ਅਪਣਾਓ ਇਹ ਤਰੀਕਾ ਆਪਣੇ ਪੀਲੇ ਦੰਦਾ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਚਿੱਟਾ ਤਾ

ਵੀਡੀਓ ਥੱਲੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ,ਹਲਦੀ ਦੰਦਾਂ ਦੀ ਸਫਾਈ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਕਰਨਾ ਇਕ ਸੋਖਾ ਤ-ਰੀ-ਕਾ ਹੈ,ਆਪਣੇ ਬ-ਰੱ-ਸ਼ ਉੱਤੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਹਲਦੀ ਲਗਾ ਕੇ ਬ-ਰੱ-ਸ਼ ਕਰੋ ਇਸ ਨਾਲ ਕੁਝ ਹੀ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਦੰਦ ਚਿੱਟੇ ਨਿਕਲ ਆਉਣਗੇ। ਰੋਜਾਪਾ ਬ-ਰੱ-ਸ਼ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਆਪਣੀ ਪੇਸਟ ਉਪਰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਬੇ-ਕਿੰ-ਗ ਸੋਡਾ ਲਗਾ ਕੇ ਬਰੱਸ਼ ਕਰੋ ਇਸ ਨਾਲ ਕੁਝ ਹੀ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਪੀ ਲੇ ਦੰਦ ਚਿੱਟੇ ਨਿਕਲ ਆਉਣਗੇ ਤੇ ਮਸੂੜੇ ਵੀ ਮਜਬੂਤ ਹੋ ਜਾਣਗੇ।

ਸੰਤਰੇ ਦੇ ਛਿ-ਲ-ਕਿ-ਆਂ ਨਾਲ ਦੰਦਾਂ ਦੀ ਸਫ਼ਾਈ ਕਰਨ ਨਾਲ ਕੁਝ ਹੀ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਦੰਦ ਚਿਟੇ ਨਿਕਲ ਆਉਣਗੇ ਇਸ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਰੋਜ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੰਤਰੇ ਦੇ ਛਿ-ਲ-ਕਿ-ਆ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦੰਦਾਂ ਤੇ ਰ-ਗ-ੜੋ, ਸੰਤਰੇ ਵਿ ਚ ਵਿਟਾਮਿਨ ਸੀ ਅਤੇ ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਦੰਦ ਮ-ਜ਼-ਬੂ-ਤ ਤੇ ਚਮਕਦਾਰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਨਿੰਬੂ ਨਾਲ ਨਮਕ ਮਿਲਾ ਕੇ ਦੰਦਾਂ ਦੀ ਮਸਾਜ ਕਰੋ,ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੋ ਹ ਫ਼ ਤੇ ਕਰਨ ਨਾਲ ਦੰਦ ਚਮਕਦਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।ਨਮਕ ਨੂੰ

ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਹੀ ਦੰਦਾਂ ਦੀ ਸਫਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੇ ਬ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਖੁ-ਰਾ-ਕ ਵਿਚ ਵ-ਰ-ਤੋਂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਵੀ ਦੰਦਾਂ ਦੀ ਸਫ਼ਾਈ ਵਾ-ਪ-ਸ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ,ਸੇਬ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਬਾ-ਚਬਾ ਕੇ ਖਾਣ ਨਾਲ ਦੰਦਾਂ ਦਾ ਕੁ ਦ ਰ ਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਸ-ਕ-ਰੱ-ਬ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਰੋਜ਼ ਇਕ ਜਾਂ ਦੋ ਸੇਬ ਜ਼ਰੂਰ ਖਾਓ। ਸ-ਟੋ-ਬੇ-ਰੀ ਨੂੰ ਛੋਟੇ-ਛੋਟੇ ਟੁੱ-ਕ-ੜਿ-ਆਂ ਵਿਚ ਕੱਟ ਕੇ ਉਸ ਦਾ ਗੁੱ-ਦਾ ਬਣਾ ਲਵੋ ਫਿ ਰ ਇਸ ਨੂੰ ਬ-ਰੱ-ਸ਼ ਉੱਪਰ ਲਗਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਦੰ-ਦਾਂ ਨੂੰ ਸਾਫ ਕਰੋ

ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਹੀ ਦੰਦ ਚਿਟੇ ਨਿਕਲ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਕੇਲੇ ਦੇ ਛਿ-ਲ-ਕੇ ਨੂੰ ਵੀ ਪੀਲੇ ਦੰਦਾਂ ਤੋਂ ਚਿੱਟੇ ਕਰਨ ਲਈ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ,ਕੇਲੇ ਦੇ ਛਿਲਕੇ ਨੂੰ ਦੰਦਾਂ ਉਪਰ ਰਗੜੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਦੰਦਾਂ ਦੀ ਉ ਪ ਰ ਲੀ ਪਰਤ ਚਿੱਟੀ ਨਿਕਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਹੋਲੀ-ਹੋਲੀ ਦੰਦ ਚਿੱਟੇ ਨਿਕਲ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਸੁੱਕੇ ਦੁੱਧ ਨੂੰ ਹਫਤੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਜਾਂ ਤਿੰਨ ਵਾਰ ਆਪਣੇ ਪੇਸਟ ਉੱਤੇ ਮਿਲਾ ਕੇ ਦੰਦਾਂ ਉਪਰ ਬ-ਰੱ-ਸ਼ ਕਰੋ ਇਸ ਨਾਲ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਦੰਦ ਚਿੱਟੇ

ਨਿਕਲ ਆਉਂਦੇ ਹਨ।ਗਾਜਰ ਅਤੇ ਖੀਰੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਦੰਦਾਂ ਦੀ ਗੰ-ਦ-ਗੀ ਖ-ਤ-ਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਮੂੰਹ ਦੀ ਬ-ਦ-ਬੂ ਦੂਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਦੰਦ ਚਿੱਟੇ ਨਿ-ਕ-ਲ ਆਉਂਦੇ ਹਨ,ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਖ਼ਬਾਰ,ਨਿਊਜ ਚੈਨਲ,ਯੂ-ਟਿਊਬ ਆ ਦਿ ਤੋਂ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਫਾਇਦਾ ਹੋ

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *