ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਨਿਗਾ ਬਿਲਕੁਲ ਘੱਟ ਸੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੁਸਖੇ ਨੂੰ ਦੁੱਧ ਵਿਚ ਮਿਲਾ ਕੇ ਪੀ ਲਿਆ

ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਨਿਗ੍ਹਾ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਘਟ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਐਨਕ ਲੱਗ ਗਈ ਹੈ ਨੰਬਰ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੁਸਖੇ ਦਾ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਐਨਕ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਹ-ਟਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜਕੱਲ੍ਹ ਲੋਕ ਟੀ ਵੀ ਦਾ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ,ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਰ ਲੈਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਠੰਢੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਛਿੱਟੇ ਤੁਸੀਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾ-ਰ-ਨੇ ਹਨ,ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤੁਸੀਂ ਪੰਦਰਾਂ ਪੰਦਰਾਂ ਮਿੰਟਾਂ ਦੇ

ਬਾਅਦ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਪਲਕਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਹੈ.ਪੁਰਾਣਾ ਹੈ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਾ ਹੈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਰਾਤ ਨੂੰ ਪੰਜ ਬਦਾਮ ਲੈਣੇ ਹਨ,ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਰੱਖਦੇ ਹਨ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਛਿਲਕਾ ਉਤਾਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ,ਮਿਕਸੀ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦੇਣਾ ਹੈ ਇਕ ਚਮਚ ਸੌਂਫ ਇੱਕ ਚਮਚ ਮਿਸ਼ਰੀ ਦਾ ਪਾਊਡਰ ਪਾ ਦੇਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਿ ਰੀਮਿਕਸ ਨੂੰ ਚਲਾ ਦੇਣਾ ਹੈ ਮਿਕਸੀ ਚਲਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਪਾਊਡਰ ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ,ਪੇਸਟ ਬਣ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ

ਗਲਾਸ ਦੁੱਧ ਲੈ ਲੈਣਾ ਹੈ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਪਾਊਡਰ ਨੂੰ ਦੁੱਧ ਵਿਚ ਮਿਲਾ ਦੇਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦਾ ਸੇਵਨ ਕਰ ਲੈਣਾ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮਿਸ਼ਰਣ ਨੂੰ ਖਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਉੱਪਰ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਗਲਾਸ ਦੁੱਧ ਪੀ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੇ ਹੋਏ ਬਦਾਮ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਸੌਂਫ ਚਾਹੀਦੈ ਮਿਸ਼ਰੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ,ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਵਧਾ ਘਟਾ ਸਕਦੇ ਹੋ.ਬਦਾਮ ਵੱਧ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਜਾਦੇ.ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ

ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਕ ਜਣੇ ਦੀ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਪੰਜ ਬਦਾਮ ਇਕ ਚਮਚ ਸੌਂਫ ਇਕ ਚਮਚ ਮਿਸ਼ਰੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਿਕਸ ਕਰੋ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਿਆਰ ਕਰ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਪੇਸਟ ਬਣਾਉ ਇੱਕ ਮਿਸ਼ਰਣ ਤਿਆਰ ਕਰੋ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖਾਓ ਦੁੱਧ ਪੀ ਲਓ,ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਵਧਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤੁਸੀਂ ਹਰੀਆਂ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਵੱਧ ਕਰਿਆ ਕਰੋ,ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਸੂਰਜ ਦੀ ਲਾਲੀ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਕਰੋ ਹਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਕਰੋ

ਜੋ ਹਰੇ ਦਰੱਖਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਕਰੋ ਦੁੱਧ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੀਆ ਕਰੋ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਕਸਰਤ ਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਇਕ ਪੈੱਨ ਦੀ ਨੋਕ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਕਰੋ ਪੈੱਨ ਨੂੰ ਨੇਡ਼ੇ ਦੂਰ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਥੱਲੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਵੀਡੀਓ ਬਹੁਤ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਸਮਝ ਵਿਚ ਵਰਤੋ ਇਹ ਨੁਸਖ਼ਾ,ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਬਿ-ਲ-ਕੁ-ਲ ਸਹੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *