ਇਸ ਹਫ਼ਤੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਹਨ ਸ਼ੁੱਭ ਸੰਕੇਤ ਜਿਸਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਹੈ ਹੁਣ ਫ਼ਿਕਰ ਕਰਨਾ ਛੱਡ ਦਿਉ 100%ਹੋਵੇਗਾ

ਬੁੱਧਵਾਰ ਦਾ ਸੰਬੰਧ

ਇਸ ਹਫ਼ਤੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਹਨ ਸ਼ੁੱਭ ਸੰਕੇਤ ਜਿਸਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਬੁੱਧਵਾਰ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਬੁਧ ਗ੍ਰਹਿ ਨਾਲ ਹੈ, ਇਹ ਦਿਨ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਭਗਵਾਨ ਸ਼ਿਵ ਅਤੇ ਦੇਵੀ ਪਾਰਵਤੀ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਭਗਵਾਨ ਗਣੇਸ਼ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਹੈ। ਇਸ ਦਿਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਨ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰਸਮ ਹੈ।ਸ਼੍ਰੀ ਗਣੇਸ਼ ਜੀ ਨੂੰ ਵਿਘਨਹਰਤਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗਣੇਸ਼ ਜੀ ਦੇ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਰੁਕਾਵਟ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸਫਲਤਾ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਲਈ ਇਸ ਦਿਨ ਭਗਵਾਨ ਗਣੇਸ਼ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪੂਜਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਪੂਜਣਯੋਗ ਦੇਵਤੇ ਹਨ

ਗਣਪਤੀ ਜੀ ਪਹਿਲੇ ਪੂਜਣਯੋਗ ਦੇਵਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਸ਼ੁਭ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਅਜਿਹਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਕਿ ਸੱਚੇ ਮਨ ਨਾਲ ਉਸ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਰੁਕੇ ਹੋਏ ਕਾਰਜ ਪੂਰੇ ਹੋਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਮਾਨਤਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਕਰਨ ਨਾਲ ਹੱਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।ਇਸ ਕਾਰਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸ਼ੁਭ ਕਾਰਜ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾ ਸਿਰਫ ਸ਼੍ਰੀ ਗਣਪਤੀ ਜੀ ਦਾ ਆਗਮਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਸਗੋਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪੂਜਾ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਉਪਾਅ ਦੱਸੇ ਗਏ

ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਗਣੇਸ਼ ਜੀ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕਈ ਉਪਾਅ ਦੱਸੇ ਗਏ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਬੁੱਧਵਾਰ ਦੇ ਦਿਨ ਕੁਝ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਉਪਾਅ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤਾਂ ਭਗਵਾਨ ਗਣੇਸ਼ ਜੀ ਦਾ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮਾਨਤਾ ਅਨੁਸਾਰ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨਹਰਤਾ ਭਾਵ ਭਗਵਾਨ ਗਣੇਸ਼ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਲਾਭ ਮਿਲਦਾ ਹੈ।

ਗਣੇਸ਼ ਜੀ ਦੀ ਪੂਜਾ ਵਿਧੀ

ਨਾਰਦ ਪੁਰਾਣ ਵਿਚ ਦੱਸੇ ਗਏ ਭਗਵਾਨ ਗਣੇਸ਼ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ 12 ਨਾਮਾਂ ਦਾ ਬੁੱਧਵਾਰ ਸਵੇਰੇ-ਸ਼ਾਮ 108 ਵਾਰ ਜਾਪ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸਾਰੀਆਂ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਜੋਤਿਸ਼ ਸ਼ਾਸਤਰ ਅਨੁਸਾਰ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਭਗਵਾਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗਣੇਸ਼ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰਾਂ ਨਾਮਾਂ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨ ਨਾਲ ਭਗਵਾਨ ਗੌਰੀ ਨੰਦਨ ਗਣੇਸ਼ ਆਪਣੇ ਭਗਤਾਂ ‘ਤੇ ਜਲਦੀ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਗਣਪਤੀ ਜੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸੰਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਗਣੇਸ਼ ਜੀ ਦੀ ਪੂਜਾ ਵਿਧੀ ਅਨੁਸਾਰ ਕਰੋ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਾਰਾਂ ਨਾਮਾਂ ਦਾ 108 ਵਾਰ ਜਾਪ ਕਰੋ ਅਤੇ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਕਾਰਜ ਸਫਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।

ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀ ਵੀ ਚੰਗੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ

ਇਸ ਦਿਨ ‘ਗਮ ਹੰ ਕਲੌਂ ਗਲਾਉਂ ਉਚਿਸ਼ਠਗਨੇਸ਼ਾਯ ਮਹਾਯਕਸ਼ਯਮ ਬਲਿਹ’ ਜਾਂ ‘ਓਮ ਗਣ ਗਣਪਤਯੇ ਨਮਹ’ (ਮੰਤਰ) ਦਾ ਜਾਪ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀ ਵੀ ਚੰਗੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਨਾਰਦ ਪੁਰਾਣ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਗਣੇਸ਼ ਦੇ 12 ਨਾਮ ਹਨ – ਸੁਮੁਖ, ਏਕਦੰਤ, ਕਪਿਲ, ਗਜਕਰਨਕ, ਲੰਬੋਦਰ, ਵਿਕਟ, ਵਿਘਨ-ਨਾਸ਼, ਵਿਨਾਇਕ, ਧੂਮਰਕੇਤੂ, ਗਣਧਿਕਸ਼, ਭਾਲਚੰਦਰ, ਗਜਾਨਨ।

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *