ਦਾਗ-ਦੱਬੇ ਅਤੇ ਮੌਕੇ 1 ਵਾਰ ਚ’ ਖ ਤ ਮ ਕਰਦੂ ਆਹ ਨੁਸਖਾ

ਤੁਹਾਡੇ ਚਿਹਰੇ ਨੂੰ ਗੋਰਾ ਸੁੰਦਰ ਬਣਾ ਉਣ ਦੇ ਲਈ ਚਿਹਰੇ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ-ਵਾਂ ਕਾ-ਲਾ-ਪ-ਣ ਦੂ-ਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਛਾਈਆਂ ਝੁ-ਰ-ੜੀ-ਆਂ ਅਤੇ ਦਾਗ ਧੱਬੇ ਦੂ-ਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੁ ਸ ਖੇ ਨੂੰ ਵਕਤ ਵਰਤਣਾ ਹੈ,ਇਸ ਨੁਸਖ਼ੇ ਨੂੰ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ੌ-ਕ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸੇ ਸਮੇਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦਾ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਕਰਨਾ ਹੈ ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿਸ ਨੂੰ ਸਕਿਨ ਬਣਾਉਣ ਕਿਹਡ਼ੀਆਂ ਕਿਹਡ਼ੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਜ਼-ਰੂ-ਰ-ਤ ਹੋਵੇਗੀ.

ਇਸ ਨੁ-ਸ-ਖ਼ੇ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਦੋ ਤਿੰਨ ਚਮਚ ਕੱਚਾ ਦੁੱਧ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਲੈਣਾ ਹੈ ਇਹ ਦੁੱਧ ਕੱਚਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦੋ ਚੱ ਮ ਚ ਚਾਵਲ ਦਾ ਪਾ-ਊ-ਡ-ਰ ਮਿਲਾ ਦੇਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਇਸ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਇਕ ਚਮਚ ਨਿੰਬੂ ਦਾ ਰਸ ਮਿਲਾ ਸਕਦੇ ਹੋ .ਜੇਕਰ ਨਿੰਬੂ ਦਾ ਰਸ ਤੁਹਾਡੇ ਚਿਹਰੇ ਨੂੰ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਚਮਚ ਟਮਾਟਰ ਦਾ ਜੂਸ ਮਿਲਾ ਸਕਦੇ ਹੋ

ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾ ਅ ਦ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਮਿਕਸ ਕਰ ਦੇਣਾ ਹੈ .ਇਹ ਇੱਕ ਪੇਸਟ ਬਣ ਕੇ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਕ ਰ ਨਾ ਹੈ ਕਿਵੇਂ ਚ-ਰਿ-ਤ ਲਗਾਉਣਾ ਹੈ.ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਚਿਹਰੇ ਨੂੰ ਕੱਚੇ ਦੁੱਧ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਰੂੰ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਸਾਫ ਕਰ ਲੈਣਾ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਗੁਲਾਬ ਜਲ ਨਾ ਲ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਲੈਣਾ ਹੈ.ਸਾਦੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਧੋ ਲੈਣਾ ਹੈ ਚਿਹਰੇ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਫ ਕੱਪੜੇ ਨਾਲ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਲੈਣਾ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਇਸ

ਪੇਸਟ ਨੂੰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਹੀ ਆ ਪ ਣੇ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਲਗਾ ਲੈਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੱਸ ਤੋਂ ਪੰਦਰਾਂ ਮਿੰਟ ਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਇਸਨੂੰ ਲੱਗੇ ਰਹਿਣ ਦੇਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਦੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਨਾ ਲ ਆਪਣੇ ਚਿਹਰੇ ਨੂੰ ਧੋ ਲੈਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੁਸਖੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਹਫਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਪਗ ਤਿੰਨ ਵਾਰ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਕਰਦੇ ਰਹੋਗੇ.ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਚਿਹਰੇ ਦੇ ਦਾਗ ਧੱਬੇ ਦੂ-ਰ ਹੋ ਣ ਗੇ ਝੁ-ਰ-ੜੀ-ਆਂ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਡਾਰਕ ਸਰਕਲ ਵੀ ਖ਼-ਤ-ਮ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਚਿਹਰੇ ਉੱਪਰ ਨਵੀਂ ਰੌਣਕ ਅਤੇ ਨਿ-ਖਾ-ਰ ਆਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ.

ਚਿਹਰੇ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ-ਵਾਂ ਨੂੰ ਜਡ਼੍ਹ ਤੋਂ ਖ-ਤ-ਮ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਨੁਸਖਾ ਹੈ ਇਸ ਨੁਸਖੇ ਦਾ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਕਰਦੇ ਰਹੋ ਤੁਹਾਡਾ ਸਰੀਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੰ-ਦ-ਰੁ-ਸ-ਤ ਰਹੇਗਾ ਤੁਹਾਡਾ ਚਿਹਰਾ ਜ਼-ਮਾ-ਨ ਰਹੇਗਾ ਬੁੱਢਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ .ਤੁਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਜਵਾਨੀ ਦੇ ਵੱਲ ਵਧਦੇ ਜਾਓਗੇ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਚਿਹਰੇ ਦਾ ਰਾਜ ਸਾਰੇ ਪੁੱ-ਛ-ਣ-ਗੇ,ਇਸ ਨੁਸਖ਼ੇ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣਾ ਸਿੱਖਣਾ ਹੈ ਤਾਂ

ਥੱਲੇ ਵੀਡਿਓ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਡੀ ਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੁਸਖਾ ਬਣਾ ਕੇ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਕਰਕੇ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਤੁਸੀ ਆਸਾਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਨੁਕਤੇ ਨੂੰ ਵਰੁਣਾ ਅਤੇ ਵਰਤਣਾ ਸਿੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ.ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਉੱਪਰ ਦੱਸੀ ਗਈ ਸਾਰੀ ਜਾ-ਣ-ਕਾ-ਰੀ ਨੂੰ ਧਿ-ਆ-ਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੁਸਖੇ ਦਾ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਚਿਹਰਾ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁੰਦਰ ਤੇ ਨਿਖਾਰ ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *