ਇਸ ਤਰਾਂ ਖਾਓ ਕਾਲੇ ਛੋਲੇ-ਜੋੜਾਂ ਚੋ ਟੱਕ ਟੱਕ ਦੀ ਆਵਾਜ਼-ਗਠੀਆ-ਪੌੜੀਆਂ ਚੜਦੇ ਸਮੇਂ ਗੋਡੇ ਦੁਖਣਾ ਖਤਮ

ਵੀਡੀਓ ਥੱਲੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ,ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਪੇਟ ਵਿਚ ਗੈਂਸ ਬਣ ਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਸਾਡਾ ਵਾਤ ਰੋਗ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ,ਵਾਤ ਰੋਗ ਕਰਕੇ ਤੇ ਗੈਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਜੋੜਾਂ ਵਿੱਚ ਦਰਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਹ ਗੈਸ ਗੋਡਿਆਂ ਵਿਚ ਚਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਗੈਸ ਦੇ ਬੁਲਬੁਲੇ ਫੁਟਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਜੋੜਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕਟਕਟ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲ ਈ ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਤ ਨੂੰ

ਖਟੀਆ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਸੇਵਨ ਕਰਨਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦ ਵੋ ਤੇ ਪਾਣੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬੈ ਠ ਕੇ ਪੀਵੋ। 1.ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਤ ਨੂੰ ਤਿੰਨ-ਚਾਰ ਚੱਮਚ ਕਾਲੇ ਛੋਲਿਆਂ ਦੇ ਭਿਓਂ ਕੇ ਰੱਖ ਦਵੋ ਤੇ ਸਵੇਰੇ ਜ ਦੋਂ ਇਹ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਭਿੱਜ ਜਾਣ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੇ-ਵ-ਨ ਸਵੇਰੇ ਖਾਲੀ ਪੇਟ ਕਰਨਾ ਹੈ,ਤੁਸੀਂ ਛੋਲਿਆਂ ਨੂੰ ਚਬਾ-ਚਬਾ ਖਾਣਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇ ਹ ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਫਾਇਬਰ,ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ,ਤੇ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਬਜ਼ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਦਿਵਾਏਗਾ।

2.ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਚਮਚ ਮੇਥੀ ਦਾਣੇ ਨੂੰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਭਿਉਂ ਕੇ ਰੱਖ ਦੇਣਾ ਹੈ ਤੇ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਮੇਥੀ ਦਾਣੇ ਨੂੰ ਚ ਬਾ-ਚਬਾ ਕੇ ਖਾ ਲੈਣਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਪਾਣੀ ਪੀ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਥੀ ਦਾਣੇ ਨੂੰ ਚਬਾ-ਚਬਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਖਾਸਕਦੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਬਜ਼ੀ ਜਾਂ ਦਹੀਂ ਵਿਚ ਮਿਲਾ ਕੇ ਵੀ ਖਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇਸ ਦੇ ਸੇ-ਵ-ਨ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਰੋ-ਗਾਂ ਨਾਲ ਲੜਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਵੀ ਵਧੇਗੀ। 3. ਤੁਸੀਂ ਦਿਨ ਵਿਚ ਹਲਦੀ ਵਾਲਾ ਦੁੱਧ ਜ਼ਰੂਰ ਪੀਓ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਚਣ ਤੰਤਰ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰੇਗਾ ਇਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ

ਮ-ਜ਼-ਬੂ-ਤ ਕਰੇਗਾ ਤੇ ਪੇਟ ਦੀ ਗੰ-ਦ-ਗੀ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢੇਗਾ।ਤੁਸੀਂ ਇਕ ਦਿਨ ਛੋ ਲਿ ਆਂ ਦਾ ਸੇ-ਵ-ਨ ਕਰਨਾ ਹੈ ਫਿਰ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਮੇਥੀ ਦਾਣੇ ਦਾ ਤੇ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਹਲਦੀ ਵਾਲੇ ਦੁੱਧ ਦਾ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਕਰਨਾ ਹੈ,ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱ ਤੀ ਗਈ ਜਾ-ਣ-ਕਾ-ਰੀ ਅ ਖ਼ ਬਾ ਰ,ਨਿਊਜ ਚੈਨਲ,ਯੂ-ਟਿਊਬ ਆਦਿ ਤੋਂ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਫਾਇਦਾ ਹੋ

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *