ਅਸਲ ਕਾਰਨ ਲੀਵਰ ਦੇ ਖਰਾਬ ਹੋਣ ਦਾ ਤੇ ਇਲਾਜ

ਵੀਡੀਓ ਥੱਲੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ,ਲੀਵਰ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗ ਲ ਹੈ ਯੂਰੀਆ ਜੋ ਕਣਕ ਦੇ ਵਿਚ ਦੀ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਫਲ ਆ ਸਬਜੀਆ ਆ ਤੇ ਖਾਣ ਪੀਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਾਡੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੋ ਵਿਚਾਰ ਆ ਉ ਹ ਵੀ ਇਹਦੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ। ਦੂਸਰੀ ਗਲ ਜਿਹੜੀ ਇਫੈਕਟਿਵ ਕਰਦੀ ਆ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਲੀਵਰ ਦੇ ਤੋਰ ਤੇ ਕੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਬੀ ਪੀ ਵੱਧਣ ਲਗ ਗਿਆ ਆ ਇਹ ਕਿਉਂ ਵੱਧਦਾ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਪੇਟ ਵਿਚ ਪੋਟੀ ਸੁੱਕ ਰਹੀ ਆ ਤੇ

ਕਬਜ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਰਵਾਈਕਲ ਤੇ ਮਾਈਗਰੇਨ ਹੋ ਰਹੀਆ ਤੇ ਜੇ ਪੇਟ ਸਾਫ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤੇ ਗੰਦੀ ਗੈਂਸ ਨਿਕਲ ਗਈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਨਵਾਂ ਖਾਣਾ ਪਚਾਣ ਦੇ ਕਾਬਿਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ।ਲੀਵਰ ਨੂੰ ਠੀਕ ਰੱਖਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਆ ਰੋ ਨੂੰ 100TDS ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਾ ਕਰੋ ਉਹਦਾ 100TDS ਰੱਖੋ ਤਾਂ ਕੀ ਉਹਦੇ ਮਿਨਰਲਸ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਜਾਂਦੇ ਰਹਿਣ। ਕੁਟਕੀ ਤੋਂ ਇਕ ਸਿਰਮ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿਚ

ਇਹ ਹਾਰਮੋਨਸ ਦਾ ਬੈਂਲਸ ਆ ਪੀਲੀਆ ਆ ਜਾਂ ਕਾਲਾ ਪੀਲੀਆ ਜਿੰਨਾ ਨੂੰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਸੈ-ਕ-ਸੁ-ਅ-ਲ ਪਰੋਬਲੰਮ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਬਰੈਡ,ਬਰਗਰ,ਪੁੱਜਾ,ਨਿਉਡਲ,ਮਨਚੂਰੀਅਨ ਜਾਂ ਫਾਸਟਫੂਡ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਕੋਲਡ ਡਰਿੰਕ ਬਹੁਤ ਪਿੰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਵੀ ਇਹ ਪ-ਰੋ-ਡ-ਕ-ਟ ਬਹੁਤ ਜਰੂਰੀ ਆ,ਪਾਣੀ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ 2ਲੀਟਰ ਤੋਂ 3ਲੀਟਰ ਨਹੀਂ ਪਿੰਦਾ ਉਸਨੂੰ ਫੈ-ਟੀ ਲੀਵਰ ਹੋਣਾ ਹੀ ਹੋਣਾ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਇਸ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਪੀ-ਲੀ-ਆ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ

ਪੀ-ਲੀ-ਏ ਵਾਲੇ ਗੰਨੇ ਦਾ ਰਸ ਪੀਓ ਲੈਣ ਜਿੰਨੇ ਦਿਨ ਪੀਲੀਆ ਆ ਉਨੇ ਦਿਨ ਤਾਂ ਗੰ ਨੇ ਦਾ ਰਸ ਪੀ ਲਵੋ। ਗਰਮੀਆਂ ਵਿਚ ਹ-ਰ-ਟ ਅ-ਟੈ-ਕ ਦੀ ਬਿ-ਮਾ-ਰੀ ਜਿਆਦਾ ਵੱਧਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਪਾਣੀ ਘੱਟ ਪਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਸਰਦੀਆਂ ਵਿਚ ਲੀਵਰ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧਿ ਆ ਫਲ ਕਿੰਨੇ ਦਾ ਜੂਸ ਹੈ ਤੇ ਪਾਣੀ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਪਾਣੀ ਪਹੀ ਪਿੰਦੇ ਉਹ ਲੋਕ 2 ਤੋਂ 3 ਲੀਟਰ ਪਾਣੀ ਪੀਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਦਰ ਲਵੋ ਗੇ ਤਾਂ 99% ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਪ-ਰੋ-ਬ-ਲੰ-ਮ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਣ ਗੀਆਂ।

ਤੇ ਪੱਦ ਨੂੰ ਆਉਣ ਤੋਂ ਨਾ ਰੋਕੋ ਇਸ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਪੋ-ਟ-ਲੀ ਸੁਕਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਗੰ-ਦੀ ਗੈਂਸ ਚੜ ਕੇ ਜ ਸ-ਰ-ਵਾ-ਈ-ਕ-ਲ,ਮਾ-ਈ-ਗ੍ਰੇ-ਨ ਵਰਗੀ ਸ-ਮ-ਸਿ-ਆ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ,ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਖ਼ਬਾਰ,ਨਿਊਜ ਚੈਨਲ,ਯੂ-ਟਿਊਬ ਆ ਦਿ ਤੋਂ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਫਾਇਦਾ ਹੋ

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *