ਰਾਸ਼ੀਫਲ 10 ਸਤੰਬਰ 2022-ਇਹਨਾਂ ਰਾਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ

ਮੇਖ- ਸਮਾਜਿਕ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਚੰਗਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਚੰਗੇ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਜਨਤਕ ਸਮਰਥਨ ਵੀ ਵਧੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਗੁਆਂਢ ‘ਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਕਿਸੇ ਮੈਂਬਰ ਨਾਲ ਝਗੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲ ਕੇ ਸੁਲਝਾਉਣ ‘ਚ ਸਫਲਤਾ ਮਿਲੇਗੀ। ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਨਾਲ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਖੁਸ਼ ਰਹਿਣਗੇ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਕੁਝ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੇ ਘੇਰ ਲਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਬ੍ਰਿਸ਼ਭ –ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕੁਝ ਖਾਸ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਕੀਮ ਵਿੱਚ ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਪੈਸਾ ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੰਗਲੀਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜੇਕਰ ਸਹੁਰੇ ਪੱਖ ਤੋਂ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੈਸੇ ਉਧਾਰ ਦੇਣ ਲਈ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਸਾਥੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਦੇ ਦਿਓ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਸੀ ਰਿਸ਼ਤੇ ਵਿੱਚ ਦਰਾਰ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਿੱਠੇ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਤੋਂ ਸਾਵਧਾਨ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਮਿੱਠੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਭਰਮਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਮਿਥੁਨ –ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਮਿਲਿਆ-ਜੁਲਿਆ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਚੰਗੇ ਮੂਡ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਕਾਰਨ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੁਝ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੰਮ ਸੰਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਕਰ ਸਕੋਗੇ। ਬੱਚੇ ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਚੰਗੀ ਖ਼ਬਰ ਦੇਣਗੇ, ਜਿਸ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਮੀਦ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਪਿਆਰ ਭਰਿਆ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਗੱਲਬਾਤ ਨਾਲ ਆਪਸੀ ਝਗੜੇ ਖਤਮ ਕਰਨਗੇ। ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਸੇ ਨਵੇਂ ਦੋਸਤ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਉਲਝਣਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਹੋਵੇਗਾ।

ਕਰਕ-ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਖੁਸ਼ੀ ਭਰਿਆ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਸੁਹਾਵਣੇ ਮਾਹੌਲ ਕਾਰਨ ਤੁਹਾਡਾ ਮਨ ਖੁਸ਼ ਰਹੇਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਕਿਸੇ ਮੈਂਬਰ ਨਾਲ ਵੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਆਰਥਿਕ ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡਾ ਮਨ ਖੁਸ਼ ਰਹੇਗਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੁਝ ਦੂਰ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮੇਲ ਕਰਨ ਲਈ ਆ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਯੋਗਤਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕੰਮ ਮਿਲਣ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਅੱਜ ਕਿਸੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਜਿੱਤ ਦੇ ਕਾਰਨ ਤੁਹਾਡਾ ਮਨ ਖੁਸ਼ ਰਹੇਗਾ।

ਸਿੰਘ –ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਖਰਚਿਆਂ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਰਹੇਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ‘ਤੇ ਕੁਝ ਬਦਲਾਅ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਵੀ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਰੀਰਕ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਮਿਲੇਗਾ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਚੰਗੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਘਰ, ਦੁਕਾਨ ਆਦਿ ਦੀ ਖਰੀਦੋ-ਫਰੋਖਤ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਅੱਜ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੈਅ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਅੱਜ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਮਿਲੇਗੀ। ਦੁਸ਼ਮਣ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਗੇ, ਪਰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨਾ ਹੋਵੋ, ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਵਿਗਾੜਨਗੇ।

ਕੰਨਿਆ –ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਮੱਧਮ ਫਲਦਾਇਕ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਬੇਲੋੜੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਤੁਸੀਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਰਹੋਗੇ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਸਮਝੋਗੇ। ਸੀਨੀਅਰ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ‘ਤੇ ਕਿਸੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਨਾਲ ਬਹਿਸ ਵਿਚ ਪੈਣ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿੱਚ ਰੁਕੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਤੁਹਾਡਾ ਬਚਪਨ ਦਾ ਕੋਈ ਦੋਸਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਣ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਪੁਰਾਣੀ ਗਲਤੀ ਲਈ ਮਾਫੀ ਮੰਗਣੀ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਤੁਲਾ –ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਸਾਧਾਰਨ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਨਿੱਜੀ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਿੰਤਤ ਰਹੋਗੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਸਾਥੀ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਵਾਦ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬੱਚੇ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕੋਈ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਨੌਕਰੀ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿਚ ਕੋਈ ਚੰਗੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਮਿਲਣ ‘ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਮਨ ਖੁਸ਼ ਰਹੇਗਾ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਸਮਾਜਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦਾ ਵੀ ਹਿੱਸਾ ਬਣੋਗੇ।

ਬ੍ਰਿਸ਼ਚਕ –ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੀ ਸਿਹਤ ਵਿੱਚ ਉਤਰਾਅ-ਚੜ੍ਹਾਅ ਰਹੇਗਾ। ਕੋਈ ਚੰਗੀ ਖਬਰ ਮਿਲਣ ‘ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਮਨ ਖੁਸ਼ ਰਹੇਗਾ। ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿੱਚ, ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਿਸਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਮੀਦ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਤਜਰਬੇਕਾਰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕਰਕੇ ਵਿੱਤੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਇਹ ਬਿਹਤਰ ਰਹੇਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਆਲਸ ਦਿਖਾਓਗੇ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਰੁਟੀਨ ਨੂੰ ਬਦਲ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਕੁਝ ਕੰਮ ਕੱਲ ਲਈ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਧਨੁ – ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕੁਝ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਆਵੇਗਾ। ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਆ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਾਂਝੇਦਾਰੀ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਸਾਥੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਗ੍ਰਹਿ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਸੁਮੇਲ ਰਹੇਗਾ। ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਉਲਝਣਾਂ ਕਾਰਨ ਤੁਹਾਡੀ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਪੂਜਾ ਪਾਠ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮਾਤਾ ਜੀ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਪੂਰੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਮਕਰ-ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਤੋਂ ਲਾਭ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਰਹੇਗਾ। ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਕੰਮ ਦੇ ਸਿਲਸਿਲੇ ‘ਚ ਕਿਸੇ ਦੋਸਤ ਦੇ ਨਾਲ ਯਾਤਰਾ ‘ਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਛੱਡ ਕੇ ਲਿਖਣ ਦਾ ਮਜ਼ਾ ਲੈਂਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣਗੇ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਜਾਇਦਾਦ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕੋਈ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੰਗਾ ਰਿਟਰਨ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਾਰਜ ਸਥਾਨ ‘ਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ ਰਹਿਣਗੇ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕੰਮ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਬੱਚਾ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ‘ਤੇ ਖਰਾ ਉਤਰੇਗਾ।

ਕੁੰਭ – ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਉਤਰਾਅ-ਚੜ੍ਹਾਅ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਰਹੇਗਾ। ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ੀ ਅਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਰਹੇਗਾ, ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਦੀ ਸਿਹਤ ਪ੍ਰਤੀ ਸੁਚੇਤ ਰਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਿਹਤ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰੀ ਸਲਾਹ ਜ਼ਰੂਰ ਲਓ, ਕਾਰਜ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵਿਰੋਧ ਕਾਰਨ ਤੁਸੀਂ ਮੁਸੀਬਤ ਵਿੱਚ ਫਸੋਗੇ, ਇਸ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜੂਨੀਅਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਗਲਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਗੱਡੀ ਚਲਾਉਂਦੇ ਸਮੇਂ ਸਾਵਧਾਨ ਰਹਿਣਾ ਹੋਵੇਗਾ।

ਮੀਨ – ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਰਹੇਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਿੰਤਤ ਰਹੋਗੇ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਬੇਚੈਨੀ ਰਹੇਗੀ। ਪਰਿਵਾਰਕ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਕਾਰਨ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਤੋਂ ਧਿਆਨ ਭਟਕ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸਮਝਦਾਰੀ ਨਾਲ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਝੱਲਣਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਕਿਸੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਣਾਅ ਦੇ ਕਾਰਨ ਸਿਰ ਦਰਦ, ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਦਰਦ ਆਦਿ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *