ਸ਼ੂਗਰ ਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਘਰੇਲੂ ਨੁਸਖਾ

ਵੀਡੀਓ ਥੱਲੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਗਰ ਜਿਆਦਾ ਵਧੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਗੋ-ਲੀ ਖਾਣ ਦੇ ਵੀ ਸ਼ੁਗਰ ਕੰ-ਟ-ਰੋ-ਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਸ਼ੁਗਰ ਦਾ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਵੱ-ਧ-ਣਾ ਪਿ-ਸ਼ਾ-ਬ ਦਾ ਜਿਆਦਾ ਆਉਣਾ ਤੇ ਸ਼ੁਗਰ ਕੰ-ਟ-ਰੋ-ਲ ਵਿਚ ਨਾ ਹੋ ਣਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੁਸਖੇ ਦਾ ਉ-ਪ-ਯੋ-ਗ ਜਰੂਰ ਕਰਕੇ ਦੇਖੋ,ਕੁਝ ਦਿਨ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਕਰਨ ਨਾਲ ਹੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ੁਗਰ ਕੰ-ਟ-ਰੋ-ਲ ਵਿਚ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਨੁ-ਸ-ਖੇ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜੀਆ ਜਹੀਆਂ

ਭਿੰਡੀਆ ਲੈ ਕੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਕ-ਟ ਕੇ ਇਕ ਗਲਾਸ ਪਾਣੀ ਵਿਚ ਭਿ-ਉਂ ਕੇ ਰੱ ਖ ਦਵੋ ਤੇ ਪੂਰੀ ਰਾਤ ਭਰ ਭਿ-ਜੀ-ਆ ਰਹਿਣ ਦਵੋ ਤੇ ਫਿਰ ਸਵਾਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਉਸ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਛਾ-ਣ ਕੇ ਪੀ ਲਵੋ,ਲਗਾਤਾਰ ਕੁਝ ਦਿਨ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੁ-ਸ-ਖੇ ਦਾ ਸੇ-ਵ-ਨ ਕ ਰ ਕੇ ਦੇਖੋ ਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ੁਗਰ ਬਿ-ਲ-ਕੁ-ਲ ਕੰ-ਟ-ਰੋ-ਲ ਵਿਚ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਤੇ ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ੁਗਰ ਜਿਆਦਾ ਵੱਧ ਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਕੰ-ਟ-ਰੋ-ਲ ਵਿਚ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁ ਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਪਰ ਸ਼ੁਗਰ ਕਦੇ ਖ-ਤ-ਮ ਤਾਂ ਨਹੀ ਹੋ ਸਕਦੀ

ਜਿਹੜੀ ਇਕ ਵਾਰ ਹੋ ਗਈ ਆ ਤਾਂ ਪਰ ਕੰ-ਟ-ਰੋ-ਲ ਵਿਚ ਰਹਿ ਸਕਦੀ ਆ ਤੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਮਿੱਠੇ ਦਾ ਪ-ਰ-ਹੇ-ਜ਼ ਜਰੂਰ ਕਰੋ,ਇਸ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ੁ-ਗ-ਰ ਬਿਲ ਕੁਲ ਕੰ-ਟ-ਰੋ-ਲ ਰਹਿਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਨਾ ਸ਼ੁ-ਗ-ਰ ਜਿਆਦਾ ਵੱਧੇਗੀ ਤੇ ਨਾ ਜਿਆਦਾ ਘੱ-ਟ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਇਕ ਵਾਰ ਇਸ ਨੁਸਖੇ ਦਾ ਸੇ-ਵ-ਨ ਜ ਰੂ ਰ ਕਰਕੇ ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਬਹੁਤ ਫਾ-ਇ-ਦਾ ਹੋਵੇਗਾ।ਇਸ ਦੇ ਸੇ-ਵ-ਨ ਕਰਨ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਨੁ-ਕ-ਸਾ-ਨ ਵੀ ਨਹੀ ਹੋਵੇਗਾ।ਕਸਰਤ ਅਤੇ ਯੋਗਾ ਸਰੀਰਕ ਅ ਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਦੋਵਾਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਲਾਹੇਵੰਦ ਹੈ,

ਰੋਜ਼ਾਨਾਂ ਦਿਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੁਆਤ ਕਸਰਤ ਨਾਲ ਕਰੋਗਾ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਮਾਨਸਿਕ ਸੰ ਤੁ ਸ਼ ਟੀ ਮਿਲੇਗੀ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸਿਹਤ ਵੀ ਅਰੋਗ ਰਹੇਗੀ |ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਖ਼ਬਾਰ,ਨਿਊਜ ਚੈਨਲ,ਯੂ-ਟਿਊਬ ਆਦਿ ਤੋਂ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪ ਹੁੰ ਚਾ ਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਫਾਇਦਾ ਹੋ

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *