਨਿ-ਖਾ-ਰ ਆਵੇਗਾ. ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪੇਟ ਦੀਆਂ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ-ਵਾਂ ਵੀ ਦੂ-ਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ,ਅਨੁਸ਼ਕਾ ਨੂੰ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਧ-ਨੀ-ਏ ਦੇ ਬੀਜ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਧਨੀਏ ਦੇ ਬੀਜ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਆਉਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਫ਼ ਅਤੇ ਵਧੀਆ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ,ਰਾਤ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਗਲਾਸ ਪਾਣੀ ਲੈ ਲੈਣਾ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇੱਕ ਕਟੋਰੀ ਪਾਣੀ ਲੈ ਲੈਣੀ ਹੈ ਉਸ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਡੇਢ ਚੱਮਚ

ਧ-ਨੀ-ਏ ਦੇ ਬੀਜ ਮਿਲਾ ਦੇਣੇ ਹਨ ਇਹ ਧ-ਨੀ-ਆ ਸੁੱ-ਕਿ-ਆ ਹੋਇਆ ਪਾ ਦੇਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਧ-ਨੀ-ਏ ਨੂੰ ਅਤੇ ਬੀਜਾਂ ਸਮੇਤ ਇਸ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਚੀਜ਼,ਇਹ ਚੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਟੋ-ਪੀ-ਆਂ ਵਿਚ ਪਾ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਗਰਮ ਕਰ ਲੈਣਾ ਹੈ ਗਰਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਛਾਣ ਲੈਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਹਲਕਾ ਜਿਹਾ ਠੰਡਾ ਹੋ ਜਾਵੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ ਸਵੇਰੇ ਇਸ ਦਾ ਸੇ-ਵ-ਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ,ਜਦੋਂ ਚਾਹ ਪੀਂਦੇ ਹਾਂ.

ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦਾ ਸੇ-ਵ-ਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਚਾਹ ਦੀ ਬਜਾਏ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦਾ ਸੇ-ਵ-ਨ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚ-ਮ-ਤ-ਕਾ-ਰੀ ਫਾ-ਇ-ਦੇ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੂਗਰ ਵਰਗੀ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਹੈ ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਸਮੇਂ ਇਸ ਦਾ ਸੇ-ਵ-ਨ ਕਰਿਆ ਕਰਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈ-ਸ਼-ਰ ਦੀ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਸਮੇਂ ਸ਼ੁਰੂ ਰੋ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਇਕ ਟਾ-ਇ-ਮ ਲੈਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਓ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਦੋ ਟਾ-ਈ-ਮ ਲੈਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਓ.ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵੀ ਜੋਡ਼ਾਂ ਦੀਅਾਂ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ-ਵਾਂ ਹਨ

ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਡ ਪੈਰ ਦਰਦ ਕਰਦੇ ਹਨ ਹੱਡੀਆਂ ਮ-ਜ਼-ਬੂ-ਤ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੈ-ਲ-ਸ਼ੀ-ਅ-ਮ ਦੀ ਕ-ਮੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਸ਼ੂਗਰ ਵੀ ਕੰਟਰੋਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈੱਸ਼ਰ ਵਧੇਗਾ ਘ-ਟੇ-ਗਾ ਨਹੀਂ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਉੱਪਰ ਦੱਸੀ ਗਈ ਸਾਰੀ ਜਾ-ਣ-ਕਾ-ਰੀ ਨੂੰ ਧਿ-ਆ-ਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖੋ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਕਰੋ ਤੇ ਹੋਰ ਜਾ-ਣ-ਕਾ-ਰੀ ਦੇਣ ਲਈ ਥੱਲੇ ਵੀਡੀਓ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਉਸ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਦੇਖੋ ਸਾਰੀਅਾਂ ਗੱਲਾਂ ਸ-ਮ-ਝਾ-ਈ-ਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ .ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਸਾਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਨੁਸਖੇ ਨੂੰ ਬਣਾ ਕੇ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਵਰਤ ਕੇ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦਾ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਕਰੋ ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਹਾਡਾ ਸਰੀਰ ਤੰ-ਦ-ਰੁ-ਸ-ਤ ਰਹੇ ਰੋ-ਗਾਂ ਤੋਂ ਦੂ-ਰ ਰਹੇ.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *